Snímka obrazovky 2022-01-29 o 21.28.35

Nadácia Pontis – Otvárame prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2022

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0.

Pozor dátum uzávierky je 8.2.2022!

Hľadáme občianske združenia a startupy, ktoré prinášajú do vzdelávania inovácie, kritické myslenie, či podporu pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor a získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia. Jednu organizácia, na základe hodnotenia jej pokroku a plánov,podporíme nenávratným grantom vo výške až 30-tisíc eur. Prihlášky prijímame do 8. februára.

Generácia 3.0 je akceleračný program (jeho ročný cyklus nájdete na tomto linku), začínajúci 3-dňovým bootcampom a pokračujúci 3-mesačným akcelerátorom. EDUakcelerátor je primárne zameraný na šírenie vzdelávacieho programu a sledovanie jeho dopadu, organizácie by preto už mali mať svoj projekt otestovaný a validovaný, nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu.

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať:

  • Duševné zdravie žiakov či učiteľov;
  • Vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;
  • Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií;
  • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
  • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke Generácie 3.0)

Formulár na prihlasovanie, ako aj ďalšie informácie, nájdete na stránke programu www.generacia30.sk.

Článok a ilustračná foto prevzaná z https://www.nadaciapontis.sk/novinky/otvarame-prihlasovanie-do-programu-generacia-3-0-pre-rok-2022/.

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *