Rozšírenie spolupráce s vysokými školami na Ukrajine

Predstavitelia IT Asociácie Slovenska a bratislavskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy absolvovali sériu stretnutí na Ukrajine, výsledkom sú dohody na príchode ďalších ukrajinských študentov informatiky na Slovensko.

Spolupráca v rámci Digitálnej koalície medzi Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEaMVS), IT Asociáciou Slovenska (ITAS) a Veľvyslanectvom SR v Kyjeve s ukrajinskými univerzitami napreduje. Po septembrovej návšteve univerzít v Užhorode, Ľvove a Černivci slovenská delegácia v októbri navštívila Národnú obchodnú a ekonomickú univerzitu v Kyjeve a Národnú ekonomickú univerzitu Simona Kuzneca v Charkove. Výsledkom je podpis bilaterálnej dohody o spoločnom magisterskom študijnom programe Medzinárodné podnikateľské analýzy a množstvo záujemcov o štúdium z radov ukrajinských študentov.

„Spolupráca s ukrajinskou akademickou obcou prináša výsledky a teší ma, že bude pokračovať aj po pilotnom programe, do ktorého nastúpilo prvých 5 študentov z univerzity v Charkove,“ uviedol prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský, ktorý bol súčasťou slovenskej delegácie. „Na základe dohôd s ukrajinskými univerzitami je v tomto školskom roku zatiaľ prihlásených 35 študentov so zameraním na IT a programovanie a v najbližšom období očakávame ďalšie prihlášky,“ dodal M. Lelovský. V júni 2018 na Slovensko pricestovali prví prijatí študenti z Charkova na prax v slovenských IT spoločnostiach a od septembra 2018 pokračujú v magisterskom štúdiu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Kvestor VŠEaMVS Ľuboš Cibák a Mário Lelovský vedeniu školy a študentom v Kyjeve a Charkove odprezentovali spoločný magisterský program, ktorý VŠEaMVS pripravila v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska. Najviac otázok počas prezentácie smerovalo na účastníka programu, študenta Nizaniho Alieva, ukrajinskí študenti sa zaujímali hlavne o detailné informácie o štúdiu na Slovensku.

Keďže na príprave a spustení pilotného magisterského programu sa ako člen Digitálnej koalície podieľalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, predstavitelia VŠEaMVS a ITAS sa počas pracovnej cesty na Ukrajine stretli aj s ministrom Miroslavom Lajčákom. Informovali ho o cieľoch a výsledkoch spolupráce VŠEaMVS a ITAS v rámci Digitálnej koalície, ako aj o pokračovaní magisterských programov, ktoré budú prebiehať v spolupráci s ukrajinskými univerzitami.

„Ministerstvo pod vedením Miroslava Lajčáka k tomuto projektu pristúpilo aktívne a musím oceniť podporu predstaviteľov nášho veľvyslanectva v Kyjeve, ako aj Generálneho konzulátu v Užhorode pri propagácii a realizácii slovensko-ukrajinských študijných programov,“ uzavrel M. Lelovský.

IT Fitness test 2018: prekročili sme hranicu 30 000 otestovaných!

Certifikačná časť IT Fitness testu skončila s číslom 30 335 otestovaných!

Dovoľujeme si Vám s potešením oznámiť, že pri ukončení certifikačnej časti IT Fitness testu 2018 prešlo otestovaním vyše 30 tisíc osôb, najviac žiakov a učiteľov našich škôl s priemernou úspešnosťou 41% .

V súčasnosti až do nového testu v roku 2019 môžete IT Fitness test absolvovať pre zlepšenie svojich vedomostí viackrát aj bez obmedzenia, avšak certifikát už nezískavate. Prihláste sa na stránku: www.itfitness.sk

Popri dobrej správe, že v roku 2018 sa IT Fitness testu zúčastnilo približne o 6 tisíc, účastníkov testovania viac ako v roku 2017, predbežné výsledky, žiaľ, poukazujú na medziročné zhoršenie digitálnych zručnosti našich žiakov.

Priebežné výsledky IT Fitness test 2018

Až do kompletného zhodnotenia a medziročného porovnania si priebežné výsledky môžete pozrieť v časti IT Fitness testu pre Základné školy a pre Stredné a vysoké školy. Základné a stredné školy, z ktorých sa IT Fitness testu s podporou učiteľov zúčastnili celé triedy, obdržia v krátkom čase výsledky svojich žiakov ako odporúčanie pre ich individuálne zlepšenie výsledkov.

Základné školy

Za základné školy sa IT Fitness testu zúčastnilo 14 548 žiakov s priemernou úspešnosťou 47%. Najviac respondentov s účasťou nad 2 000 respondentov z krajov sa zúčastnilo:

 1. Žilinský samosprávny kraj: 2 456 respondentov s priemernou úspešnosťou 47%
 2. Nitriansky samosprávny kraj: 2 165 respondentov s priemernou úspešnosťou 46%
 3. Prešovský samosprávny kraj: 2 163 respondentov s priemernou úspešnosťou 47% a
 4. Bratislavský samosprávny kraj: 2 030 respondentov s priemernou úspešnosťou 54%

Pritom priemerná úspešnosť 54% pre Bratislavský samosprávny kraj je najlepší dosiahnutý výsledok v krajoch. Žiaci základných škôl boli úspešní najmä v práci s internetom – 63% úspešnosť, a najslabšie boli výsledky v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov – len 38%. Výsledky IT Fitness testu pre chlapcov a dievčatá boli pomerne vyrovnané, avšak predsa len žiačky boli napokon lepšie – chlapci nadobudli 45% priemernú úspešnosť a dievčatá až 49%.

Stredné a vysoké školy

Zo straných a vysokých škôl sa IT Fitness testu zúčastnilo 15 787 žiakov a študentov s priemernou úspešnosťou 36%. Najviac respondentov s účasťou nad 2 000 respondentov z krajov sa zúčastnilo:

 1. Prešovský samosprávny kraj: 3 131 respondentov s priemernou úspešnosťou 37%
 2. Žilinský samosprávny kraj: 2 922 respondentov s priemernou úspešnosťou 35%
 3. Košický samosprávny kraj: 2 187 respondentov s priemernou úspešnosťou 35%

Žiaci stredných a vysokých škôl boli podobne ako na základných školách úspešní najmä v práci s internetom – 58% úspešnosť, a žiaľ tiež najslabšie boli výsledky v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov – dokonca len 21%. Výsledky IT Fitness testu pre chlapcov a dievčatá boli zhodné – 36% priemerná úspešnosť.

Zo štartu IT Fitness test v roku 2018

[kad_youtube url=“https://www.youtube.com/watch?v=dkmExdHK5AI“]

 

Partneri IT Fitness test 2018

Do Digitálnej koalície vstúpilo 15 nových členov. IT asociácia Slovenska získala prestížne ocenenie v Bruseli.

Rokovanie Digitálnej koalície 19.6.2018

 

Digitalna koalicia 19.6.2018

Digitalna koalicia 19.6.2018

Na svojom spoločnom zasadnutí Predstavenstvo a Výkonný výbor Digitálnej koalície dňa 19.6.2018 v Aule Magna Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave za účasti čestných hostí prerokovali plnenie záväzkov, priniesli nové návrhy na riešenie problémov a rady koalície sa rozšírili o ďalších nových členov.

 

Rokovanie prebehlo za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorého pozíciu vo vedení predstavenstva Digitálnej koalície prevzal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Rokovanie viedol predseda výkonného výboru Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu ako nový predseda predstavenstva Digitálnej koalície, Peter Pellegrini, predseda vlády SR, Mario Lelovský, prvý viceprezident ITAS a RUZ ako predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

V úvode rokovania s hodnotením plnenia svojich záväzkov a s novými myšlienkami v oblasti prípravy na digitálnu tranformáciu vystúpili aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, zástupcovia súkromného sektora, predstavitelia akademickej obce a ďalší významní predstavitelia členskej základne Digitálnej koalície. Hostiteľom zasadnutia bol rektor STU Robert Redhammer.

 

Na zasadnutí vystúpila s krátkym príhovorom aj Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako nová digitálna líderka SR a deklarovala svoj záujem o úzku spoluprácu s Digitálnou koalíciou.

 

Best Member Digital Europe 2018 pre národnú Digitálnu koalíciu na Slovensku

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky bola ocenená prestížnym ocenením Best Member (Najlepší člen) DigitalEurope 2018 za „mimoriadny prínos pri posilňovaní digitálnych zručností na Slovensku prostredníctvom aktivít Digitálnej koalície SR. Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, ktorý cenu v Bruseli preberal potvrdil, že momentálne Slovensko je vzorom aj pre ostatné krajiny celej Európy“.

 

 

 

 

Podpora zvyšovania kvality vzdelávania a počtu absolventov IKT na stredných odborných školách

Prezentácia splnených záväzkov bola spojená s tematickou časťou venovanou nevyhnutným potrebám zmien vo vzdelávaní na stredných odborných školách v oblasti IT. Zástupcovia špičkových stredných odborných škôl, za ktoré vystúpili zástupca súkromnej SOŠ Tatranskej akadémie v Poprade Vladislav Mitický a riaditeľ SPŠE v Prešove Slavomír Kožár spolu s predsedom Sektorovej rady ITaT Františkom Jakabom a prezidentom Asociácie stredných odborných škôl Félixom Dömenym, a predstavili programový zámer na zlepšenie kvality vzdelávania a zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov v skupine odborov informačno-komunikačných technológií a ďalších príbuzných odboroch.

Dynamické zmeny v strednom odbornom vzdelávaní a príprave v oblasti IKT svojim vystúpením podporil aj Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý podporí tvorbu nových študijných odborov na základe potrieb Industry 4.0 a digitálnej transformácie.

S podporou tohto zámeru vystúpili predstavitelia významných IT firiem: Daniel Giebel CEO T-Systems Slovakia sprevádzaný riaditeľom pre stratégiu Martinom Džborom, Gabriel Galgóci za AT&T Slovakia , Marian Puttera za Cisco Systems Slovakia a Martin Martinkovič za IBM Slovensko, ktoré evidujú narastajúci nedostatok IT profesionálov a absolventov odborov IKT na pracovnom trhu. IT spoločnosti v spolupráci so strednými odbornými školami pripravia inovované a nové študijné programy pre trh práce podľa požiadaviek digitálnej transformácie podnikov známej ako Industry 4.0.

Programový zámer najmä v oblasti tvorby nových študijných programov podľa požiadaviek Industry 4.0 tiež aktívne podporí Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci plnenia svojich záväzkov o čom informoval jeho riaditeľ Michal Němec.

 

Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Za Centrum vedecko-technických informácií SR a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika vystúpil popdredný zástupca projektu Dušan Šveda, ktorý predstavil stav a plnenie cieľov Národného projektu IT Akadémia, do ktorého je zapojených už 7760 žiakov ZŠ, 7150 žiakov SŠ a 900 študentov VŠ.

 

Spolupráca Slovenska a Ukrajiny, prví ukrajinskí študenti na Slovensku

Mário Lelovský za IT Asociáciu Slovenska, kvestor Ľuboš Cibák za Vysokú školu ekonomiky a manažmentu verejnej správy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí deklarovali plnenie záväzku – vytvorenie spoločného cezhraničného študijného programu a predstavili zástupcov vedenia a študentov Charkovskej národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca, ktorí sa do programu zapojili. Študenti nastupujú do praxe v spoločnostiach Atos a Soitron a na jeseň budú pokračovať v štúdiu na VŠEMVS kde dokončia magisterské štúdium.

 

Noví členovia Digitálnej koalície

Dňom 19.6.2018 sa členská základňa Digitálnej koalície rozširuje o 15 nových členov a celkový počet členov dosiahol 52. Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora. Členské záväzky deklarovali:

generálny riaditeľ Milan Vašina za Slovak Telekom
CEO Peter Dostál za Aliter Technologies
Emil Fitoš za ATOS
člen predstavenstva Igor Fingerland za Sova Digital

prezident Felix Dömeny za Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska
zástupca Ivan Magdolen za Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave
riaditeľka Diana Koštiaľová za SOŠ technickú v Rožňave
riaditeľ Štefan Krištín za SPŠE, Komenského 44, Košice
riaditeľ Štefan Balogh za SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici
zástupca riaditeľa Jozef Neuschl spolu s učiteľom Jánom Krauskom za SOŠ v Handlovej

riaditeľ Ján Machaj za EDULAB
Marian Kristel za Learn2Code o.z.
riaditeľka Academia Istropolitana Nova Marta Jendeková za Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

šéfredaktor a vydavateľ Martin Drobný za PC Revue
generálny riaditeľ sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR Dušan Matulay za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Nový záväzok deklarovala riaditeľka pre oblasť školstva Marcela Havrilová za pôvodného člena Digitálnej koalície Microsoft Česká republika a Slovensko.

Členovia a záväzky

Každý člen vstupuje do Digitálnej koalície s konkrétnymi a merateľnými záväzkami. Členovia Digitálnej koalície doposiaľ spolu deklarovali 145 záväzkov a dnes pribudlo 34 záväzkov od nových členov a 1 záväzok od doterajšieho člena. Spolu tak Digitálne koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky má 52 členov a 180 záväzkov v oblasti prípravy a podpory digitálnej transformácie spoločnosti.

Revolúcia v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 28.3.2018

[kc_row use_container=“yes“ _id=“39903″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“631641″][kc_column_text _id=“932969″]

28.3.2018 IT Asociácia Slovenska, Digitálna koalícia za účasti reprezentantov zamestnávateľov Cisco System SlovakiaAT&T Global Network Services Slovakia, prezidenta Asociácie stredných odborných škôl, zástupcov médií symbolicky na Deň učiteľov na pôde SPŠ na Fajnorovom nábreží v Bratislave potvrdili závery rokovania zamestnávateľov a špičkových stredných odborných škol z 20.3.2018 v Poprade a verejne vyjadrili koniec trpezlivosti s tolerovaním nekvalitného odborného vzdelávania a prípravy študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií, potrebu systematickej podpory kvality vzdelávania a vyzvali na prípravu stredných odborných škôl na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu – k „revolúcii na stredných odborných školách“.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“full“ _id=“831869″ image_source=“media_library“ image=“1019″ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][kc_spacing height=“20″ _id=“690883″][kc_column_text _id=“175634″]

Dnes spoločnosť traumatizujú nízke platy učiteľov. Zvlášť učitelia informatiky majú ponuky od IT firiem s výhľadom minimálne dvojnásobného platu. Školám chýbajú prostriedky na kvalitné technické vybavenie. Neexistuje objektívny systém hodnotenia kvality stredných odborných škôl vzdelávajúcich v IKT odboroch. Samosprávne kraje často preferujú lokálne záujmy škôl o vzdelávanie v ťažko uplatniteľných odboroch aj napriek tomu, že požiadavky trhu práce sú v súčasnosti úplne iné. Štát o efektívne vynaloženie finančných prostriedkov akoby ani nemal záujem. Následky:

