20210602_103339

6 krokov a 30 otázok k tajomstvám kybernetickej bezpečnosti

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“994453″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“178424″][kc_column_text _id=“176684″]

V dňoch 1. a 2. júna 2021 v rámci aktivít IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa v spolupráci v Digitálnej koalícii uskutočnila popularizačná prednáška s diskusiou o základoch kybernetickej bezpečnosti pre žiakov a učiteľov troch stredných škôl pod názvom 6 krokov a 30 otázok k tajomstvám kybernetickej bezpečnosti. Hlavným vystupujúcim bol Karol Suchánek, špecialista na kybernetickú bezpečnosť a popularizátor tejto dôležitej témy.

Ako prví sa do diskusie zapojili žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste za prítomnosti viacerých učiteľov a riaditeľa školy pána Milana Valeka, ktorý aktivitu okamžite podporil. „Veľmi si ceníme, keď medzi žiakov prídu odborníci z praxe. Je to úplne iné, ako každodenné vyučovanie na škole, aj preto sme radi prijali túto možnosť„, povedal riaditeľ Milan Valek. Podujatia sa zúčastnilo vyše 80 žiakov, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel. Poobede podobné otázky riešili žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch.

Na druhý deň bola kybernetická bezpečnosť ústrednou témou na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej ulici v Bratislave. Ústrednou preto, že vystúpenie prebiehalo v jednej z tried, avšak škola ho následne streamovala ostatným žiakom do ďalších tried. Na obrázku je výsledné „selfie“ „šoumena“ Karola Suchánka (prvý zľava) s vedením školy, medzi džentlmenmi pani zástupkyňa Vannayová a vpravo pán riaditeľ Beniak. Žiaci – v pozadí – po 1,5 hodinovej diskusii zjavne nezaspali.

Účastníci sa zhodli, že veľkým prínosom prezentácie a diskusie bolo, že často známe zásady, niekedy však aj neznáme novinky v svete informačných hrozieb, potvrdila autorita z praxe. Od otázky, či účastníci majú zmapované svoje stopy v informačnom svete, cez zásady bezpečnosti na internete, odporúčania pre správu hesiel, až po otázky, ako odhaliť „fishing“, ako zabrániť, aby vám niekto neodčítal, čo píšete na klávesnici svojho počítača, ako sa dozvedieť, či sme sa celkom nebadane nestali cieľom hackera, na aké výhražné e-maily reagovať … to všetko bolo súčasťou série otázok a odpovedí. Zaujímavou témou bola otázka roly „etického hackera“, ktorú si môžu žiaci vyskúšať v praxi a pritom si tí šikovnejší môžu ešte privyrobiť. Uvidíme, či po tomto podujatí nejaký „neznámy hacker“ neodstaví školskú Wi-Fi, aby tak narušil vyučovanie? Riaditeľ školy pán Marian Beniak však tvrdí, že ako škola zameraná na informačné a komunikačné technológie, majú svoj informačný svet dobre chránený.

Karol Suchánek: v 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Narodil sa na Slovensku, absolvoval SPŠE v Piešťanoch, špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť (viac na www.karolsuchanek.com).

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]
EMA

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid podporí digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória v Moldavsku.

[columns] [span8]

EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium, ktoré poskytne zázemie pre spustenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti. Najlepším študentkám a študentom akadémie projekt zabezpečí odbornú stáž v spoločnosti ESET. V spolupráci s moldavskou MVO TEKEDU a programom GirlsGoIT projekt podporí vstup mladých žien do IKT sektora a zorganizuje workshopy s vedecko-technickým zameraním STEM. Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a mimovládnou organizáciou TEKEDU.

Moldavská vláda identifikovala IKT sektor ako prioritný sektor ekonomického rozvoja, keďže sa v rastúcej miere podieľa na HDP krajiny a ponúka kvalitné pracovné príležitosti za kompetitívne mzdy. Výzvou, ktorej sektor čelí, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom tento stav zároveň výrazne zhoršuje masívny únik mozgov z Moldavska. Táto situácia vytvára priestor pre podporu vstupu väčšieho počtu mladých žien do moldavského IKT sektora, keďže ich zastúpenie na kvalifikovaných IKT pozíciách je pomerne nízke.

Ďalšou výzvou pre moldavský IKT sektor je prepojenie vzdelávacieho procesu a podnikateľskej sféry s cieľom zosúladiť vzdelávanie s meniacimi sa potrebami pracovného trhu. K lídrom v oblasti spolupráce so súkromným sektorom patrí Moldavská technická univerzita (TUM), ktorá sa v projekte rozhodla spolupracovať so spoločnosťou ESET, poprednou slovenskou firmou aktívnou v oblasti kybernetickej bezpečnosti s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť ESET zriadila výskumné a vývojové centrum v rumunskom meste Jasy, ktoré sa nachádza na hraniciach s Moldavskom, prostredníctvom ktorého v projekte rozvinie praktickú spoluprácu s Fakultou počítačov, informatiky a mikroelektroniky TUM.

Hlavné aktivity projektu:

  • Príprava a organizácia vedecko-technického workshopu (STEM – Science, Tech, Engineering and Mathematics) určeného pre mladé ženy, v spolupráci s organizáciou TEKEDU pôsobiacou v Moldavsku.
  • Renovácia a vybavenie IT laboratória na FCIM TUM, ktoré poskytne zázemie pre aktivity programu GirlsGoIT a pre Akadémiu kybernetickej bezpečnosti.
  • Založenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti na FCIM TUM v spolupráci so spoločnosťou ESET, v rámci ktorej bude vybraným študentom poskytnutá stáž v spoločnosti ESET.
  • Preskúmanie možnosti vytvorenia inkubátora kybernetickej bezpečnosti v Moldavsku, vrátane prípravy odporúčaní a realizačného návrhu.

[/span8][span4]

Názov projektu:

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti

Trvanie:

august 2020 – august 2021

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a MVO TEKEDU.

Partneri projektu:

Moldavsko: TEKEDU – MVO manažujúca program GirlsGoIT a Fakulta počítačov, informatiky a mikroelektroniky Moldavskej technickej univerzity (FCIM TUM).

Slovensko: spoločnosť ESET, IT Asociácia Slovenska (ITAS) a Digitálna koalícia.

[/span4][/columns]

Zdroj: EURÓPSKA MIGRAČNÁ AGENTÚRA (EMA)