The neew collection from Overcovers almost all needed stapleoep items

Nunc sagittis nibh et felis dignissim, ac sagittis ante venenatis. Vivamus lobortis, urna sed scelerisque gravida, nulla libero tincidunt urna, eget rhoncus lectus quam id lectus. Quisque tristique non neque vitae pretium. Duis eget mi libero. Vestibulum eu convallis leo. Duis eget bibendum eros, at suscipit nibh. Etiam leo sem, fringilla quis dictum accumsan, luctus vel elit. Mauris magna nibh, scelerisque a ipsum ut, scelerisque vestibulum mauris.

Men have got more of a discerning eye. They appreciate cut and details, things that aren’t so obvious. They like things that have cachet and gentlemanliness. Elegance is not the prerogative of those who have just escaped from adolescence, but of those who have already taken possession of their future. My shows are about the complete woman who swallows it all. It’s a question of survival. We look our best in subdued colors, sophisticated cuts, and a general air sleek understatement. There is always an emotional element to anything that you make.

The new collection from Overcovers almost all needed stapleoep items

Nunc sagittis nibh et felis dignissim, ac sagittis ante venenatis. Vivamus lobortis, urna sed scelerisque gravida, nulla libero tincidunt urna, eget rhoncus lectus quam id lectus. Quisque tristique non neque vitae pretium. Duis eget mi libero. Vestibulum eu convallis leo. Duis eget bibendum eros, at suscipit nibh. Etiam leo sem, fringilla quis dictum accumsan, luctus vel elit. Mauris magna nibh, scelerisque a ipsum ut, scelerisque vestibulum mauris.

Men have got more of a discerning eye. They appreciate cut and details, things that aren’t so obvious. They like things that have cachet and gentlemanliness. Elegance is not the prerogative of those who have just escaped from adolescence, but of those who have already taken possession of their future. My shows are about the complete woman who swallows it all. It’s a question of survival. We look our best in subdued colors, sophisticated cuts, and a general air sleek understatement. There is always an emotional element to anything that you make.

The new collection from Overcovers almost all needed stapleoep items

Nunc sagittis nibh et felis dignissim, ac sagittis ante venenatis. Vivamus lobortis, urna sed scelerisque gravida, nulla libero tincidunt urna, eget rhoncus lectus quam id lectus. Quisque tristique non neque vitae pretium. Duis eget mi libero. Vestibulum eu convallis leo. Duis eget bibendum eros, at suscipit nibh. Etiam leo sem, fringilla quis dictum accumsan, luctus vel elit. Mauris magna nibh, scelerisque a ipsum ut, scelerisque vestibulum mauris.

Men have got more of a discerning eye. They appreciate cut and details, things that aren’t so obvious. They like things that have cachet and gentlemanliness. Elegance is not the prerogative of those who have just escaped from adolescence, but of those who have already taken possession of their future. My shows are about the complete woman who swallows it all. It’s a question of survival. We look our best in subdued colors, sophisticated cuts, and a general air sleek understatement. There is always an emotional element to anything that you make.

IT Fitness Test 2018: prekročili sme hranicu 18-tisíc otestovaných

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku úspešne napreduje, od jeho spustenia sa do testovania zapojilo viac ako 18 000 riešiteľov.

K dnešnému dňu sa do 7. ročníka najväčšieho testovania digitálnych zručností zapojilo viac ako 18-tisíc žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, testy však vypĺňali aj zvedavci, ktorí chceli spoznať skutočnú úroveň svojich digitálnych zručností.

Test pre stredné a vysoké školy vyplnilo 8195 riešiteľov, do testovania  pre žiakov základných škôl sa zapojilo 10 170 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 37 %, o niečo lepšie sú na tom žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť predstavuje 45 %.

„Teší ma, že priemerná úspešnosť v prípade základných škôl je zatiaľ vyššia ako minulý rok, no zároveň je pre mňa alarmujúce, že priemerná úspešnosť testovania stredoškolákov je v tejto chvíli výrazne nižšia v porovnaní s minulým rokom. Podľa všetkého sa na tom podieľa aj nedostatočná úroveň výučby matematiky a informatiky na základných a stredných školách,“ uviedol k priebežným výsledkom testovania prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

V testovaní sa zatiaľ najviac darí stredoškolákom a vysokoškolákom z Bratislavského kraja, dosiahli priemernú úspešnosť 41 %, na druhom mieste sú riešitelia z Prešovského kraja s priemernou úspešnosťou 40 %. Najväčšiu úspešnosť v prípade testu pre stredné školy riešitelia zaznamenali v kategórii Internet, pohybuje sa na úrovni 59 %. Vážne nedostatky však žiaci základných škôl majú s riešením úloh týkajúcich sa bezpečnosti a počítačových systémov, kde zaznamenali len 21 % úspešnosť. Najviac riešiteľov testu pre stredné školy je k dnešnému dňu v Žilinskom kraji – 1990.

O niečo pozitívnejší trend zaznamenali hodnotitelia v prípade testu pre základné školy, rozdiely medzi jednotlivými krajmi sú menšie, než sa pôvodne očakávalo. Do testu sa zapojilo viac ako 10-tisíc žiakov, priemerná úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí od 41 % (Banskobystrický kraj) do 52 % (Bratislavský kraj). Najviac žiakov – 1795 – sa do IT Fitness Testu 2018 zapojilo v Žilinskom kraji. Žiakom základných škôl sa najviac darí v kategórii Internet, úspešnosť testovania dosahuje 61 %, rovnako ako v prípade testu pre stredné školy sú na tom najhoršie s testovaním v kategórii Bezpečnosť a informačné systémy (úspešnosť 36 %).

