IT firmy podporili vydanie učebníc Internet vecí pre školy

Učebnica je určená žiakom stredných škôl, ale aj ďalším záujemcom o moderné technológie

Košice 12. októbra (TASR) – Spolu 1200 kusov učebníc Internet vecí – učebnica nielen pre stredné školy (SŠ), poputuje do 15 SŠ na celom Slovensku. Pôvodne elektronický dokument nadobudol fyzickú podobu vďaka podpore IT firiem. Školám ich ako dar slávnostne odovzdali v utorok. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

K vzniku učebnice prispela skupina firiem pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií, a to z iniciatívy klastra Košice IT Valley a Univerzitného vedeckého parku (UVP) TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach. Trhová hodnota tlačených verzií učebníc je takmer 40.000 eur. „Kolektív autorov – pedagógov vysokých a stredných škôl, ako aj expertov z praxe vytvoril modernú a nadčasovú učebnicu, ktorá je vhodná pre širokú cieľovú skupinu. Sme naozaj radi, že sme našli pochopenie a podporu u našich partnerov. Sprístupnenie tejto kvalitnej učebnice školám v tlačenej forme prispeje k skvalitneniu učebného procesu v oblasti informačných technológií,“ povedal riaditeľ UVP TECHNICOM František Jakab.

Učebnica vznikla v rámci Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. „Naše aktivity sú v tomto školskom roku zamerané najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania v základných školách a SŠ“ doplnil gestor IT Akadémie Dušan Šveda. Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku, ako aj informačné a komunikačné technológie.

Prevzaté z TERAZ.SK