[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“711467″][kc_single_image image_size=“large“ _id=“116901″ image_source=“media_library“ image=“1001″ on_click_action=“lightbox“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][kc_spacing height=“20″ _id=“650457″][kc_column_text _id=“177534″]

Mario Lelovsky

Prvý viceprezident ITAS a viceprezident RUZ Mário Lelovský: „Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je najvyšší čas aby sa do týchto procesov rezultujúcich do zmien kvalifikácií zapojili aj stredné odborné školy, ktoré sú významným zdrojom novej pracovnej sily. Oceňujem jedinečný krok riaditeľov špičkových stredných odborných škôl, ktorí sa rozhodli, že nielen na svojich školách, ale v prospech celého Slovenska pomôžu zvyšovať a udržať úroveň vzdelávania. Významným krokom je, že sme sa rozhodli spolu vypracovať nový študijný odbor v oblasti IKT podľa aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov a v súlade s trendmi Industry 4.0.

[clear]

gabriel_galgoci

Zástupca Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a predseda Business Service Center Fóra Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktoré združuje 32 spoločností zamestnávajúcich vyše 31 000 zamestnancov, Gabriel Galgóci uviedol: „V súčasnosti je v oblasti IKT na trhu práce alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vo všeobecnosti pracovný trh čelí vážnej disparite medzi dopytom a ponukou. Blízka budúcnosť prinesie výzvy v podobe ďalších inovácií, robotizácie a automatizácie procesov, čo bude vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. Sektorová rada, ktorej primárnou úlohou je zosúlaďovanie vzdelávania s potrebami trhu práce, víta túto iniciatívu. Našim cieľom je túto kritickú situáciu riešiť a zabrániť jej ďalšiemu zhoršovaniu.

ITAS, RÚZ a Digitálna koalícia už vyvíjajú maximálne úsilie na získanie podpory štátu pre stabilnú činnosť Sektorových rád v rámci Aliancie sektorových rád a RÚZ spoločne so všetkými sociálnymi partnermi zaslala v marci 2018 list na predsedu vlády SR so žiadosťou vo veci obnovenia činnosti sektorových rád a zabezpečenia ich financovania.

[/kc_column_text][kc_spacing height=“20″ _id=“705511″][kc_single_image image_size=“large“ _id=“343561″ image_source=“media_library“ image=“1040″ on_click_action=“lightbox“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][kc_spacing height=“20″ _id=“861878″][kc_column_text _id=“571674″]

Stredné odborné školy by si mali stanovovať ciele podľa požiadaviek trhu práce a najnovších technologických trendov a vychovávať študentov aj podľa perspektívnych potrieb zamestnávateľov. Je v záujme zamestnávateľov spolupracovať so strednými odbornými školami na vzdelávaní a dávať škole spätnú väzbu o kvalite absolventov. Súčasne je však veľmi dôležité riešiť aj prípravu kvalitných učiteľov odborných predmetov.“ konštatoval prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény.

[clear]

Marián Putera z Cisco Systems Slovakia potvrdil, že zámer zvyšovania kvality stredných odborných škôl sa bude môcť i v budúcnosti oprieť o program Cisco Networking Academy, ktorý má na Slovensku už takmer 16 000 študentov v 110 akadémiách, pričom v roku 2018 spoločnosť prijala záväzok v Digitálnej koalícii počet akadémií oproti roku 2016 zvýšiť o 30%. Popri tom bol v roku 2017 s podporou ITAS spustený ďalší projekt podporujúci kvalitu vo vzdelávaní – IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý má ambíciu zapojiť na 500 regionálnych školách vrátane stredných odborných škôl s podporou 5 univerzít minimálne 36 000 žiakov, študentov a vyše 2 000 učiteľov.

[clear]

Potvrdené závery

ITAS, RUZ, Digitálna koalícia v spolupráci so zamestnávateľmi, špičkovými strednými odbornými školami vzdelávajúcimi v odboroch IKT a Asociáciou stredných odborných škôl

 • vyvinú maximálne úsilie a opätovne vyzvú štát na podporu činnosti Sektorových rád;
 • vypracujú systém hodnotenia a zabezpečenia kvality vzdelávania na všetkých stredných odborných školách vzdelávajúcich v skupine odborov IKT;
 • pripravia nový špičkový a perspektívny študijný odbor podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0 a podľa aktuálnych i perspektívnych potrieb trhu práce upravia existujúce odbory vzdelávajúce pre IKT sektor.

ITAS spolu s partnermi tiež

 • zabezpečí prieskum v radoch zamestnávateľov na zistenie ich aktuálnych potrieb v oblasti kvalifikácie absolventov odborov IKT a
 • požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšenie normatívu pre zabezpečenie a zaplatenie potrebných odborných pedagógov, ako aj pre lepšie materiálové a technické vybavenie škôl, aby mohli reflektovať na potreby Industry 4.0 a prebiehajúcej Digitálnej transformácie. Súčasná výška normatívu totiž v žiadnom prípade nepostačuje na zabezpečenie kvalitnej výuky absolventov týchto odborov, ktorí sú na trhu práce mimoriadne žiadaní.
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Najlepšie školy a zamestnávatelia vyzvali k revolúcii v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 20.3.2018

[kc_row use_container=“yes“ _id=“96405″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“341882″][kc_column_text _id=“299114″]

Dňa 20.3.2018 v Poprade rokovali zástupcovia siedmich špičových stredných odborných škôl vzdelávajúcich na Slovensku v IKT, zástupcovia Digitálnej koalície, komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska (ITAS), Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, za účasti zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov (RUZ), zamestnávateľov a mesta Poprad.

