Vyhlásenie_o ochrane osobných údajov

Informácie o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov.

Úvod

Poskytovateľom tejto Webovej stránky, www.digitalnakoalicia.sk, je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, ktorý je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”).

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje, akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak, ako je definovaná nižšie). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku, ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Kontakt

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím, použite odkaz gdpr@itas.sk.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel, napr. nábor) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies na účely funkčnosti tejto web stránky. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v Oznámení o používaní súborov cookies – v časti nižšie.

Sociálne médiá

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.


Oznámenie o používaní súborov cookies

 

Toto oznámenie je súčasťou Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Viac informácií o nás a o tom, ako chránime informácie o návštevníkoch tejto Webovej stránky, nájdete v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov.

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto Webovej stránke a služby prispôsobené Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto Webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto Webovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadať potom zašle súbory cookies späť tejto Webovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto Webová stránka rozpozná a nájde informácie napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na stránke www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou sobou. Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto Oznámení o používaní súborov cookies.

Aké súbory cookies používame a prečo

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli túto Webovú stránku prezerať a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. nevyhnutné cookies).

Používame taktiež tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom; napríklad uložiť Váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že ste už vyplnili našu anketu. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.

Ako my, tak aj poskytovatelia našich služieb rovnako používame analytické služby, ktoré nám pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich Webových stránok efektívny, čo zaujíma našich užívateľov, a ako zlepšiť fungovanie tejto Webovej stránky. Okrem toho využívame tzv. web beacons, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich Webových stránok, a ďalej tzv. „výkonové cookies“, ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov túto Webovú stránku navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie je používať tieto informácie k identifikácií konkrétnych užívateľov.

Pokiaľ chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies, ktoré používame, kontaktujte nás na gdpr@itas.sk.

Ako môžete kontrolovať súbory cookies

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie- Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosí na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto Webovej stránky.

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Nastavenie tzv. „analytických cookies“

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch:
Google Analytics.

Tlačidlá sociálnych sietí

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Ide o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tejto Webovej stránky. Prečítajte si, prosím, podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov alebo videí, niekedy používame externé webové služby. Rovnako ako v prípade tlačidiel sociálnych sietí nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsahu vložený na naše Webové stránky.

Toto Oznámenie o používaní súborov cookies môžeme podľa nášho uváženia z času na čas upraviť alebo doplniť. V prípade, ak dôjde k zmene alebo doplneniu tohto Oznámenia o používaní súborov cookies, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedenej v hornej časti tejto stránku, pričom takto upravené alebo doplnené Oznámenie o používaní súborov cookies bude vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od tohto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Oznámenie o používaní súborov cookies, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom súbory cookies používame.


Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO 52828123 podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO 52828123. Zodpovedná osoba: tel. č.: +421 915 359 718 , e-mail: gdpr@itas.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .


Informácie pre dotknutú osobu (žiaka a zákonného zástupcu) pri získaní osobných údajov

Podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej
len „GDPR“) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky (ďalej ako “MIRRI SR” alebo “prevádzkovateľ”) ako subjekt, ktorý spracováva
osobné údaje dotknutej osoby, poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 50349287
 2. Identifikačné a kontaktné údaje spoločného prevádzkovateľa:
  Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské
  nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO 52828123
 3. Zodpovedná osoba pre oblasť osobných údajov MIRRI SR: Zodpovedná osoba za oblasť GDPR, telefón: +421 2 2092 8425, e-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
 4. Zodpovedná osoba pre oblasť osobných údajov Národná koalícia pre digitálne
  zručnosti a povolania Slovenskej republiky: gdpr@itas.sk
 5. Názov projektu: Digitálny príspevok pre žiakov SR
 6. Názov spracúvania: Overovanie cieľovej skupiny užívateľov
 7. Širší účel národného projektu: znížiť sociálne rozdiely medzi žiakmi, posilniť
  digitálne zručnosti u všetkých skupín žiakov, poskytnúť cieľovej skupine poukážky na
  nákup digitálneho vybavenia pre žiakov.
 8. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko žiaka a identifikátor (rodné číslo), meno a priezvisko zákonného zástupcu a identifikátor (rodné číslo), adresa bydliska žiaka/zákonného zástupcu, názov a adresa školy, ktorú žiak navštevuje, výška príjmu vrátane dávok (pri overení 60% medián príjmu), potvrdenie o sociálnom znevýhodnení / informácia o existencii hmotnej núdze, identifikácia statusu domácnosti (počet dospelých osôb a počet detí
  v domácnosti)
 9. Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje
 10. Kategórie dotknutých osôb:
  1. fyzická osoba – žiak1 ako člen domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov
   domácnosti nedosahuje sumy životného minima2) alebo
  2. fyzická osoba – žiak1 majúci vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o
   tom, že jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich
   vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí (§ 2 písm. j), § 2 písm. p) zákona č.
   245/2008 Z. z.) alebo
   – fyzická osoba – žiak1, ktorý je členom domácnosti neprekračujúcou 60 % medián
   príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní
   zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) alebo
   – fyzická osoba – žiak1 1. ročníka strednej školy3 pre školský rok 2022/2023.
   – fyzické osoby – zákonní zástupcovia žiakov, ktorí spĺňajú podmienky národného
   projektu.
 11. Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje
  dotknutej osoby na účel / s cieľom overiť cieľovú skupinu užívateľov, t.j. overiť
  oprávnenosť užívateľa konečných výhod a zistiť tak, či žiak spadá do cieľovej skupiny
  projektu a či má nárok na užívanie digitálneho príspevku.
 12. Právny základ spracúvania:
  Prevádzkovateľ MIRRI SR spracúva osobné údaje potrebné na splnenie úlohy
  realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
  prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR: ,,spracúvanie je nevyhnutné na
  splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
  prevádzkovateľovi.“ Prevádzkovateľ MIRRI SR koná na základe § 47 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
  fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Prevádzkovateľ MIRRI SR si plní svoju úlohu ako poskytovateľ národného projektu
  tým, že na základe požiadavky Európskej komisie overuje cieľovú skupinu užívateľov.
  Bez overenia cieľovej skupiny užívateľov nie je možné zo strany MIRRI SR potvrdiť
  oprávnenosť poskytnutia príspevku pre prijímateľa národného projektu– Národnú
  koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Na základe tohto
  oprávnenia prevádzkovateľ MIRRI SR požaduje nevyhnutné osobné údaje.
 13. Spracovatelia osobných údajov: Príslušné organizačné útvary prevádzkovateľa:
  Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti ako
  sprostredkovateľský orgán prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného
  programu integrovaná infraštruktúra.
 14. Príjemcovia osobných údajov: Sociálna poisťovňa v rozsahu meno, priezvisko žiaka, rodné číslo žiaka a názov školy,
 15. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  1. Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka koná jeho zákonný zástupca. Žiak je definovaný podľa osobitného predpisu (§ 2
   písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon))
  2. Ide o výšku príjmu, ktorá je pod hranicou rizika chudoby, a preto ak domácnosť je poberateľom príspevku v hmotnej núdze tak spĺňa požiadavku na obmedzenú výšku príjmu.
  3. Vrátane zodpovedajúceho ročníka v prípade osemročného gymnázia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rozsahu
   meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo zákonného zástupcu
   a bydlisko zákonného zástupcu,   základné a stredné školy,
   – kontrolné orgány na vnútroštátnej úrovni: Ministerstvo financií Slovenskej
   republiky, externé audítorské subjekty.
   – kontrolné orgány na európskej úrovni: Európska komisia a iné európske
   subjekty, ktoré môžu osobné údaje vyžadovať na účely vysporiadania
   prípadných nezrovnalostí v projekte a na účely kontroly.
 16. Prostriedky spracúvania: Priestory jednotlivých spoločných prevádzkovateľov,
  kancelárske vybavenie, počítačové a softvérové vybavenie, ľudské zdroje v podobe
  oprávnených osôb spoločných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje.
 17. Zásady ochrany osobných údajov: Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané
  v súlade s čl. 5 GDPR a všetkými ostatnými, na daný právny vzťah aplikovateľnými,
  ustanoveniami GDPR a relevantnými ustanoveniami vnútroštátneho práva.
 18. Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania projektu do 31.12.2028.
 19. Opis plánovaného spracúvania: Prevádzkovateľ MIRRI SR získava osobné údaje
  spoločne s prevádzkovateľom Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania
  Slovenskej republiky od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ MIRRI SR prostredníctvom
  Sociálnej poisťovne, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a škôl overuje
  cieľovú skupinu žiakov a ich zákonných zástupcov – overuje informáciu, či užívateľ
  spĺňa kritériá národného projektu: a to žiaci (základných/stredných škôl) ako členovia
  domácností s max. výškou 60 % mediánu príjmu vrátane v hmotnej núdzi, v sociálne
  znevýhodnenom prostredí, a žiaci 1 ročníka stredných škôl.
 20. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám:
  Nie, nevykonáva sa.
 21. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
  profilovania.
 22. Spracúvanie sa nevykonáva v listinnej podobe. Spracúvanie sa vykonáva v IS
  prevádzkovateľa.
 23. V súlade s čl. 15 až 22 GDPR je dotknutá osoba oprávnená prostredníctvom žiadosti si
  uplatniť nasledovné práva dotknutej osoby:
  a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
  b) právo na získanie prístupu k osobným údajom, vrátane relevantných informácií
  týkajúcich sa ich spracúvania,
  c) právo na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa
  jej týkajú,
  d) právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  f) právo na prenosnosť osobných údajov,
  g) právo namietať spracúvanie osobných údajov.
  Právo dotknutej osoby na neuplatňovanie rozhodovania založeného výlučne na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na tu uvedené
  účely neuplatňuje.
 24. Dotknutá osoba je oprávnená podať žiadosť o výkon práv dotknutej osoby
  u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby.
 25. Poskytovanie osobných údajov je oprávnenou požiadavkou zo zákona v zmysle § 47 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
  investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neposkytnutia
  osobných údajov dotknutá osoba nemôže byť konečným užívateľom poukazu na nákup
  digitálneho vybavenia a softvéru pre žiaka.
 26. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej
  práva, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na
  ochranu osobných údajov SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor Súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov