Snímka obrazovky 2022-04-13 o 6.32.48

S odborníkom o cybersecurity – 50 prednášok pre stredné školy

V máji a júni 2022 sme pre stredné školy na Slovensku zrealizovali 31 z plánovaného počtu 50 bezplatných prednášok a diskusií s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom. Reakcie študentov, ich pedagógov a riaditeľov potvrdili, že poskytnuté odborné informácie, možná hromadná účasť a záživný neformálny prístup (ktorý nedá účastníkom počas prednášky zaspať) sa osvedčil a preto sme stredným školám ponúkli dokončenie série prednášok od 27. septembra do 15. októbra 2022.

Pre stredné školy to boli dva diely prednášok pre študentov i pedagógov školy, časť škôl si trúfla na obe prednášky:

 1. diel: 20 KROKOV K CYBERSECURITY – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete a skúsenosti, kde robíme chyby, na záver bonusová úloha s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom.
 2. diel: 60 MINÚT O CYBERSECURITY – o organizácii kybernetickej kriminality vo svete, viac o etickom hackerovi – ako začať, praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile.

Prednášky úspešne zrealizované v máji a júni 2022

SOŠ polytechnická Humenné, SPŠ Snina, SPŠ technická Martin, SPŠE Zochova Bratislava, SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,  SPŠE Hálova Bratislava Bratislava, Gymnázium Kukučínova ul. Poprad, SPŠ technická (Technická akadémia) Spišská Nová Ves, Spoj.škola SNP 16 – o.z. SOŠ Polytechnická Sabinov, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov, SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava, SPŠE Brezová 2, Piešťany, Gymnázium Trebišovská 12, Košice, SPŠE Plzenská 1, Prešov, SOŠ IT, Tajovského B. Bystrica, SPŠ Hurbanova B.Bystrica, SOŠ-IT Ostrovského Košice, Spojená škola Kollárova 17  Sečovce, SPŠE Komenského Košice.

Prednášky zrealizované na jeseň 2022

SOŠ technická a agropotravinárska – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola  Rimavská Sobota, SOŠ informačných technológií, Tajovského 30  Banská Bystrica, SPŠ strojnícka „Fajnorka“ Bratislava (dve oddelené prednášky pre študentov aj učiteľov), Gymnázium Ivana Horvátha Bratislava, SOŠ podnikania Strečnianska Bratislava, SPŠE „Adlerka“ Bratislava, Obchodná akadémia Nevädzová ul. Bratislava, Gymnázium Antona Bernoláka Senec, SOŠ IT Hlinická ul. Bratislava, SOŠ elektrotechnická Rybničná ul. Bratislava, Spojená škola Kollárova ul. Sečovce, SOŠ obchodu a služieb Sobrance, Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Gymnázium Komenského Trebišov, SOŠ dopravy a služieb Strážske, SOŠ IT Ostrovského ul. Košice, Gymnázium Lorencova ul. Krompachy, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves.

Prednášky študentov i učiteľov zaujali: 

Karol Suchánek

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Digitálna koalícia

Popularizačné prednášky sú organizované a financované z rozpočtu Digitálnej koalície – Národnej koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, ako príspevok k plneniu akčného plánu realizácie stratégie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Kontakt – manažér projektu: Andrej Bederka, tajomnik@digitalnakoalicia.sk.

Snímka obrazovky 2022-04-13 o 6.32.48

S odborníkom o cybersecurity – prednášky v máji a júni 2022

Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ?

V máji a júni 2022 sme pre stredné školy na Slovensku realizovali 31 z plánovaného počtu 50 bezplatných prednášok a diskusií s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom.

Prednášky pozostávajúce z dvoch dielov sú určené pre študentov ktoréhokoľvek ročníka stredných škôl, i pre skúsenejších a pedagógov, ako zhrnutie zásad a tipy pre bezpečnú prácu s digitálnymi technológiami na internete a pre spoznanie princípov a zvyklostí sveta kybernetického zločinu i možnosti ako s ním bojovať – etický hacker.

Čo môžeme urobiť pre to, aby sme boli na internete v bezpečí? 

 1. diel: 20 KROKOV K CYBERSECURITY – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete a skúsenosti, kde robíme chyby, na záver bonusová úloha s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom.
 2. diel: 60 MINÚT O CYBERSECURITY – o organizácii kybernetickej kriminality vo svete, viac o etickom hackerovi – ako začať, praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile.

S odborníkom o cybersecurity

Prednášky sme realizovali až na jednu prezenčným spôsobom v máji- júni 2022 a budeme pokračovať od druhej dekády v septembri 2022.

Školy si vyberali z ponúknutých dostupných dní v čase od 8,00 do 10,00 alebo od 11,00 do 13,00 na každý vybraný diel prednášky s diskusiou, s určenou  formou pre každý termín:

 • DIŠTANČNE-ONLINE cez MS Teams, Webex, zabezpečili projektor s ozvučením a mikrofónom do väčšej miestnosti, alebo jednotlivých tried pre skupinovú účasť – podľa technických možností školy
 • PREZENČNE v priestoroch, ktoré zabezpečuje škola, škola garantovala súlad s platnými pandemickými opatreniami.

Čas začiatku a konca prednášky bolo možné po dohode mierne upraviť. 

Zástupca strednej školy vyplnil prihlášku na každý diel prednášky v dostupnom termíne s určenou formou. Podľa vyplnenej prihlášky sme školy kontaktovali a spresnili termíny a organizačné zabezpečenie, pri čom sme zohľadňovali vzdialenosť miest v ktorých sa prezentácie uskutočnia. 

Technické vybavenie:

Prezenčnú formu prednášky je najlepšie realizovať vo väčších priestoroch s počítačom s prístupom na internet, s výstupom na projektor a plátno, alebo na veľkú obrazovkou, s ozvučením a podľa veľkosti miestnosti aj s mikrofónom pre lektora, pričom počet účastníkov je obmedzený len veľkosťou priestoru (60 nebol problém, môže byť i viac). Dištančnú formu sme realizovali prenosom na plátno/veľkoplošnú obrazovku s ozvučením a mikrofónom, ktorým kontaktná osoba školy sprostredkovala komunikáciu s „online“ lektorom, prípadne po triedach s počítačom, projektorom a reproduktorom – podľa technických možností školy.

Zrealizované prednášky:

 • 30.máj 2022 08:00-10:00 SPŠE Zochova Bratislava 1. diel
 • 30.máj 2022 11:00-13:00 SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava 1. diel
 • 31.máj 2022 08:00-10:00 SPŠE Hálova Bratislava 1.diel
 • 31.máj 2022 11:00-13:00 SPŠE Zochova Bratislava 2. diel
 • 01.jún 2022 08:00-10:00 Gymnázium Kukučínova ul. Poprad 1.diel
 • 01.jún 2022 11:20-13:20 SPŠ technická (Technická akadémia), Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1.diel
 • 02.jún 2022 08:00-10:00 Spoj.škola SNP 16 – o.z. SOŠ Polytechnická Sabinov 1.diel
 • 02.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ gastronómie a služieb, Prešov 1.diel
 • 03.jún 2022 08:00-10:00 SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava 1. diel
 • 03.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava 2. diel
 • 07.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Hálova Bratislava 2.diel
 • 15.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Brezová 2, Piešťany 1.diel
 • 15.jún 2022 11:00-13:00 SPŠE Brezová 2, Piešťany 2. diel
 • 16.jún 2022 08:00-10:00 Gymnázium Trebišovská 12, Košice 1.diel
 • 16.jún 2022 11:00-13:00 Gymnázium Trebišovská 12, Košice 2.diel
 • 17.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Plzenská 1, Prešov 1 diel
 • 17.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ IT, Tajovského B. Bystrica 1.diel
 • 20.jún 2022 08:00-10:00 SPŠ Hurbanova B.Bystrica  1.diel
 • 20.jún 2022 11:00-13:00 SPŠ Hurbanova B.Bystrica 2.diel
 • 21.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Prešov 2.diel
 • 21.jún 2022 11:00-13:00 SOŠ-IT Ostrovského Košice 1.diel
 • 22.jún 2022 08:00-10:00 SOŠ-IT Ostrovského Košice 2.diel
 • 22.jún 2022 11:00-13:00 Spojená škola Kollárova 17  Sečovce 1.diel
 • 23.jún 2022 08:00-10:00 SPŠE Komenského Košice  2.diel
 • 23.jún 2022 11:00-13:00 Spojená škola Kollárova 17  Sečovce 2.diel

Karol Suchánek

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Digitálna koalícia

Popularizačné prednášky sú organizované a financované z rozpočtu Digitálnej koalície – Národnej koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ako príspevok k plneniu akčného plánu realizácie stratégie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

Snímka obrazovky 2022-01-29 o 21.08.23

Nadácia Pontis – Pro Bono Webinár: Google Ads a Google Analytics

Nadácia Pontis vás pozýva na Pro Bono webinár.

Prihláste sa na ich stránke do 7.2.2022.

Viete, ako zaujať na internete, alebo získavať nových podporovateľov cez Google? Ak to neviete, alebo si nie ste istí, ste tu správne. Naučíme vás, ako vytvárať úspešné kampane cez Google Ads, ako si tieto kampane môžete pripraviť a optimalizovať ich. Okrem toho si prejdeme účet Google Analytics, aby ste si vedeli kampane vyhodnocovať a tak ich lepšie a presnejšie cieliť.

Čo budete potrebovať k webináru: stabilné pripojenie na internet a chuť učiť sa.

Ideálne, ak už máte aspoň vytvorené Google Ads a Analytics účty. Zároveň si pripravte logo do štvorca a na šírku a cca 15 bannerov alebo fotiek, ktoré budete potrebovať do display kampaní.

Tréning je primárne určený pre zástupcov neziskového sektora, školy, škôlky, mestá a obce. Bude z neho vyhotovený záznam.

Dátum: streda 9. 2. 2022

Čas: 9:00 – 11:00

Miesto: Zoom

Školiteľka: PhDr. Nina Hanušková

Kapacita: neobmedzené

Program

9:00 – 10:00 – Google Analytics – základy, tvorba účtu, Google Analytics Universal vs. Google Analytics 4

10:00 – 11:00 – Google Ads – tvorba kampaní.

Článok a ilustračný obrázok pôvodne prevzaný https://www.nadaciapontis.sk/pozvanky/pro-bono-webinar-google-ads-a-google-analytics/.

 

 

compare-fibre-JiOFFI3W7IA-unsplash-1

Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie

Bezplatná aktivita realizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (podporená Fondom SK-NICu) s názvom „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“.

Text pôvodne publikovaný na https://csirt.upjs.sk/#/projekty/zvysovanie-bezpecnostneho-povedomia-na-SS

S finančnou podporou nadácie SK-NICu spúšťame tento rok projekt s názvom Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnostného povedomia u širokej verejnosti. Tento cieľ chceme dosiahnuť odbornou prípravou žiakov stredných škôl , ktorí následne budú vykonávať aktivity, ktoré zvýšia bezpečnostné povedomie vo svojom okolí. Keďže niektoré aktivity budú uskutočnené prezenčne, výber sme obmedzili na stredné školy z Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Predpokladaný počet zapojených stredných škôl je 10, v rámci jednej školy vznikne tím 3 – 10 žiakov. Školy budú vybrané na základe výberových kritérií. Trvanie projektu: December 2021 – Október 2022.

Na aktivitu je možné prihlásiť školu (žiakov) do 3.12.2021 prostredníctvom tohto odkazu na formulár.

Na priblíženie projektu organizujeme aj informačný webinár, v rámci ktorého bude priestor aj na diskusiu a prípadné otázky. Webinár sa uskutoční prostredníctvom platformy Microsoft Teams v termíne: 22.11.2021 (pondelok) od 14:00 do 15:00.

Na webinár je možné sa pripojiť prostredníctvom tohto odkazu.

Ciele projektu

 1. Umožniť žiakom stredných škôl vzdelávať sa v oblasti informačnej bezpečnosti, projektového manažmentu, práva, informačných a komunikačných technológií.​

 2. Zvyšovať bezpečnostné povedomie žiakov a učiteľov stredných škôl, ako aj širokej laickej verejnosti.​

 3. Vzbudenie záujmu o informačnú bezpečnosť a súvisiace oblasti u žiakov stredných škôl. ​

 4. Rozvíjať u žiakov tzv. soft skills, najmä kooperáciu a prezentačné zručnosti, potrebné pre tímovú prácu pri riešení žiackych diseminačných projektov na školách.​

Plánované aktivity

Projekt je rozdelený do 4 aktivít, a to odbornej prípravy žiakov stredných škôl, zvyšovanie bezpečnostného povedomia laickej verejosti žiakmi stredných škôl, vyhodnotenia aktivít a aktivít smerujúcich k udržateľnosti projektu.

1. fáza – Odborná príprava žiakov

Odborná príprava žiakov bude pozostávať z dištančnej aj prezenčnej formy. Žiaci stredných škôl budú komunikovať s priradeným mentorom a taktiež zvolenými odborníkmi z oblasti. Okrem mentoringu a pravidelnej diskusie k rôznym témam, dôjde aj k realizácii viacerých prednášok a workshopov, ktoré sa budú konať spravidla raz za týždeň vo vopred určenom čase. Cieľom je vybudovanie komunity zloženej zo žiakov, učiteľov a lektorov.

Súčasne budú organizované 2 prezenčné sústredenia, kde budú pripravené najmä praktické workshopy k sledovaným témam. Týmito workshopmi sa predpokladá posun žiakov v technických zručnostiach, ale ide aj o vhodné doplnenie prednášok.

Prednášky a workshopy sa budú venovať témam z oblastí: Minimum z oblasti informačnej bezpečnosti:

 • Bezpečnostné hrozby a ochrana v rámci digitálnych médií
 • Sociálne inžinierstvo
 • Bezpečné prehliadanie webového obsahu

Právne a etické minimum:

 • Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia
 • Počítačová kriminalita​
 • Etické aspekty​
 • Projektový manažment​
 • Psychologické a sociálno-patologické javy na internete

2.fáza

Druhou časťou projektu je samotné zvyšovanie bezpečnostného povedomia. V rámci tejto časti každý tím žiakov uskutoční minimálne 3 aktivity, ktoré budú mať dosah na zvýšenie bezpečnostného povedomia. 1 z týchto aktivít bude prednáška pre žiakov a učiteľov vlastnej strednej školy. Ďalšie aktivity sú ponechané na výber tímu žiakov. Podmienkou však je, aby 1 z podniknutých aktivít bola realizovaná mimo strednú školu (napr. pre rodičov, základnú školu, seniorov).

 • Organizácia prednášky, workshopu​
 • Kampaň v rámci sociálnych sietí​
 • Grafické výstupy​
 • Organizácia súťaže

Výber miesta, času, spôsobu reaizácie sa ponechá na tím žiakov danej strednej školy. Všetky vzniknuté materiály budú v rámci projektu vydané pod otvorenou licenciouna rôznych platformách.

3.fáza

Tretia časť projektu pozostáva z vyhodnotenia aktivít. V rámci týchto aktivít dôjde k vyhodnoteniu jednotlivých aktivít tímov žiakov stredných škôl. Vyhodnotenie uskutočnia odborníci zainteresovaní v rámci projektu, ako aj prizvaní externí odborníci. Najlepšie tímy budú ohodnotené a tiež dôjde k výberu najlepšej aktivity zvyšujúcej bezpečnostné povedomie.

V rámci tejto časti dôjde k realizácii súťaže jednotlivcov – tzv. Capture the flag súťaže, v rámci, ktorej budú jednotlivci súťažiť v riešení zaujímavých úloh. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť záujem žiakov o oblasť informačnej bezpečnosti.

4.fáza

Poslednú časť projektu tvoria aktivity smerujúce k udržateľnosti projektu. V rámci tejto aktivity dôjde k uskutočneniu CyberSecurityDay, ktorého sa zúčastnia žiaci stredných škôl (pôvodní členovia tímov, ako aj noví žiaci).

Poslednou aktivitou, v rámci ktorej dôjde k prehĺbeniu vedomostí žiakov, ale aj zdieľaniu poznatkov a vytvoreniu komunity, bude víkendové sústredenie – Jesenná škola. Dané sústredenie bude pozostávať z viacerých prednášok a workshopov a bude určené pre 20 žiakov stredných škôl zapojených do projektu a 10 učiteľov.

Snímka obrazovky 2021-11-11 o 0.57.00

Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný

Tento kurz vás prevedie základmi práce s micro:bitmi. Začneme úplne od základov – čo je to BBC micro:bit, ako ho pripojiť k počítaču; a dostaneme sa až po bezdrôtovú komunikáciu, prehrávanie hudby či tvorbu elektrických obvodov z krokosvorkových káblikov. Kurz bude prebiehať výhradne v grafickom (blokovom) programovacom prostredí Microsoft MakeCode a využívať budeme hardvér zo Základnej sady Učíme s Hardvérom.

