Ministerstvo školstva oznámilo DIGITÁLNY SKOK

posted in: Aktivity, TOPonTOP | 0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

18. mája o 11:56  · DIGITÁLNY SKOK✅Európska komisia schválila plán ministerstva školstva investovať 40 miliónov eur do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov. ✅Z programu REACT-EU bude na tento účel vyčlenených 20 miliónov eur, ďalších 20 miliónov eur preinvestuje ministerstvo z eurofondov. Školy sa tak môžu tešiť na notebooky, tablety či zabezpečenie počítačových učební za 40 miliónov eur.🎒Pre ZŠ to znamená: nákup približne 16-tisíc zariadení, najmä notebookov pre učiteľov a 17-tisíc zariadení, najmä tabletov pre žiakov. Okrem toho sa počíta s vybavením 265 počítačových učební a s vytvorením 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na základných školách.💼Pre SŠ to znamená: zabezpečenie približne 17-tisíc zariadení pre učiteľov, 14-tisíc zariadení pre žiakov, na vybavenie 590 študovní na školách a 150 študovní na internátoch a tiež na vytvorenie 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na stredných školách.📝Aký bude postup: 📋V rámci digitalizácie sme pripravili dotazník stavu technickej vybavenosti na školách „Audit digitálnych technológií.“ 📋Ten bude využitý pre uvedené investície, ale aj pre ďalšie národné projekty. 📋Základné aj stredné školy v júni vyplnia dotazníky, v ktorých určia, o aké digitálne vybavenie majú záujem.📋 Na základe nich budú následne hromadne objednávané notebooky a tablety, ktoré by sa na školy mali dostať od septembra. Prioritu budú mať školy so žiakmi so sťaženým prístupom k digitálnym technológiám.🌐Viac informácií https://www.minedu.sk/b-groehling-vyclenujeme-40…/