PF2022

Ďakujeme za spoluprácu v roku 2021 a želáme zdravý a úspešný rok 2022!

Tím Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky týmto ďakuje predovšetkým členom Digitálnej koalície, ktorí si i v roku 2021 dostáli svoje záväzky, a spolu s členmi všetkým, ktorí konajú v prospech zlepšovania digitálnych zručností na Slovensku. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2022!

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *