Snímka obrazovky 2022-01-29 o 21.08.23

Nadácia Pontis – Pro Bono Webinár: Google Ads a Google Analytics

Nadácia Pontis vás pozýva na Pro Bono webinár.

Prihláste sa na ich stránke do 7.2.2022.

Viete, ako zaujať na internete, alebo získavať nových podporovateľov cez Google? Ak to neviete, alebo si nie ste istí, ste tu správne. Naučíme vás, ako vytvárať úspešné kampane cez Google Ads, ako si tieto kampane môžete pripraviť a optimalizovať ich. Okrem toho si prejdeme účet Google Analytics, aby ste si vedeli kampane vyhodnocovať a tak ich lepšie a presnejšie cieliť.

Čo budete potrebovať k webináru: stabilné pripojenie na internet a chuť učiť sa.

Ideálne, ak už máte aspoň vytvorené Google Ads a Analytics účty. Zároveň si pripravte logo do štvorca a na šírku a cca 15 bannerov alebo fotiek, ktoré budete potrebovať do display kampaní.

Tréning je primárne určený pre zástupcov neziskového sektora, školy, škôlky, mestá a obce. Bude z neho vyhotovený záznam.

Dátum: streda 9. 2. 2022

Čas: 9:00 – 11:00

Miesto: Zoom

Školiteľka: PhDr. Nina Hanušková

Kapacita: neobmedzené

Program

9:00 – 10:00 – Google Analytics – základy, tvorba účtu, Google Analytics Universal vs. Google Analytics 4

10:00 – 11:00 – Google Ads – tvorba kampaní.

Článok a ilustračný obrázok pôvodne prevzaný https://www.nadaciapontis.sk/pozvanky/pro-bono-webinar-google-ads-a-google-analytics/.

 

 

Snímka obrazovky 2022-01-27 o 21.47.33

VIDEO Správy RTVS: Vysokoškoláci obsadzujú miesta pre maturantov

Vedeli ste, že viac ako polovica vysokoškolákov študuje odbory, o ktoré nie je záujem?

Pozrite si viac v reportáži RTVS.

Článok pôvodne publikovaný na https://spravy.rtvs.sk/2022/01/vysokoskolski-absolventi-si-hladaju-pracu-tazsie-nez-maturanti/?fbclid=IwAR2nLRDsWcGBhlwK5AQi9jc-Qi085CJmdUGzEi8JfOMEg4zdEAJINpFV86g.

 

Napriek tomu, že počet voľných pracovných miest presiahol 71 000, vysokoškolsky vzdelaní ľudia si hľadajú prácu oveľa ťažšie ako stredoškoláci. Snažia sa preto obsadiť aj pozície určené pre maturantov. Problém je najmä v tom, že viac ako polovica absolventov vysokých škôl neštudovala odbor, o ktorý by bol na trhu práce záujem.

Až 95 percent voľných pracovných miest na úradoch práce sú pozície pre stredoškolákov alebo ľudí s nižším vzdelaním. Množstvo vysokoškolákov sa najmä preto zaujíma o pracovné pozície vyžadujúce si nižšie vzdelanie. Skúsenosť s tým majú aj na železnici.

„Môžeme povedať, že vysokoškolákov, ktorí sa hlásia na stredoškolské pozície alebo na pozície, kde je potrebné stredoškolské vzdelanie, je možno 15 až 20 percent,“ povedal hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.

Chyba je najmä v systéme vzdelávania. Tvrdí to prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov. Podľa neho študuje každý kto chce a čo chce.

„To, bohužiaľ, vedie k tomu, že viac ako polovica absolventov vysokých škôl neštudovalo odbor, o ktorý je na trhu práce záujem a nenachádzajú ani 5 rokov po skončení štúdia v tomto odbore svoje zamestnanie a uplatnenie, to znamená, že hľadajú aj miesta, na ktoré stačí stredoškolské vzdelanie, a tým pádom zaberajú miesta stredoškolákom,“ priblížil viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský.

Snímka obrazovky 2022-01-27 o 21.18.54

Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19

Prinášame vám publikovanú Príručku Regionálneho úradu WHO pre Európu k samorehabilitácii po ochorení COVID-19.

 

Článok pôvodne publikovaný: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4991:podpora-samorehabilitacie-po-chorobe-suvisiacej-s-covid-19-priruka-who-europe&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 

Príručka Regionálneho úradu WHO pre Európu obsahuje základné cvičenia a rady pre dospelých, ktorí mali vážne zdravotné problémy a boli prijatí do zdravotníckeho zariadenia s ochorením COVID-19.
V príručke nájdete informácie o nasledujúcich oblastiach:

 • Zvládanie dýchavičnosti a dychovej nedostatočnosti,
 • cvičenie po prepustení z nemocnice,
 • riešenie problémov s hlasom,
 • riešenie problémov s jedením, pitím a prehĺtaním,
 • riešenie problémov s pozornosťou, pamäťou a jasným myslením,
 • zvládanie každodenných aktivít,
 • riešenie problémov so stresom a zmenami nálad,
 • kedy kontaktovať zdravotníckeho pracovníka.


Váš lekár alebo zdravotnícky pracovník vám môže v tejto príručke vyznačiť cvičenia, ktoré sú pre vás vhodné. Cvičenia a rady z nej by však nemali nahrádzať váš osobný cvičebný program alebo ďalšie rady, ktoré vám poskytli zdravotnícki pracovníci pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia. Rodina a priatelia vám môžu pomôcť v procese zotavovania a preto je dôležité, aby ste im túto príručku ukázali.

Snímka obrazovky 2022-01-16 o 11.57.56

IT Fitness Test 2022 pre krajiny V4

Vďaka podpore Vyšehradského fondu bude IT Fitness Test 2022 dostupný vo všetkých krajinách V4!

Spolupráca partnerov Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v rámci krajín Vyšehradskej skupiny vyústila po 10 rokoch úspešného testovania IT zručností na Slovensku do prvej zahraničnej spolupráce v rámci krajín V4. 

Spoločný tím partnerov týchto krajín oficiálne začínajú pracovať na IT Fitness Teste 2022 V4 – teste v jazykových mutáciách poľskej, českej, maďarskej, slovenskej a tiež anglickej bude dostupný od apríla roku 2022 pre akýchkoľvek záujemcov, avšak prednostne pre žiakov, učiteľov, školy a iné organizácie v krajinách V4.

Partnermi pre testovanie digitálnych zručností v rámci tohto projektu sú: 

 • CYFROWA POLSKA – Združenie dovozcov a výrobcov elektrických a elektronických zariadení – v Poľsku
 • Internetový institut n.o. – v Českej republike
 • IVSZ – Asociácia podnikov informačných technológií, telekomunikácií a elektroniky – v Maďarsku

Testovanie sa v roku 2022 začne v apríli postupne v jednotlivých krajinách V4. Viac informácií nájdete na WEB stránke itfitness.eu.

O IT fitness test

IT Fitness test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. V roku 2021 sa jeho certifikačná časť konala od 3. mája do 31. júla a bol prvýkrát aj v maďarskej mutácií. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o  úrovni IT zručností testovaného respondenta. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie.

IT Fitness Test je vhodný aj pre učiteľov všetkých stupňov vzdelávania a je k dispozícii pre každého bezplatne.

Obsah IT Fitness Testu vytvára skúsený tím pedagógov z Technickej univerzity v Košiciach, skúsení učitelia zo slovenských stredných škôl a odborníci z Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Očakávame však významnú spoluprácu so zručnými kolegami z Poľska, Maďarska a Českej republiky. Obsah testu bude nielen preložený, ale musí byť tiež logicky a sémanticky prispôsobený národným a geografickým podmienkam každej krajiny Vyšehradskej skupiny. Cieľom IT Fitness Testu je doplniť školské vzdelávanie v oblasti informatiky a práce s informáciami – pre žiakov, študentov i pre učiteľov. Test tiež overí, či sa žiaci a študenti zdokonalili vo využívaní videokonferencií a nástrojov dištančného vzdelávania počas pandémie. Ostatným respondentom môže test IT Fitness pomôcť zlepšiť digitálne zručnosti v ich domácom živote a v zamestnaní.
 

