Snímka obrazovky 2022-03-15 o 9.19.26

Už len do dnes je možné podať prihlášku na JUNIOR INTERNET!

Kysuce na Youtube, Internetová telefónna sieť, Aplikácia pre rozoznávanie farieb či Online múzeum, to je len výber niekoľkých projektov, ktorých autori odoslali prihlášku na 17. ročník súťažnej konferencie AMAVET-u – JUNIOR INTERNET. Ešte stále váhaš? Prihlasovanie je otvorené do 15. 3. 2022 na webe súťaže.

Článok a foto pôvodne zverejnené na https://www.amavet.sk/junior-internet-netrpezlivo-ocakava-inovacie-ziakov/.

JUNIOR INTERNET netrpezlivo očakáva inovácie žiakov

Kysuce na Youtube, Internetová telefónna sieť, Aplikácia pre rozoznávanie farieb či Online múzeum, to je len výber niekoľkých projektov, ktorých autori odoslali prihlášku na 17. ročník súťažnej konferencie AMAVET-u – JUNIOR INTERNET. Ešte stále váhaš? Prihlasovanie je otvorené do 15. 3. 2022 na webe súťaže.

Do kategórie JuniorLEARN (vzdelávacie projekty) prihlásila súťažiaca Viktória projekt Online múzeum Podpoľanie. „Keďže múzeá museli vlani nedobrovoľne zavrieť svoje brány, pripravili sme online múzeum, ktoré mohli navštíviť všetci potenciálni návštevníci regiónu. Obsahom múzea je prezentácia všetkých remeselníkov, ktorí majú zapísaný Regionálny produkt Podpoľanie. Medzi ďalšie „miestnosti“ múzea patrí história regiónu, ľudový kroj, fujara, salašníctvo, regionálna kuchyňa a pod. Nechýbajú ani regionálne recepty. Umiestnili sme sem aj online kvízy.“

Súťažiaci Marek opisuje aplikáciu RGBer: „Je kompaktným nástrojom na presné rozoznávanie dôležitých atribútov farieb na obrazovke. Dokáže rozoznať akúkoľvek farebnú variáciu RGB spektra v okamihu, v ktorom na ňu používateľ kurzorom ukazuje. Táto možnosť je obohatená intuitívnou funkciou RGBer Mix, pomocou ktorej dokáže používateľ variácie v RGB modeli tvoriť, upravovať a exportovať jej hexadecimálny formát. To všetko je v kompaktnom používateľskom rozhraní.“

Čo všetko ešte môžu mladí nadšenci prihlásiť?

JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (napr. vlastný profil), JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní, JuniorTEXT – texty na súťažnú tému Plán obnovy a odolnosti: Slovensko podľa mňa.“

Postupujúcich žiakov AMAVET pozve na finále súťažnej konferencie, na ktorom súťažiaci predstavia svoje práce vo forme 3,5 minútovej prezentácie a zároveň budú súťažiť o hodnotné ceny. Súčasne na svoj projekt dostanú cennú spätnú väzbu a priestor na rozvoj seba i svojho projektu. Súťaž obohatia aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Dávid Richter, riaditeľ súťaže JUNIOR INTERNET

www.juniorinternet.sk

Snímka obrazovky 2022-02-16 o 22.56.45

Otvorené výzvy: PODNIKY A INŠTITÚCIE MAJÚ MOŽNOSŤ ČERPAŤ PENIAZE NA PODPORU DIGITALIZÁCIE SLOVENSKA

PODNIKY A INŠTITÚCIE MAJÚ MOŽNOSŤ ČERPAŤ PENIAZE NA PODPORU DIGITALIZÁCIE SLOVENSKA 🌐

Pôvodný text a foto: https://www.facebook.com/photo?fbid=309106474585182&set=a.213084687520695 

📣 Výzvy sú stále otvorené 🔓

☝️ Veľká šanca pre slovenských inovátorov. Európska komisia zverejnila výzvy z priamo riadeného programu Digitálna Európa pre roky 2021-2027, ktorý je v nadchádzajúcich siedmich rokoch jedným z ťahúňov Únie na podporu zavádzania digitálnych riešení vo firmách aj inštitúciách.

💬 „Slovenské podniky a inštitúcie majú veľkú šancu získať prostriedky na nasadzovanie inovácií a využívanie pokročilých digitálnych technológií. Práve tie sú zásadným predpokladom pre úspech slovenských firiem na globálnom trhu. Vďaka nim ľudia na Slovensku dostanú viac príležitostí a lepšie platenú prácu,“ povedala vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová.

🤖 Výzvy podporujú najmä zavádzanie umelej inteligencie, superpočítačov, budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov a kybernetickej bezpečnosti.

📲 Aktuálne otvorené výzvy sú napríklad v oblasti digitálnych médií, bezpečného internetu aj vzdelávania:
📌 Európske observatória digitálnych médií (EDMO) – cieľom výzvy s rozpočtom 11 miliónov eur je vytvoriť národné a nadnárodné centrá na pomoc v oblasti boja proti dezinformáciám v krajinách EÚ. Slovensko takéto centrum síce má, ale má možnosť prostredníctvom výzvy spolupracovať s inými krajinami. Výzva je preto zaujímavou príležitosťou aj pre slovenské mediálne organizácie, či iné malé a stredné podniky, ktoré môžu svojou expertízou v spolupráci s európskymi partnermi prispieť k vzniku a fungovaniu ďalších výskumných centier v Európe.
📌 Centrá bezpečného internetu – výzva s rozpočtom 21 miliónov eur má za cieľ podporiť Centrá bezpečnejšieho internetu tak, aby sa internet stal lepším miestom pre deti. Centrá majú poskytovať poradenstvo o bezpečnosti na internete, vzdelávať, zvyšovať povedomie o tejto téme pre deti, rodičov, učiteľov, odborníkov. Súčasťou je aj spustenie špecializovaných liniek pomoci.
📌 Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových oblastiach – cieľom výzvy v hodnote 70 miliónov eur je podporiť vysoké školstvo v príprave excelentných digitálnych špecialistov, zvýšiť počet školení na pokročilé digitálne technológie, najmä v umelej inteligencii, kyber bezpečnosti, kvantových technológiách, blockchain, cloude, robotike a internete vecí. Výzva dáva priamo možnosť, aby sme si na Slovensku vychovali a udržali najlepšie talenty a technické vybavenie.

💸 Miera spolufinancovania projektov je vo výške 50%, 75% alebo 100%. Viaceré výzvy sú aktuálne otvorené do 22. februára alebo 29. marca 2022. Ďalšie výzvy očakávame na jar tohto roka.

👉 Nájdite vhodnú výzvu pre svoj podnik a inštitúciu na európskom Funding&Tenders portáli: https://bit.ly/3uUbift

pexels-alexander-suhorucov-6457480

Výzva pre bilaterálne vzťahy zameraná na iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne

Fond pre bilaterálne vzťahy v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca (ďalej len „Bilaterálny fond GGC“) bol zriadený za účelom posilnenia spolupráce, zlepšenia spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom v oblasti cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, transparentnosti, dobrej správy vecí verených a zodpovedných inštitúcií.

Dátum zverejnenia výzvy: 30. december 2021

Dátum ukončenia výzvy: 30. december 2022, 23:59 hod. SEČ alebo do vyčerpania disponibilnej alokácie

Kód výzvy: GGCBF03

Oblasť podpory: Iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne prispievajúce k posilneniu trilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi, Slovenskom a Ukrajinou

Maximálna výška žiadaného príspevku: 25 000 EUR

Minimálna výška žiadaného príspevku: Neuplatňuje sa

Spolufinancovanie: Spolufinancovanie sa od žiadateľov nevyžaduje.

Výška alokácie: 76 287,19 EUR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Správca programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca

Oprávnení žiadatelia a partneri:

 • Oprávnené žiadať o príspevok sú všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v niektorom z prispievateľských štátov.
 • Ďalšie obmedzenia oprávnenosti: Správcovia programov v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a ich Donorskí Programoví Partneri nie sú oprávnení žiadatelia.

