Digitálna koalícia

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Sekretariát Digitálnej koalície

tajomník: Andrej Bederka

Tel.: +421 905 606 620

E-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk

WEB: www.digitalnakoalicia.sk