Zameranie digitálnej transformácie vo vzdelávaní ako prípravy na dopady Industry 4.0

posted in: Vzdelavanie | 0

Pri zostavovaní stratégii digitálnej transformácie na Slovensku pre oblasť pripravenosti pracovnej sily sa vychádzalo zo snahy systematicky pripraviť vzdelávanie pre digitálnu budúcnosť (éru). Východiská stavu digitálnych zručností a návrh konkrétnych opatrení boli pripravené v súčinnosti s Digitálnou koalíciou, i keď rezort školstva doteraz … Continued

1 2 3 4 5