IT Fitness test pozostáva z piatich oblastí:

 1. Internet
 2. Bezpečnosť a počítačové systémy
 3. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete
 4. Kancelárske nástroje
 5. Komplexné úlohy.

 Každý respondent testu dostane elektronický certifikát potvrdzujúci úroveň jeho digitálnych zručností, aby vedel, ktoré oblasti je potrebné zlepšiť (príklad)

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná darcovská organizácia zriadená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4 – Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Jeho cieľom je podpora bližšieho porozumenia a spolupráce medzi ľuďmi v regióne V4, ako aj medzi regiónom V4 a inými krajinami a regiónmi, najmä v susedstve krajín Východného partnerstva mimo EÚ a na západnom Balkáne. Fond podporuje rozvoj občianskej spoločnosti financovaním spoločných grantových projektov a udeľovaním univerzitných štipendií a pobytov umelcov. Ročný rozpočet fondu vo výške 8 miliónov EUR pozostáva z rovnakých príspevkov vlád krajín V4.

Hlavna cena_IT Fitness Test 2021_PD (2)

Hlavná cena v súťaži IT Fitness Test 2021 má svojho majiteľa

Srdečne blahoželáme víťazovi a tešíme sa na ďalší ročník IT FITNESS TEST!

Výherca hlavnej ceny v súťaži IT Fitness Test 2021 sa konečne dočkal, odovzdali sme mu novučičkú konzolu Sony PlayStation 5! 

Všetci fanúšikovia hier vedia, že zohnať v týchto dňoch novú PS5  je zázrak. Nám sa to však podarilo, a tak sme dnes mohli urobiť takú malú prepadovku, aby sme šťastného výhercu Rasťa z Bojníc prekvapili priamo na vyučovaní. Mali hodinu slovenčiny s pani triednou učiteľkou, snáď sme veľmi nevyrušovali .

Spokojný výherca v kruhu svojich spolužiakov

Za vrúcne prijatie ďakujeme pani riaditeľke Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi PaedDr. Eleonóre Porubcovej (stojí pri víťazovi), pani triednej učiteľke Mgr. Kristíne Košeckej a celému kolektívu Rasťových spolužiakov zo sexty, ktorí od nás dostali tričká IT Fitness Test ako pripomienku testu v nasledujúcom ročníku.

Prehľad ostatných cien súťaže roku 2021 si môžete pozrieť TU a prehľad všetkých úspešných výhercov TU (i keď v rámci podmienok ochrany osobných údajov).

Nezabudnite, že IT Fitness Test 2022 štartujeme už čoskoro, aj tento rok pre vás chystáme super ceny!

Snímka obrazovky 2022-01-13 o 22.28.42

Máme sa čím chváliť! Rebríček najlepších škôl podľa INEKO

A to hneď niekoľkokrát! Inštitút pre ekonomické otázky (INEKO) zverejnil vo svojej správe rebríček najlepších škôl za akademický rok 2020/2021, v ktorom stredné odborné školy vzdelávajúce v IKT odboroch, v tom i  členovia Digitálnej koalície, obsadili hneď prvé priečky! Gratulujeme!
 
Na prvých desiatich miestach sa umiestnili až 4 vysoko-kvalitné školy pripravujúce žiakov na prax v moderných školských vzdelávacích programoch:
 
 
Prinášame zopár okamžitých reakcií v komunite členov Digitálnej koalície:

„Sme veľmi radi, že naozaj poctivá práca našich kolegov prináša výsledky v podobe vedomostí študentov, uplatniteľnosti na trhu práce, úspechov v odborných súťažiach, mimoriadnych výsledkov i prijímaní na vysoké školy“, reagoval Ing. Vladislav Mitický, Tatranská akadémia,n.o.

Medzi desiatimi najlepšími sa umiestnila aj SPŠ Strojnícka na Fajnorovom nábreží v Bratislave, škola pripravujúca mladých ľudí v oblasti modernej automatizácie priemyselnej výroby.

„V každom prípade nás môže len tešiť, že na prahu 4. priemyselnej revolúcie polovicu najlepšie vyhodnotených stredných odborných škôl tvoria školy technicky zamerané, sledujúce najmodernejšie priemyselné trendy a využívanie  digitálnych technológií“, v gratulácii uviedol Andrej Bederka, tajomník Digitálnej koalície.

Hodnotenie prichádza práve v čase, keď sa rodičia so svojimi deťmi, končiacimi základnú školu, rozhodujú o pokračovaní v štúdiu. Uvedené školy sú najlepšou garanciou na to, aby si mladí ľudia našli zaujímavé a perspektívne uplatnenie na trhu práce a v živote.

INEKO v správe okrem iného uvádza, že aj počas tohto roka bolo vyučovanie obmedzené pre protipandemické opatrenia, a žiaľ ani tento rok sa neuskutočnili celoplošné testovania a ani písomné maturity. No aj napriek týmto skutočnostiam sa INEKO podarilo zhodnotiť naše školy na základe zvyšných dostupných údajov. 
 
Veríme, že ministerstvo školstva tento rok už neustúpi od realizácie celoplošných meraní (testovaní, maturitných skúšok), ktoré sú dôležitým prvkom pre vyhodnocovanie pridanej hodnoty vo vzdelávaní. Zber týchto údajov je dôležitým prvkom spätnej väzby nielen pre samotné školy, ale aj pre žiakov a ich rodičov,“ uvádza v správe INEKO a my s tým môžeme len súhlasiť.
Snímka obrazovky 2021-12-29 o 22.00.14

V. Remišová: Problému s nedostatkom IT odborníkov čelí aj MIRRI

Podpredsedníčka vlády SR a a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová taktiež poukazuje na nedostatok IT odborníkov, ktorému čelí aj jej úrad a zároveň vyzdvihuje aktívnu účasť Digitálnej koalície v oblasti lákania IT talentov z Ukrajiny a Moldavska na Slovensko.

Pôvodný článok je uverejnený na stránke: https://www.teraz.sk/spravy/v-remisova-problemu-s-nedostatkom-i/600852-clanok.html

Autor a foto: TASR

 

Pokiaľ ide o lákanie IT talentov do služby štátu, podľa ministerky je najväčším benefitom práve rozsah zmien, ktoré môžu vo svojej funkcii ovplyvniť.

 Bratislava 29. decembra (TASR) – O IT odborníkov je na pracovnom trhu veľký záujem, je ich nedostatok. Tomuto problému čelí aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Pre TASR to uviedla šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).

Reformy, zásadné zmeny, a hlavne bezproblémový profesionálny chod štátneho IT nie sú možné bez kvalitných odborníkov,“ skonštatovala ministerka.

Rezort informatizácie v uplynulých mesiacoch podľa jej slov rozbehol viacero výberových konaní na desiatky rôznych pozícií od analytikov cez architektov až po manažérov.

Je potešiteľné, že pre mnohých je výzvou robiť práve pre štát,“ priblížila ministerka s tým, že často ide o ľudí, ktorí sa v súkromnej sfére dostali na špičku a teraz chcú svoje skúsenosti využiť v prospech Slovenska, zmeniť krajinu k lepšiemu.

Takým dobrým príkladom je generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), pán Pavel Karel, ktorý k nám prišiel z bankového sektora,“ pripomenula ministerka s tým, že úspešných odborníkov má ministerstvo na všetkých úrovniach.

Pokiaľ ide o lákanie IT talentov do služby štátu, podľa ministerky je najväčším benefitom práve rozsah zmien, ktoré môžu vo svojej funkcii ovplyvniť. „Málokedy dostanete v komerčnej sfére na starosť projekty v hodnote stoviek miliónov eur a možnosť meniť životy miliónov ľudí k lepšiemu,“ podotkla ministerka.