Tento kurz vznikol v rámci projektu ENTER zlúčením kurzov Blok 1 a Blok 2 (staré označenia kurzov zo školského roku 2020/2021).

Článok pôvodne uverejnený https: //kurzy.ucimeshardverom.sk/course/kurz-bbc-micro-bit-makecode-zakladny/details/

Kurz je primárne určený pre učiteľov a učiteľky informatiky na základných a stredných školách, a tak v ňom nájdete mnoho rád, ako pracovať s micro:bitmi v škole. Ak ale neučíte v škole, vôbec to nevadí, tento kurz Vám dá veľmi dobrý základ pre prácu s micro:bitmi a všeobecne programovanie micro:bitov.

Štruktúra kurzu

Kurz má dĺžku 6 týždňov a obsahuje 6 kapitol, ktoré sa v jednotlivých týždňoch budú preberať. Takto sme kurz navrhli preto, aby všetci účastníci postupovali plus mínus rovnakým tempom. Na začiatku máte odomknutú iba prvú kapitolu, a zvyšné sú zamknuté. Následne sa v jednotlivých týždňoch odomykajú postupne ďalšie a ďalšie kapitoly. Dôležité je, že ak sa Vám raz kapitola odomkne, zostane už odomknutá navždy – budete tak mať k nej prístup nielen počas trvania celého kurzu, ale aj po jeho skončení.

Na odomknutie niektorých kapitol je ale potrebné splniť všetky úlohy v tej predchádzajúcej. Napríklad si budete musieť pozrieť všetky video lekcie a odovzdať všetky projekty v danej kapitole, aby sa vám odomkla ďalšia kapitola s novými video lekciami. Preto odporúčame poctivo dodržiavať termíny, ktoré sú pri jednotlivých video lekciách či projektoch.

Cieľom tohto kurzu je, aby bol čo najviac praktický, a preto si budete jednotlivé aktivity programovať a zapájať spoločne s nami.

Časté otázky

Dostanem po ukončení kurzu certifikát?

Áno, po ukončení kurzu vám systém vygeneruje certifikát s vaším menom a detailmi o absolvovanom kurze.

Aké pomôcky potrebujem na absolvovanie kurzu?

V kurze budeme využívať komponenty zo Základnej sady Učíme s Hardvérom. Samozrejme, nemusíte mať presne tú istú sadu, no odporúčame mať k dispozícii:

 • BBC micro:bit (ideálne 2ks na bezdrôtovú komunikáciu, no postačuje aj 1ks – na verzii nezáleží)
 • micro USB kábel
 • držiak na batérie k micro:bitu a AAA batérie
 • krokosvorkové káble
 • reproduktor s JACK vstupom

Budem pri aktivitách s bezdrôtovou komunikáciou potrebovať dva micro:bity?

Ak máte k dispozícii dva micro:bity, bude to pre vás určite veľká výhoda a aktivity s bezdrôtovou komunikáciou si môžete vyskúšať aj na reálnych micro:bitoch. Ak nie, väčšinu aktivít na bezdrôtovú komunikáciu si viete odskúšať aj v simulátore.

Je tento kurz spoplatnený?

Nie, vďaka financovaniu projektu ENTER Nadačným fondom Telekom môžeme tento kurz pre učiteľov a učiteľky informatiky organizovať bezplatne.

Čo ak som v školskom roku 2020/2021 absolvoval(a) školenie Blok 1?

Bývalé školenie Blok 1 je obsiahnuté v prvej polovici tohto nového kurzu. Odporúčame vám teda absolvovať si celý tento kurz s tým, že prvé 2 týždne si vedomosti z Bloku 1 obnovíte a následne už prejdeme k témam, ktoré v Bloku 1 neboli obsiahnuté.

Čo ak som v školskom roku 2020/2021 absolvoval(a) školenie Blok 1 a Blok 2?

V tom prípade ste si absolvovali celý obsah tohto školenia a odporúčame sa vám registrovať na pokročilejšie kurzy.

Na koho sa počas kurzu budem môcť obrátiť s prípadnými problémami?