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku potrvá až do 30. júna 2018, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie na webe www.itfitness.sk.

Na IT Fitness Teste 2018 sa podieľajú:

 

 

 

 

Digitálna koalícia podporuje IT Fitness Test 2018, začalo sa veľké IT testovanie Slovákov

Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce.

IT Fitness Test 2018 bude prebiehať od 26. apríla do konca roku 2018 a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie. Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk a rozhodnú sa do testovania zapojiť. Hlavným cieľom testovania však opäť bude preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí  učiteľov.

IT Fitness Test 2018 je rozdelený na dve základné časti: nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy – IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.

prvej fáze testovania (od 26. 4. do 30. 6.) bude prebiehať test pre základné školy s cieľom preverenia kvality IT zručností žiakov pre ich ďalšie štúdium. V teste pre vyššie stupne škôl a ostatných riešiteľov bude kladený dôraz na zručnosti budúcich absolventov v súvislosti s ich uplatnením na pracovnom trhu a požiadavkami zamestnávateľov, prípadne pre štúdium na vysokých školách. Druhá fáza testovania (od 1. 7. 2018 do konca roku 2018) bude otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem zvyšovať svoje digitálne zručnosti na úroveň, ktorá zodpovedá súčasným IT trendom. IT FITNESS TEST teda môžu absolvovať všetci záujemcovia bez ohľadu na vek.

Aktuálny ročník IT Fitness Testu bude obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej pedagógovia budú získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na  riešenie jednotlivých  úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy  monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov.

IT Asociácia Slovenska spoločne s partnermi organizuje IT Fitness Test už od r. 2010, počas 6. ročníkov sa do veľkého testovania IT zručností zapojilo vyše 150 000 respondentov. V roku 2014 získal IT Fitness Test cenu Európskej komisie  „Digital Citizenship“.

„IT Fitness test je určite neoceniteľným nástrojom na testovanie digitálnych zručností Slovákov a zároveň veľkou motiváciou na ich zlepšovanie. Je to dôležité v  čase, kedy si už dnes väčšina pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. 

Výsledky IT Fitness testu nám poskytnú hodnotné dáta ako základný predpoklad k tomu, aby sme vedeli, akým smerom sa v zdokonaľovaní digitálnych zručností občanov uberať. Veríme, že aj tento rok sa do testu zapojí mnoho Slovákov (žiakov, učiteľov, občanov) a že výsledky budú o čosi lepšie ako minulý rok,“ uviedol  podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

„IT Fitness Test je skvelou príležitosťou na dôkladné preverenie digitálnych zručností, ktoré z pozície  zamestnávateľov očakávame od absolventov stredných a vysokých škôl, a ktoré sú nevyhnutným predpokladom na úspešné uplatnenie sa v pracovnom procese. Zadefinovali sme, aké máme požiadavky na absolventov a  IT Fitness Test chceme využiť aj ako formu upozornenia pre žiakov, aby vedeli, čo sa od nich v praxi bude očakávať a na čo sa majú pripraviť. Vyhnú sa tak prekvapeniu zo zistenia, že v profesionálnom živote  im zdieľanie postov a ,lajkovanie´ fotiek určite stačiť nebude. Výstupy z IT Fitness Testu zároveň vieme poskytnúť školám na to, aby vedeli posúdiť silné a slabé stránky vzdelávacieho procesu,“ skonštatoval prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

„Za rezort školstva oceňujem, že realizátori testovania pracujú na jeho ďalšom rozvoji a aj v tomto roku rozšírili možnosti spracovania výsledkov, ktoré tak prinesú školám a učiteľom širší okruh užitočných poznatkov o digitálnych zručnostiach ich žiakov,“ dodal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Mario Schrenkel.

„Väčšina pracovných miest v odvetviach, ako je napr. strojárstvo, účtovníctvo, ošetrovateľstvo, medicína, umenie, architektúra a mnoho ďalších, vyžaduje stále vyšší stupeň digitálnych zručností. IT Fitness Test je preto pre všetkých Slovákov neoceniteľným nástrojom na ich testovanie. Výsledky testu teoretických vedomostí, ale aj samotnej práce a vyhľadávania na internete, či schopností posúdiť dôveryhodnosť zdroja, môžu všetkým slúžiť nielen ako informácia ako na tom sú, ale aj ako veľká motivácia ďalej sa zlepšovať. Chcem preto všetkých povzbudiť, aby sa testu nebáli a vyskúšali ho,” povedal pri príležitosti štartu 7. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

„Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít. Tá úzko súvisí s naším poslaním správcu domény najvyššej úrovne .sk, keďže tá je pevným pilierom elektronického prostredia slovenskej ekonomiky. Zabezpečovať kvalitné a správne znalosti o IT svete, t.j. tzv. IT zručnosti, je okrem zabezpečovania stabilného internetu jeden z našich hlavných cieľov, ktorý sa samozrejme prenáša aj do rastu slovenskej ekonomiky. Naša voľba spolupracovať s ITAS na projekte IT Fitness Test teraz aj v minulosti bola preto logická, lebo v tomto nás spája rovnaký cieľ. To, že sme si vybrali dobre, značí aj významnosť a výborné výsledky tohto projektu v predchádzajúcich rokoch,“ hovorí Peter Bíro, riaditeľ a člen predstavenstva SK-NIC a.s.