Rokovanie iniciovala Stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia na základe svojho záväzku 23.3 v Digitálnej koalícii: „Zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT: Spracovanie metodiky pre zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT s cieľom zabezpečenia priority na kvalitu absolventov SOŠ a nie na kvantitu produkovaných absolventov. V spolupráci s ITAS vytvorenie možnosti novým SOŠ zaradiť do siete odbory zo skupiny 25 IKT, len po overení splnenia podmienok personálnych a materiálnych.“

Účastníci rokovania zhodne vyjadrili koniec trpezlivosti s tolerovaním nekvalitného odborného vzdelávania a prípravy študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií a dohodli jednotný postup škôl a zamestnávateľov systematicky podporovať kvalitu stredných odborných škôl, aby kvalifikácia ich absolventov zodpovedala potrebám trhu práce a aby sa Slovensko v oblasti stredoškolského vzdelávania čo najlepšie pripravilo na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“full“ _id=“625253″ image_source=“media_library“ image=“994″ on_click_action=“lightbox“][kc_column_text _id=“787096″]

Keďže podľa názoru prítomných ministerstvo školstva ani iné inštitúcie sa nemajú k tomu, aby problémy v školstve riešili s ohľadom a v prospech kvality škôl, prítomné školy a zástupcovia zamestnávateľov sa zhodli, že túto úlohu musia prevziať zamestnávatelia za podpory najlepších škôl.

Východiskom stretnutia bola katastrofálna situácia v strednom odbornom vzdelávaní a prípave, keď podľa výstupov z konferencie o prognózach v školstve z 15.2.2018 v Bratslave doslova „každoročne sa na štúdium v neuplatniteľných odboroch doslova vyhodí 250 miliónov EUR“.

[/kc_column_text][kc_single_image image_size=“medium“ _id=“364451″ image_source=“media_library“ image=“1001″ on_click_action=“lightbox“ css_custom=“{`kc-css`:{`any`:{`image-style`:{`text-align|`:`center`}}}}“][kc_spacing height=“20″ _id=“137860″][kc_column_text _id=“171970″]

Prvý viceprezident ITAS a viceprezident RÚZ Mário Lelovský uvítal v tomto roku už druhé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, dôležitého partnera v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy: „Prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva prebieha digitálna transformácia, známa tiež ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je najvyšší čas aby sa do týchto procesov rezultujúcich do zmien kvalifikácií zapojili aj stredné odborné školy, ktoré sú významným zdrojom novej pracovnej sily. Oceňujem jedinečný krok riaditeľov špičkových stredných odborných škôl, ktorí sa rozhodli, že nielen na svojich školách, ale v prospech celého Slovenska pomôžu zvyšovať a udržať úroveň vzdelávania. Významným krokom je, že sme sa rozhodli spolu vypracovať nový študijný odbor pre stredné odborné školy v oblasti IKT podľa potrieb zamestnávateľov a v súlade s trendmi Industry 4.0.

Rokovanie najlepších škôl so zamestnávateľmi podporil aj prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga: „Veríme, že táto iniciatíva bude mať ďalekosiahle následky, nielen pre stredné odborné školy a zamestnávateľov, ale i pre vysoké školy, ktoré dnes prijímajú na štúdium množstvo absolventov stredných odborných škôl.

[/kc_column_text][kc_column_text _id=“922828″]

vladislav_miticky

Podľa Vladislava Mitického z Tatranskej akadémie v Poprade je nevyhnutné reflektovať na požiadavky štátu, verejnosti a rodičov, aby stredoškolských študentov v IT odboroch vzdelávali pedagógovia, ktorí sú zároveň IT odborníkmi: „Požiadavka na kvalitu a odbornosť pedagógov je samozrejme oprávnená, ale namieste je aj otázka, aká kvalita učiteľov sa dá dosiahnuť v IKT odboroch, ak budú tieto vzdelávacie odbory zaradené z pätnástich skupín v druhej a tretej z najmenej financovaných kategórií v rámci stredných odborných škôl“.

[clear]

igor_wzos

Rokovanie v meste Poprad privítal Viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš a ako člen Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja informoval, že Prešovský samosprávny kraj v blízkej dobe prikročí k vlastnému prieskumu potrieb stredných odborných škôl v kraji a na základe neho k opatreniam v prospech k zvýšenia kvality stredných odborných škôl a preferencie odborov, ktorých absolventi nájdu uplatnenie na trhu práce. Igor Wzoš dodal, že vzdelávanie absolventov dobrých odborných škôl nemá lokálny, alebo regionálny charakter a mladí ľudia, ktorí absolvujú odbory na základe dopytu na trhu práce, môžu nájsť perspektívne uplatnenie aj mimo regiónu, alebo dokonca v zahraničí.

[clear]

frantisek_jakab

František Jakab, predseda sektorovej rady pre ITaT: „V súčasnosti je v oblasti IKT na trhu práce alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a vo všeobecnosti pracovný trh čelí vážnej disparite medzi dopytom a ponukou. Blízka budúcnosť prinesie výzvy v podobe ďalších inovácií, robotizácie a automatizácie procesov, čo bude vytvárať tlak na lepšie pripravenú a motivovanú pracovnú silu. Sektorová rada, ktorej primárnou úlohou je zosúlaďovanie vzdelávania s potrebami trhu práce, víta túto iniciatívu, avšak potrebuje, aby prácu odborníkov v Sektorovej rade podporil aj vecme. Iba tak môžu vzniknúť hodnotné výstupy.“

[clear]

Františej Jakab za Sektorovú radu pre ITaT spolu s Andrejom Bederkom, tajomníkom komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie ITAS predniesli na schválenie závery z rokovaní:

Závery z rokovania

ITAS, RUZ, Digitálna koalícia v spolupráci so špičkovými strednými odbornými školami vzdelávajúcimi v odboroch IKT

 • vyvinú maximálne úsilie a opätovne vyzvú štát na podporu činnosti Sektorových rád;
 • vypracujú systém hodnotenia a zabezpečenia kvality vzdelávania na všetkých stredných odborných školách vzdelávajúcich v skupine odborov IKT;
 • pripravia nový špičkový a perspektívny študijný odbor podľa potrieb digitálnej transformácie a Industry 4.0 a podľa aktuálnych i perspektívnych potrieb trhu práce upravia existujúce odbory vzdelávajúce pre IKT sektor;
 • ITAS spolu s partnermi zabezpečí prieskum v radoch zamestnávateľov na zistenie ich aktuálnych potrieb v oblasti kvalifikácie absolventov odborov IKT a
 • požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zvýšenie normatívu pre zabezpečenie a zaplatenie potrebných odborných pedagógov, ako aj pre lepšie materiálové a technické vybavenie škôl, aby mohli reflektovať na potreby Industry 4.0 a prebiehajúcej Digitálnej transformácie. Súčasná výška normatívu totiž v žiadnom prípade nepostačuje na zabezpečenie kvalitnej výuky absolventov týchto odborov, ktorí sú na trhu práce mimoriadne žiadaní.
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Zamestnávatelia podporujú kvalitu na stredných odborných školách

[kc_row use_container=“yes“ _id=“246761″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“353189″][kc_column_text _id=“715045″]

Dňa 22. februára 2018 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s predsedom Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie, zástupcami komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska, špecialistami na stredné odborné vzdelávanie a prípravu v skupine odborov 25 – Informačné a komunikačné technológie Republikovej únie zamestnávateľov a spoločnosťou T-Systems Slovakia, jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku, ktorý pôsobí v sektoroch informačných a komunikačných technológií a v sieťových službách. Pre podporu kvality vzdelávania na škole účastníci v priebehu dvoch pracovných stretnutí na dvoch najväčších košických univerzitách rokovali aj o zapojení školy do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE a ďalší rozvoj aktivít v program Cisco Networking Academy.

Riaditeľku SOŠ technickej v Rožňave PaeDr. Dianu Koštiaľovú a učiteľku a predstaviteľku Cisco Networking Academy na škole Ing. Elenu Kalinovú na pracovnom stretnutí na pôde Technickej univerzity v Košiach privítal predseda Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie Doc. Ing. František Jakab, CSc. a potvrdil záujem o podporu zámerov SOŠ technickej v Rožňave o ďalší rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v oblasti IKT v meste a regióne.

Tajomník komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska Andrej Bederka konštatoval, že členovia komisie spolu so zástupcami zamestnávateľov sa na základe analýzy podmienok vzdelávania na škole zhodli, že Stredná odborná škola technická v Rožňave má dobré predpoklady pre intenzívnejšie využitie potenciálu mladých ľudí z oblasti Rožňavy a okolia najmä preto, že

 • vedenie školy vidí perspektívu a má záujem o inováciu vzdelávania v informatických odboroch
 • škola ukázala, že vie kvalitne vzdelávať v technických odboroch, napríklad absolventi odboru „mechanik-elektrotechnik“ sa výborne uplatňujú aj vo vysoko automatizovaných prevádzkach
 • škola má kvalitných a ambicióznych učiteľov v oblasti IKT a svojim žiakom poskytuje kvalitný program Cisco Networking Academy
 • hoci Rožňava a susediace okresy patria medzi najmenej rozvinuté na Slovensku, zamestnávatelia v blízkych Košiciach sú pripravení absorbovať vysoké počty absolventov z Rožňavy z perspektívnych odborov v oblasti IKT
 • je možné, že v budúcnosti stimuly vlády pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska spolu s dostatkom absolventov perspektívnych odborov povedú k hospodárskemu a teda zamestnávateľskému oživeniu Rožňavy a okolia.
[/kc_column_text][kc_image_gallery columns=“4″ image_size=“medium“ alt_text=“yes“ _id=“475775″ images=“905,900,906,907″ type=“image_masonry“ click_action=“large_image“][kc_spacing height=“20″ _id=“191501″][kc_column_text _id=“478160″]

Riaditeľ pre strategický rozvoj T-Systems Slovakia Martin Džbor a jeho kolega špecialista Juraj Ťapák sa vyjadrili, že zamestnávatelia v sektore IKT sú pripravení absorbovať väčšie množstvo kvalitných absolventov aj SOŠ technickej z Rožňavy. Predpokladom sú inovácie a zosúladenie vzdelávacích odborov školy pre aktuálne požiadavky na trhu práce. T-Systems Slovakia je pripravená poskytnúť odborné konzultácie pre inovácie vzdelávania školy a tiež materiálnu technickú podporu výučby, ako aj účasť na popularizačných podujatiach v Rožňave pre zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy v skupine odborov IKT.

Pracovné stretnutie pokračovalo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s odbornými garantmi národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE, ktorý škola môže využiť na vzdelávanie a prípravu učiteľov v oblasti informatiky, inovácie predmetov, zvyšovanie digitálnych zručností a certifikáciu učiteľov i žiakov, ako aj zapájanie sa zamestnávateľov do propagovania štúdia v technických odboroch perspektívnych pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Pracovníci národného projektu odporučili SOŠ technickej vytvárať partnerstvá so základnými školami v okolí Rožňavy, ideálne z oblastí so zastúpením zamestnávateľov, motivovať ich pre zapojenie do národného projektu IT AKADÉMIA a tak oslovovať budúcich absolventov základných škôl pre pokračovanie v zaujímavom a perspektívnom štúdiu na SOŠ technickej v Rožňave.

Účastníci pracovného stretnutia sa rozišli s úlohami v podobe konkrétnych krokov z oboch strán tak, aby zmeny vo vzdelávaní informatických odborov na Strednej odbornej škole technickej v Rožňave nastávali čo najskôr priebežne podľa potrieb a s cieľom uviesť v roku 2019 nový, aktualizovaný odbor vhodný z hľadiska perspektívneho uplatnenia väčšieho množstva mladých ľudí z Rožňavy a okolia na trhu práce. V tom sa škola môže oprieť o podporu IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a konkrétnych zamestnávateľov v Košiciach, ako je T-Systems Slovakia. Tiež je žiaduce, aby odbornú činnosť sektorových rád čo najskôr podporil štát, aby tieto mohli spätne pôsobiť do regiónov, i tých najmenej rozvinutých, v prospech vzdelávania pre potreby trhu práce.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Druhé rokovanie digitálnej koalície 8.2.2018

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“686418″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“891225″][columns] [span3]

Rokovanie Digitálnej koalície sa zúčastnilo 21 zakladajúcich členov a pristúpili 16 noví členovia

[/span3][span3]

Rokovanie uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Peter Pellegrini 

[/span3][span3]

Hostiteľ - Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Hostiteľ – Pavol Lančarič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Orange Slovensko

[/span3][span3]

Odpočet plnenia záväzkov predniesol Mário Lelovský, prvý viceprezident ITAS a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

[/span3][/columns][kc_column_text _id=“193263″]

Výkonný výbor Digitálnej koalícia prerokoval odpočet záväzkov zakladajúcich členov, informácie o riešených témach a pristúpenie nových členov aj s ich záväzkami. Rokovanie otvoril Peter Pellegrini vicepremiér vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, predseda predstavenstva Digitálnej koalície: „Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky.

Odpočet záväzkov

Predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský vyhodnotil plnenie záväzkov zakladajúcich členov: „Každý z členov musí cítiť zodpovednosť za to, aby sme úspešne čelili výzvam nastupujúcej digitálnej ekonomiky. Vidíme záujem o vstup zo strany mnohých ďalších subjektov, čo svedčí o fakte, že členstvo v Digitálnej koalícii prináša výsledky.“ Zároveň zdôraznil veľké možnosti spolupráce členov Digitálnej koalície a ako príklad takejto účinnej spolupráce uviedol realizáciu spoločného študijného programu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave s univerzitou v Charkove, za súčinnosti IT Asociácie Slovenska. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s podporou agentúry SARIO. Touto spolprácou „Získame kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny, čo je vzhľadom na neustále klesajúci počet študentov na našich IT fakultách dobrou správou“ skonštatoval Mário Lelovský, ktorý je súčasne prvým viceprezidentom IT Asociácie Slovenska a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov SR.

Na úvodnom stretnutí Digitálnej koalície 26.9.2017 bolo prijatých 21 zakladajúcich členov s 90 záväzkami v oblasti zvyšovania digitálnych kompetencií a vytvárania podmienok pre zvládnutie digitálne transformácie. Účastníci druhého rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície 8.2.2017 privítali 16 nových členov, ktorí priniesli 43 a zakladajúci členovia k tomu pridali 12 nových záväzkov. To je spolu 145 záväzkov všetkých 37 členov Digitálnej koalície. Z doterajších 90 záväzkov zakladajúcich členov bolo k 8.2.2018 úplne splnených 15 záväzkov, 50 je plnených priebežne a 25 sa ešte nezačalo plniť (čakajú na financovanie, alebo splnenie iných podmienok). Žiadny záväzok nebol zrušený, ani nemá neznámy stav. Záväzky členov sú rôznej veľkosti a hodnoty:

Prehľad plnenia záväzkov Digitálnej koalície ku dňu 8.2.2018.

Každý člen Digitálnej koalície prispieva plnením záväzkov podľa svojich možností. Vybrali sme niekoľko členov a ich záväzkov, ktoré pre ich plnenie, hodnotu alebo aktuálnosť vzhľadom na ciele Digitálnej konferencie zaujali:

T-Systems – prezentoval Daniel Giebel, CEO

spoločnosť pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie – na troch fakultách vysokých škôl sa do nich prihlásilo 78 študentov. Spoločnosť zároveň pre podporu výučby dodala 210 notebookov.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – prezentoval Ladislav Miko, vedúci zastúpenia

zapojilo vyše 1900 študentov a 121 škôl do projektu Mladý digitálny Európan a v r. 2017 podporilo projekty Junior Internet, IT Fitness Test a Aj ty v IT.

Cisco Systems Slovakia – prezentoval Marian Puttera, obchodný riaditeľ pre verejný sektor)

je odborným garantom pri príprave sieťových predmetov na stredných a vysokých školách, rovnako koordinuje a poskytuje expertíznu podporu pri zavádzaní programu Sieťových akadémií. Aktuálny počet študentov akadémií je takmer 16 000 (v roku 2016 to bolo 5 500 študentov a počet rastie).

Microsoft Česká a Slovenská Republika – prezentovala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva

vo svojom Študentskom trénerskom centre, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, pripravil 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a ako budúci školitelia budú poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov – vystúpil Miroslav Kiraľvarga, prezident

vypracovala strategický materiál „Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore„. Nad rámec záväzkov vypracovala a odovzdala Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhy zmien požadovaných zamestnávateľmi v oblastiach regionálneho školstva a vysokoškolského vzdelávania.

Viac o záväzkoch členov Digitálne koalície sa dozviete tu na našej stránke.

Témy na riešenie

Predseda vykonného výboru Mário Lelovský ďalej uviedol, že popri vyhodnocovaní výsledkov a prijímaní nových členov, potenciál Digitálnej koalície je i v riešení problémov v kruhu a diskusii členov, preto otvoril niekoľko tém, ktoré by členovia Digitálnej koalície môhli pomôcť vyriešiť:

Znížené normatívy na technických vysokých školách – podnetom prispel rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., člen predstavenstva Digitálnej koalície, ktorý prítomným objasnil tento problém – že ak technicky orientované slovenské vysoké školy majú byť schopné produkovať pre priemysel dostatočný počet a kvalitu absolventov, je kontraproduktívne znižovať im dotácie na výučbu. Súčasne rektor STU v Bratislave uviedol, že Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave práve získala akreditáciu britského Inštitútu inžinierstva a technológií (IET) pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy. Ide o akreditáciu, ktorú má univerzita v Cambridge.

Príspevok k neznižovaniu náročnosti maturít z matematiky

IT Asociácia Slovenska prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov sa v pripomienkovom konaní k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách obrátila na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a podporila ho v tom, aby sa naďalej nezľahčovala maturita z matematiky na gymnáziách a stredných školách. Nakoľko povinná maturita z matematiky bola na Slovensku zrušená, neustále sa znižuje aj kvalita výučby matematiky na stredných i základných školách a následne uchádzači o štúdium na vysoké školy, najmä prírodovedného, či technickckého smeru, vykazujú veľké medzery a nepripravenosť na náročnejšie štúdium. Mário Lelovský informoval, že Výbor pre vzdelávanie RÚZ si zobral za úlohu touto situáciou sa zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Pristúpenie nových členov

Prispieť k cieľom Digitálnej koalície sa rozhodli ďalšie organizácie a inštitúcie z privátneho, verejného i neziskového sektora. Počet členov Digitálnej koalície tak vzrástol 36. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze n.o., Itera Slovakia, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Pripraviť sa na dopady digitálnej transformácie  Za zvlášť zaujímavých členov je možné označiť napríklad Konfederáciu odborových zväzov, kde tradične konzervatívna odborová inštitúcia prejavila jasný záujem nasadiť moderné technológie a zvýšiť digitálne zručnosti nielen svojich vlastných pracovníkov, ale aj členov odborových zväzov.

Vstup Slovenskej živnostenskej komory signalizuje záujem drobných podnikateľov o využívanie nových technológií, ktoré digitálne zručnosti priamo vyžadujú.

Vstup mesta Kežmarok, ktoré má ambície stať sa Smart City, v kombinácii so vstupom významných nadnárodných korporácií Uber a Orange jednoznačne signalizuje pokrok smerom k digitalizácii mestskej infraštruktúry aj na Slovensku.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]