Adresa

Ulica Janka Kráľa 3
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kontakt

Petr Štěpánek

E: stepanek@future-media.eu 

W: https://stepanek3d.sk/o-nas-3/

Záväzky:

Vzdelávanie v oblasti IKT, 3D modelovania a 3D tlače

Aktívne vzdelávame digitálne zručnosti vo firmách a na školách. Cieľom záväzku je zvyšovať záujem a osvetu o nové technológie a technologické oblasti akými sú cyber security, aditívne technológie, informačné a komunikačné technológie. Každoročne pomáhame s prípravou a propagáciou konferencií s technickým zameraním ako TechSummit a iné. Aktívne spolupracujeme so strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Školenia a poradenstvo pripravujem vždy individuálne podľa špecifických potrieb firmy alebo jednotlivca