Ak vám čokoľvek počas kurzu nebude jasné či nebude fungovať, budete mať dve možnosti, ako riešiť problémy:

 • Spýtať sa v uzavretej Facebook skupine, kam vás spolu s ďalšími účastníkmi a účastníčkami kurzu pridáme po registrácii na kurz.
 • Napísať našim lektorom email na microbit@python.sk

Termíny kurzu

Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný
STRETNUTIA 16.11.2021 15.00-17.00 A 14.12.2021 15.00-17.00 (BEH OKTÓBER 2021 I)

 

Beh November 2021 I

Pred registráciou na kurz je potrebné vytvoriť si účet.

Spoločné stretnutia:
14. december 2021 15:00 – 17:00
16. november 2021 15:00 – 17:00

 

8. november 2021 – 19. december 2021
Kurz BBC micro:bit & MakeCode ‒ Základný
STRETNUTIA 15.11.2021 15.00-17.00 A 13.12.2021 15.00-17.00 (BEH OKTÓBER 2021 G)

 

Beh November 2021 G

Pred registráciou na kurz je potrebné vytvoriť si účet.

Spoločné stretnutia:
15. november 2021 15:00 – 17:00
13. december 2021 15:00 – 17:00

 

8. november 2021 – 19. december 2021

Viac na stránke: https://kurzy.ucimeshardverom.sk/course/kurz-bbc-micro-bit-makecode-zakladny/details/

ItFitness30000

IT Fitness Test 2021 – prekročená hranica 30 000 otestovaných

IT Fitness Test 2021 dnes prekonal hranicu 30-tisíc riešiteľov.

Ide o „historickú hranicu“ na ktorú sa toto testovanie digitálnych zručností už dlhé roky nedostalo. Evidentne najväčší vplyv na chuť žiakov a učiteľov test si urobiť, má škola, jej vedenie, i keď iniciatívni žiaci si test robia už sami. Zopár údajov o testovaní na základných školách:  

 

 

Podľa týchto štatistík testovanie žiakov základných škôl prebieha predovšetkým cez dni vyučovania na pôde školy. Naopak, víkendy sú pre žiakov výrazne „dňami pokoja“. Inými slovami, učenie cez víkend ide bokom. Tieto predbežné výsledky potvrdzuje aj štatistika o čase, ktorý žiaci základných škôl testu venujú. Nakoľko test pre základné školy je vytvorený tak, aby ho (aspoň teoreticky) bola schopná trieda urobiť počas jednej vyučovacej hodiny, čas testovania sa najčastejšie pohybuje do 35 minút. Súčasne vieme, že tak krátky čas síce preverí zručnosti žiaka, avšak nedáva mu dostatočný priestor na to, aby si neznáme veci vyskúšal a niečo nové sa naučil. Vzhľadom na historicky vysoké čísla zapojených škôl a žiakov môžeme predpokladať, že kvalita výsledkov testov oproti minulým rokom pôjde dole. Avšak tento rok sa zameriavame predovšetkým na to, aby si IT Fitness Test 2021 urobilo čo najviac žiakov a učiteľov.

Motivácia študentov stredných (a vysokých škôl) je evidentne iná – i keď vychádza a odporúčania, alebo priamo zo zadania domácej úlohy zo strany pedagóga školy. Záujem týchto študentov je však posilnený aj súťažou o pekné motivačné ceny, pričom nejde o súťaž najlepších výsledkov, ale o ceny súťaží každý, kto vyplní príslušný test aspoň na 50%, vyplní tiež informačnú časť a to všetko stihne do 31.7.2021. Zo štatistík však vyplýva, že niektorí žiaci si zjavne nečítajú súťažné poklady a dosť veľká časť žiakov nevyplnila informačnú časť (áno, súhlasíme, je to otravné vyplňovanie) – pozor však, títo žiaci do súťaže nepostúpia! Dobrá správa je, že informačnú časť si môžu vyplniť aj dodatočne – kedykoľvek do 31.7.2021 a tak sa im dvere do súťaže otvoria. Tak isto sa ukazuje, že neradno podceniť 50% hranicu výsledku IT Fitness Testu 2021 – test je nastavený tak, že náhodným klikaním hranicu 50% zďaleka nedosiahnete!

Vplyv našej motivačnej kampane s možnosťou vyhrať motivačné ceny a záujem študentov stredných a vysokých škôl urobiť si test aj cez víkend, ukazuje štatistika nižšie – rekordný počet testov realizovaných stredoškolákmi za jeden deň bol v nedeľu 6. júna – 1 786 študentov a pondelok 7. júna – 1 619 študentov, pričom predpokladáme, že skôr študenti si test robili neskoro večer v sobotu a nedeľu, pričom výsledok server zrejme zaevidoval s krátkym časovým prestupom až na pondelok:

Snaha vyhrať motivačnú cenu je u stredoškolákov spojená aj s vyššou ambíciou dosiahnuť lepší výsledok. A keďže si stredoškoláci test zrejme najčastejšie robia na internete doma, tak v snahe dosiahnuť dobré výsledky, môže čas testovania dosiahnuť i hodinu a 45 minút. Niektorí pedagógovia odmeňujú študentov za test urobený nad 50% jednotkou z informatiky. O negatívnom odmeňovaní (zlá známka za zlý výsledok testu) sme sa zatiaľ nedopočuli a samozrejme to ani neodporúčame. Na druhej strane práve pre uvedené motivačné faktory môžeme u stredoškolákov predpokladať o niečo lepšie výsledky, ako u žiakov základných škôl:

Občas sa zamýšľame, či motivovanie žiakov vecnými cenami je správne. Odhliadnuc od toho, že ministerstvo školstva zatiaľ nesiahlo po IT Fitness Teste ako po štandardnom národnom teste pre školy, lepšie je žiakov motivovať drobnou cenou, aby si na urobenie testu čas našli, ako keď si ani neuvedomia, v čom môžu zlyhať a na čo môžu v informačnom priestore (na internete) doplatiť. A napokon – nie je zlé, že študenti stredných aj vysokých škôl sa začínajú rozhodovať aj podľa toho, čo im prináša hmotné výhody. To ich predsa v živote čaká.  

Tohtoročnou novinkou je maďarská jazyková verzia IT Fitness Testu. Obe verzie testu v maďarčine doteraz vyplnilo najmenej 400 žiakov a študentov a 35 učiteliek a učiteľov. Test si môžete urobiť a viac informácií sa aktuálne dozviete TU. Súčasne boli do IT Fitness Testu doplnené i dve inštruktážne videá TU: pre zaregistrovanie sa respondenta a podporu digitálneho koordinátora na škole – ako môže škola podporovať a sledovať testovanie u svojich žiakov,

Pekné odmeny

Tento rok na riešiteľov testu čakajú pekné odmeny. Každý, kto vyplní informačnú časť a absolvuje test aspoň na 50%, postupuje do zlosovania o hlavnú cenu (a ďalšie) – novučičkú hernú konzolu Sony PlayStation 5.

IT Fitness Test v kocke
 • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 220 000 riešiteľmi.
 • Jubilejný 10. ročník IT Fitness Testu.
 • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
 • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
 • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
 • Vytrhne žiakov a učiteľov z nudy počas domáceho korona vyučovania.
 • Ozvláštni domácu výučbu.
 • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.
 • Už v maďarskej jazykovej mutácii.
Post-fakty

IT Fitness Test 2021 prekonal hranicu 20 000 respondentov – školy, učitelia i žiaci sú k sebe zodpovední

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“113540″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“519381″][kc_column_text _id=“252502″]
Do testovania sa zatiaľ zapojilo 847 škôl na celom Slovensku, z toho prvýkrát 65 škôl s vyučovacím jazykom maďarským

IT Fitness Test 2021 dnes prekonal hranicu 20-tisíc riešiteľov. Táto méta bola zdolaná v rekordne rýchlom čase, v porovnaní s minulým rokom sa ju podarilo prekonať o mesiac skôr. Priebežné štatistiky zároveň ukazujú, že do testovania sa zapojilo už 847 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Test pre základné školy k dnešnému dňu vyplnilo 9525 riešiteľov, verziu pre stredné školy 10696 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 41 %, o niečo horšie sú na tom žiačky a žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť dosahuje 39 %.

Tohtoročnou novinkou je maďarská jazyková verzia IT Fitness Testu. Obe verzie testu v maďarčine vyplnilo takmer 400 žiakov a študentov a 35 učiteliek a učiteľov.

„Sme radi, že sa tohtoročné jubilejné testovanie veľmi dobre rozbehlo. Určite tomu pomohlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré všetky školy vyzvalo na zapojenie sa do testovania, ale aj motivačná súťaž o atraktívne ceny. Mrzí ma dlhodobo nízka účasť škôl v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Verím, že sa postupne bude zvyšovať aj vďaka maďarskej verzii testu,“ uviedol k priebežným výsledkom testovania prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Celú tlačovú správu IT Asociácie Slovenska si môžete prečítať TU. Test si môžete urobiť a viac informácií sa aktuálne dozviete TU.

Pekné odmeny

Tento rok na riešiteľov testu čakajú pekné odmeny. Každý, kto vyplní informačnú časť a absolvuje test aspoň na 50%, postupuje do zlosovania o hlavnú cenu (a ďalšie) – novučičkú hernú konzolu Sony PlayStation 5.

IT Fitness Test v kocke
 • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 220 000 riešiteľmi.
 • Jubilejný 10. ročník IT Fitness Testu.
 • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
 • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
 • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
 • Vytrhne žiakov a učiteľov z nudy počas domáceho korona vyučovania.
 • Ozvláštni domácu výučbu.
 • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.
 • Už v maďarskej jazykovej mutácii.
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]
Ukrajinski studenti

Z Ukrajiny k nám prídu ďalší talentovaní študenti IT

Na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs) v Bratislave sa v stredu 12. mája konalo ďalšie kolo výberu študentov ukrajinských univerzít, ktorí by mali prísť na Slovensko v rámci 4. ročníka spoločných študijných programov. Aj počas 4. ročníka tohto unikátneho projektu budú ukrajinskí bakalári pokračovať v štúdiu na slovenskej vysokej škole a popri tom vykonávať prax vo firmách.

Online výberu sa okrem zástupcov školy a ITAS zúčastnili aj predstavitelia spoločností, v ktorých by mali študenti popri štúdiu pracovať. Na vypočutí mali možnosť klásť otázky takmer dvom destiatkam vybraných študentov z Ukrajiny, ktorí sa do programu zapojili.

Medzisektorové online debaty o budúcnosti vzdelávania

WELLBEING, KONEKTIVITA, INOVÁCIE, 06.10.-15.12.2020

OBSAH DEBÁT

Hlavnou témou série medzisektorových debát je „Budúcnosť vzdelávania – wellbeing, konektivita, inovácie.“ Debaty organizujú na pôde Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV): projekt Deti nepočkajú!, Fórum proaktívnych škôl, Digitálna koalícia, ISEIA Medzinárodný institut a sieť slovenských vzdelávacích centier a projekt „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima.

Účastníkmi debát sú zástupcovia Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (osobnosti a organizácie zastupujúce študentov stredných a vysokých škôl, rodičovské platformy, združenia učiteľov, odborných zamestnancov, riaditeľov, zriaďovateľov, univerzít, vedcov a neziskových organizácii), Fóra proaktívnych škôl, Digitálnej koalície, 24 sektorov hospodárstva SR, zástupcovia regionálnej samosprávy a slovenskí učitelia žijúci a pôsobiaci v zahraničí. Každá debata bude mať 9 účastníkov.

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky: Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov? Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu? Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy? Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19..

Debaty budú medializované. Prepis najdôležitejších častí debát bude doručený Európskej komisii, prezidentskému palácu, kancelárii ministrov (školstva, regionálneho rozvoja, financií a práce) a výborom NR SR (školstva, regionálneho rozvoja, financií a práce).

 

ORGANIZÁCIA

Séria debát má 10 častí – od 06.10.2020 do 15.12.2020 na týždennej báze prebehnú:

 1. debata: 06.10. 2020 (úvodná debata)
 2. debata: 13.10.2020 Košický kraj
 3. debata: 20.11.2020 Prešovský kraj
 4. debata: 27.10.2020 Banskobystrický kraj
 5. debata: 03.11.2020 Žilinský kraj
 6. debata: 10.11.2020 Nitriansky kraj
 7. debata: 24.11.2020 Trenčiansky kraj
 8. debata: 01.12.2020 Trnavský kraj
 9. debata: 08.12.2020 Bratislavský kraj
 10. debata: 15.12.2020 (zástupcovia regionálnej samosprávy)

Debaty prebehnú vždy v utorok od 06.10.2020 do 15.12.2020 (s výnimkou 17. 11.2020, kedy je štátny sviatok) medzi 16.00 a 18.00. Prístupné budú cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. Záznamy z debát budú dostupné na YouTube kanále: SKAV /projekt Deti nepočkajú