Ďalšie podmienky:

1. Každý slovenský žiadateľ musí mať aspoň jedného partnera z prispievateľského štátu a aspoň jedného partnera z Ukrajiny a každý žiadateľ z prispievateľských štátov musí mať aspoň jedného partnera zo Slovenska a aspoň jedného partnera z Ukrajiny. Na realizácii iniciatívy sa môžu podieľať najviac dvaja partneri.

2. Realizácia iniciatívy má byť plánovaná maximálne na 12 mesiacov a zároveň by mala byť ukončená najneskôr do 29. februára 2024.

3. Z bilaterálnej iniciatívy musia mať úžitok slovensko-ukrajinské pohraničné regióny.

4. Podpísané Vyhlásenie o partnerstve, Vyjadrenie záujmu alebo iný obdobný dokument preukazujúci záujem žiadateľa a jeho partnerov spoločne implementovať iniciatívu je povinné.

 

Viac informácií nájdete tu.

Článok pôvodne zverejnený na https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-zamerana-na-iniciativy-ludia-ludom-realizovane-v-slovensko-ukrajinskom-pohranicnom-regione.htm

pexels-jopwell-2422294

Erasmus + výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie

Erasmus + výzvy pre tento rok. Pozor termíny uzávierok sa blížia!

Článok pôvodne prevzaný z https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/erasmus-2022.htm.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.

Výzva na predkladanie návrhov 2022 – EAC/A09/2021, ktorá bola zverejnená 24. novembra 2021, ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania. Výzva zahŕňa akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorej môžu oprávnené inštitúcie požiadať o grant na:

 • Mobilitu jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
 • Činnosti s účasťou mládeže
 • DiscoverEU – akcia pre začlenenie
 • Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre excelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Rozpočet, s ktorým sa počíta na prefinancovanie projektových žiadostí v rámci Výzvy 2022, dosahuje výšku 3 179 mil. EUR.

 

Termíny na predloženie projektových žiadostí:

 

Kľúčová akcia 1

23. február 2022 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
20. september 2022 pre virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
4. október 2022 pre mobility jednotlivcov v oblasti mládeže a DiscoverEU
19. október 2022 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže

Kľúčová akcia 2

16. február 2022 pre akciu Erasmus Mundus
17. február 2022 pre budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania
15. marec 2022 pre výhľadovo orientované projekty
23. marec 2022 pre kooperačné a drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
31. marec 2022 pre budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
7. apríl 2022 pre budovanie kapacít v oblasti mládeže a športu
7. september 2022 pre učiteľské akadémie programu Erasmus+ a centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
15. september 2022 pre aliancie pre inovácie
4. október 2022 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

Kľúčová akcia 3

1. marec 2022 pre akcie a siete Jean Monnet
22. marec 2022 pre európsku mládež spolu

Viac informácií nájdete tu.

Snímka obrazovky 2022-01-29 o 21.28.35

Nadácia Pontis – Otvárame prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2022

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0.

Pozor dátum uzávierky je 8.2.2022!

Hľadáme občianske združenia a startupy, ktoré prinášajú do vzdelávania inovácie, kritické myslenie, či podporu pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor a získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia. Jednu organizácia, na základe hodnotenia jej pokroku a plánov,podporíme nenávratným grantom vo výške až 30-tisíc eur. Prihlášky prijímame do 8. februára.

Generácia 3.0 je akceleračný program (jeho ročný cyklus nájdete na tomto linku), začínajúci 3-dňovým bootcampom a pokračujúci 3-mesačným akcelerátorom. EDUakcelerátor je primárne zameraný na šírenie vzdelávacieho programu a sledovanie jeho dopadu, organizácie by preto už mali mať svoj projekt otestovaný a validovaný, nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu.

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať:

 • Duševné zdravie žiakov či učiteľov;
 • Vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;
 • Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií;
 • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
 • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke Generácie 3.0)

Formulár na prihlasovanie, ako aj ďalšie informácie, nájdete na stránke programu www.generacia30.sk.

