DSJP webinar: Digital Skills for Young Europeans

Vo štvrtok 21. októbra, 11:00 – 12:00, Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta („Digital Skills and Jobs Platform“) organizuje webinár pod názvom „Digitálne zručnosti pre mladých Európanov“ s cieľom diskutovať o nástrojoch podpory vzdelávania a dostupných iniciatívach, ktoré môžu pomôcť zvýšiť kvalifikáciu a zručnosti našich mladých ľudí.

Sústredíme sa tiež na otázku, ako znížiť narastajúci rozdiel v digitálnych zručnostiach v skupine takzvaných „digitálnych domorodcov“ – 95% z nich má prístup na Internet denne pre zábavu a komunikáciu, avšak vo svojej podstate nedisponujú schopnosťami bezpečného a efektívneho využívania digitálnych technológií. Bez efektívneho zvyšovania kvalifikácie v digitálnej oblasti mnoho z takto situovaných mladých ľudí stratí príležitosť kariéry vo vysoko žiadaných a perspektívnych profesiách IKT a prispejú k rastúcej európskej štatistike nezamestnanosti mladých ľudí.

Počas tohto webinára sa široký panel rečníkov z európskej Platformy pre digitálne zručnosti a povolvania, národných digitálnych koalícií a iniciatív aktívnych v Slovinsku, Rumunsku, Estónsku, podelí o svoje poznatky o tejto téme, predstaví príklady efektívnych riešení a vymení si nápady, ako tento problém riešiť na úrovni EÚ i národných úrovniach.

Podrobný program podujatia nájdete TU. V prípade záujmu o účasť vyplňte tento online formulár (zarezervujete si tak miesto na webinári a online diskusii po skončení akcie). Všetci registrovaní účastníci dostanú aktuálne informácie o udalostiach a doplňujúce materiály.