Odborná konferencia k národnému projektu Rodová rovnosť na pracovisku

Pozvanie MPSVaR SR

V mene nášho člena – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – si Vás dovoľujeme pozvať na odbornú konferenciu k národnému projektu Rodová rovnosť na pracovisku dňa 7. Septembra 2021 v čase od 9:00 hod. v Hoteli Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava (len prezenčne)

Oslovujeme Vás po dlhej prestávke v prezenčných podujatiach spôsobenej COVID-19 pre podporu oblasti, ktorá je (iste, ako mnohé iné) u nás nedocenená a radi by sme podporili Váš záujem o reálne kroky, ktorými sa zlepší uplatnenie žien na trhu práce. Z pohľadu Digitálnej koalície ide zvlášť o povolania súvisiace s IKT, kde môžu ženy nájsť atraktívne uplatnenie, a tiež tie, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti. Zaujímajú nás tiež príležitosti, ktoré by mohli ženy využiť na udržanie svojej kvalifikácie počas materskej dovolenky a motivácia dievčat už na základnej škole pre štúdium IKT, matematiky a teda pre perspektívne uplatnenie vo svojom profesionálnom živote, napríklad ako projektové manažérky, alebo pri digitálnom marketingu a v digitálnych médiách. Máme záujem, aby zo zdrojov Partnerskej dohody boli podporené reálne projekty a tí, ktorí v tejto oblasti už dosiahli dobré výsledky. V panelovej diskusii vystúpi aj Mário Lelovský, predseda predstavenstva Digitálnej koalície a Lenka Hlinková za Ženský algoritmus, člen Digitálnej koalície.

Účasť je bezplatná. Pozvánku s programom nájdete v prílohe. Váš záujem prosím potvrďte a v prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na tereza.mesarosova@employment.gov.sk / +421 2 2046 1032. Na podujatí budú platiť protipandemické opatrenia podľa aktuálne platnej vyhlášky RUVZBA a Covid automatu, najmä prekrytie úst aj nosa.

Úvodný obrázok bol prevzatý z článku Rezort práce spustil projekt Rodová rovnosť na pracovisku financovaný z eurofondov https://ekonomika.pravda.sk/