Na otázku, ako Slovensko chce prilákať takýchto vyhľadávaných odborníkov, povedala, že záslužnú prácu v tomto smere robí Digitálna koalícia. Jej členom je aj MIRRI. „Vďaka nej máme aktívny dialóg s krajinami ako Moldavsko alebo Ukrajina a snažíme sa o lákanie IT profesionálov aj z týchto krajín,“ uzavrela ministerka.

Snímka obrazovky 2021-12-28 o 23.34.42

M. Lelovský: Ak sa nič nezmení, Slovensko môže zabudnúť na blahobyt, ktorý si tu dnes žijeme

Predseda predsedníctva Digitálnej koalície v rozhovore pre TREND poukazuje na nedostatok kvalifikovaných IT pracovníkov nielen na Slovensku, potrebu komplexného riešenia školstva a potenciál východných krajín v oblasti ľudských zdrojov.

 

V rozhovore pre TREND – Týždenník o ekonomike a podnikaní sa tiež dočítate:

 • Podľa čoho sa študenti rozhodujú, či ísť študovať do zahraničia
 • Čo urobiť s kvalitou vzdelávacieho systému na Slovensku
 • Aké sú rozdiely medzi školskými systémami zo zahraničia
 • Prečo by mali cudzinci pracovať na Slovensku
 • Ako zvládame informatizáciu

 

pexels-anna-nekrashevich-6476124

Spolupráca digitálnych koalícií a IT asociácií v rámci V4

Financovanie druhého projektu v rámci spolupráce digitálnych koalícií a IT asociácií v rámci V4 schválený!

Text pôvodne publikovaný na stránke:

https://ivsz.hu/hirek/association-for-a-digital-hungary/

Digitalizácia sa teraz dostala do ekonomiky, vzdelávania, zdravotníctva – stala sa neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Podobné procesy prebiehajú po celom svete a aj napriek úsiliu v posledných rokoch Maďarsko v mnohých oblastiach zaostáva za konkurenciou. Najmä úroveň digitálnych kompetencií zaostáva za európskym priemerom, no mnohí aktéri v hospodárstve a vo verejnom sektore tiež pomaly zavádzajú a využívajú efektívne digitálne riešenia. V stávke je to však obrovské: konkurencieschopnosť národného hospodárstva a domácich podnikov, ekonomická výkonnosť krajiny a kvalita života obyvateľstva, to všetko závisí od toho, či dokážeme nevyhnutnú digitalizáciu v najbližších rokoch premeniť vo svoj prospech. Nestačí sa nechať unášať prúdom digitalizácie – musíme byť v popredí tohto procesu! IVSZ, skupina hráčov v oblasti digitálnej ekonomiky, požaduje jednotný hlas za digitálne Maďarsko a vyzýva všetkých hráčov v digitálnom ekosystéme, aby konali.

Priemyselná revolúcia v 19. storočí viedla ku globálnemu rozvoju, pretože najvyspelejšie krajiny pochopili, že je potrebný nový typ práce. Politici reagovali na požiadavky ekonomiky zavedením povinnej školskej dochádzky, čím položili základy úplne novej, konkurencieschopnejšej spoločnosti. Spojením ekonomických a sociálnych aktérov a s aktívnou podporou vlády môžeme premeniť naše existujúce schopnosti na konkurenčnú výhodu a v najbližších rokoch sa dostať do popredia digitalizácie. Kedysi sme považovali digitalizáciu za úlohu, ktorú treba vyriešiť, ale teraz chápeme, že v skutočnosti ide o historickú príležitosť, ktorá sa vyskytla raz za storočie. Zároveň je to možno na dlhý čas posledná šanca dostať sa do vedenia, pretože budúcnosť vždy píšu víťazi.

Nie je čas strácať čas! Urobme digitálny prechod čo najskôr, čím umožníme zelený obrat, zvýšime konkurencieschopnosť Maďarska a posilníme jeho odolnosť.

Silné, digitálne Maďarsko bude hrať významnú úlohu pri zlepšovaní globálnej pozície Európskej únie.

 

Viac na stránke: https://ivsz.hu/hirek/association-for-a-digital-hungary/