Článok a ilustračná foto prevzaná z https://www.nadaciapontis.sk/novinky/otvarame-prihlasovanie-do-programu-generacia-3-0-pre-rok-2022/.

Snímka obrazovky 2021-11-22 o 0.39.43

Apply NOW! Calls for proposals in advanced digital skills

On 17 November 2021, following the adoption of the Work Programmes, the European Commission announced the first set of calls for proposals under the Digital Europe Programme, among which three calls on Advanced Digital Skills. The calls are open to businesses, organisations, public administrations from the EU Member States, and entities from other countries associated to the Digital Europe Programme. The three calls are the following:

Originally published on https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme

Would you like to know more about the Advanced Digital Skills calls of the DIGITAL Europe Work Programme 2021-2022? Then join Partner for DIGITAL Skills, Info Day and Matchmaking Event for Digital Europe 1st Work Programme 2021/2022. Register for the virtual event now!


DIGITAL Work Programme 2021-2022

On 10 November 2021 the European Commission adopted three work programmes for the Digital Europe Programme, outlining the objectives and specific topic areas that will receive a total of €1.98 billion in funding.

The document sets out the programme for part of the actions to be implemented in the first two years of the Digital Europe Programme. These actions will focus on Advanced Digital Skills, Data, AI, Cloud, Quantum Communication Infrastructure, and deployment activities for the best use of these technologies. 

For more details about all the actions on Advanced Digital Skills supported by the Programme, see this presentation.


About the Digital Europe Programme

Developments in key and emerging technologies are changing the way we define digital skills and the extent to which we depend on technology. The COVID-19 pandemic further highlighted the existing shortage of digital experts in Europe.

The Digital Europe Programme provides strategic funding to answer these challenges and supports the development of a skilled talent pool of digital experts. With a total budget of €580 million for digital skills over 7 years, the Digital Europe Programme enhances cooperation between EU Member States and stakeholders in digital skills and jobs through:

 • Specialised education programmes in key digital areas such as Artificial Intelligence (AI), blockchain, robotics, quantum and High Performance Computing (HPC), provided by networks of higher education institutions, research centres and businesses (€120 million contribution over the first two years of the programme). 
 • Short-term training courses, tailored to the needs of businesses, with an emphasis on SMEs in Europe, as well as jobseekers and citizens looking to reskill (€25 million contribution over the first two years of the programme).

These actions have 3 common goals:

 1. Increasing capacity and excellence of EU education and training institutions 
 2. Encouraging cooperation between higher education, research and businesses
 3. Sparking interest of Europeans in digital careers and attract the best talents.

All the funded projects will be showcased on the Digital Skills and Jobs Platform.


Examples of previous fundings

Digital Europe Programme does not address these challenges and goals alone, but builds upon successful past EU-funded initiatives, in particular from the Connecting Europe Facility – CEF Digital. With the support of CEF funding, consortia composed of university networks, SMEs and top AI researcher centres designed four new high-quality specialised Master programmes and courses in AI. The aim of these new high-quality training programmes is to bring AI advanced digital skills closer to non-technical people and other professionals.

Find more about the new Master programmes in our dedicated page.

Other key EU initiatives and actions in the field of digital skills and jobs complement the Digital Europe Programme, such as the Digital Education Action Plan, or national actions under the EU Recovery and Resilience Facility. To ensure that the digital transformation reflects European values and leaves no one behind, the Commission has proposed the Digital Decade strategy with ambitious targets. Actions from the Digital Europe Programme will contribute to reach the objective of having employed 20 million ICT specialists in Europe by 2030.


New opportunities and updates 

We will continue to update you on the latest on the Digital Europe Programme on this page and on our Twitter and Facebook channels. By registering to the community you will be able to find partners and connect with other organisations wishing to apply to future calls.

By signing up for the Newsletter you will never miss any updates and important resources on the subject of your interest. 
 

Keep an eye out on this page for more updates! 

