Financie pre digitálnu budúcnosť Európy a Slovenska (aktuálny prehľad)

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 priviedla Európu i Slovensko na nové myšlienky o predchádzaní pandémiám, riešení ekonomických dopadov kríz a o smerovaní do digitálnej budúcnosti. Zodpovednosť Európskej únie vyústila do zásadných rozhodnutí pripraviť finančné schémy pre masívne investície do našej budúcnosti. … Continued

1 4 5 6 7 8 9