Snímka obrazovky 2021-11-08 o 21.57.32

Grant Call - Healthy Soul of the School

The Oragne Foundation announces the Healthy Soul of the School grant programme. The objective of the Healthy Soul of the School pilot grant programme is to destigmatise and develop the theme of mental health prevention in schools and to contribute to building psychological resilience and psychohygiene of educators and professional staff.

The article was originally published on: https://www.nadaciaorange.sk/sk/zdrava-dusa-skoly/ date 8 November 2021

Healthy Soul of the School

The objective of the pilot grant programme “Healthy Soul of the School” is destigmatise and develop mental health prevention in schools and contribute to building psychological resilience and psychohygiene of educators and professionals.

In the grant programme we will support projects of kindergartens, primary and secondary schools and non-governmental non-profit organisations bringing prevention, support and development programmes addressing the following topics:

 • creating a safe environment of mutual relations — in a pedagogical team, with school management,
 • prevention of burnout syndrome, acute stress, anxiety, other mental discomfort, management of difficult crisis situations in teachers, educators, assistants/teachers,
 • education in psychological techniques, methods of working with children and young, educational techniques, development of emotional and social skills
 • specific topical topics identified on the basis of findings and surveys of the needs of school pedagogical and professional staff.

The projects are intended for teams of pedagogical and professional staff of kindergartens, primary and secondary schools.

We have allocated a total amount of EUR 40 000 for the new grant programme. For one project carried out at one school, it is possible to receive a grant of up to EUR 2 000 and for one project implemented at more than one school a grant of up to EUR 4000. For more information, please refer to the call below.

Projects can be submitted until 16 November 2021. The results of the grant programme will be announced on 7 December 2021.

We look forward to your ideas.

The text of the call can be found at  https://www.nadaciaorange.sk/sk/zdrava-dusa-skoly/.

pexels-pixabay-373543

Grantová výzva – Scaling up deep tech ecosystems

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj deep-tech ekosystémov okolo pan-európskych výskumných a technologických infraštruktúr, zvýšiť zapojenie priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do spolupráce s výskumnými infraštruktúrami a zhodnotiť socio-ekonomické dopady prechádzajúcich investícií do výskumných infraštruktúr z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Prevzaté z https://eraportal.sk/vyzvy/scaling-up-deep-tech-ecosystems/?portal=heu dňa 8. novembra 2021.

Scaling up deep tech ecosystems

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblast Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj deep-tech ekosystémov okolo pan-európskych výskumných a technologických infraštruktúr, zvýšiť zapojenie priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do spolupráce s výskumnými infraštruktúrami a zhodnotiť socio-ekonomické dopady prechádzajúcich investícií do výskumných infraštruktúr z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Výzva je určená pre pan-európske výskumné infraštruktúry, priemyselné subjekty vrátane malých a stredných podnikov, klastre, univerzity, výskumno-vývojové organizácie, školy zamerané na podnikanie, národné/regionálne inovačné agentúry. Súčasťou projektu je finančná pomoc tretím stranám.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií

 

christina-wocintechchat-com-8S6BkMGaLyQ-unsplash

Grantová výzva – Women TechEU

Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Prevzaté z https://eraportal.sk/vyzvy/women-techeu/?portal=heu dňa 8. novembra 2021

 

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03
 • Rozpočet
  3,75 mil. €
 • Oblast Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Podpora v rámci tejto výzvy spočíva v:

 1. grante vo forme paušálnej sumy 75 tis. EUR na rozvoj biznisových aktivít firmy
 2. mentoringu a koučingu poskytnutého v rámci služieb na akceleráciu podnikania (Business Acceleration Services) Európskej rady pre inovácie
 3. možnosti zúčastňovať sa na cielených aktivitách organizovaných iniciatívou InvestEU a sieťou Enterprise Europe Network

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií

pexels-alexander-suhorucov-6457480

Grantová výzva – Výzva pre bilaterálne vzťahy v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu (GGCBF02)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje bilaterálnu výzvu GGCBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-v-oblasti-transparentnosti-dobrej-spravy-veci-verejnych-a-zodpovednych-institucii-zameranych/ dňa 8. novembra 2021.

cieľom je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu.

Výzva GGCBF02


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor – Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku