Snímka obrazovky 2022-04-13 o 6.32.48

S odborníkom o cybersecurity – prednášky na jeseň

Je nám ľúto, prihlasovanie na jesenné termíny prednášok je ukončené. Rozumieme, že táto téma je kľúčová pre úplne každú školu, pedagóga, žiaka, pretože všetci sme používateľmi IKT a tým aj vstupnou bránou pre potenciálneho útočníka na informačný systém školy, vlastné digitálne zariadenie a vlastnú digitálnu identitu. Prípadne sa obráťte na odbormi školstva vášho kraja, aby spolu s nami túto tému riešil. Za Digitálnu koalíciu Andrej Bederka, tajomnik@digitalnakoalicia.sk.

V máji a júni 2022 sme pre stredné školy na Slovensku zrealizovali 31 z plánovaného počtu 50 bezplatných prednášok a diskusií s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom. 

Reakcie študentov, ich pedagógov a riaditeľov potvrdili, že poskytnuté odborné informácie, možná hromadná účasť a záživný neformálny prístup (ktorý nedá účastníkom počas prednášky zaspať) sa osvedčil a preto sme vám ponúkli dokončenie série prednášok od 27. septembra do 15. októbra 2022.

Pre stredné školy to predstavuje opäť dva diely prednášok pre študentov i pedagógov školy a navyše pre samosprávne kraje sme ponúkli mimo vypísaných termínov aj poobedňajšie prednášky pre pedagógov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti:

  1. diel: 20 KROKOV K CYBERSECURITY – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete a skúsenosti, kde robíme chyby, na záver bonusová úloha s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom.
  2. diel: 60 MINÚT O CYBERSECURITY – o organizácii kybernetickej kriminality vo svete, viac o etickom hackerovi – ako začať, praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile.

Tu vás budeme informovať o zapojených stredných školách a prinesieme pár snímok z konania prednášok. 

Prednášky zrealizované v jeseni 2022

Záujem bol veľký, prvé prednášky sa uskutočnili na: SOŠ technickej a agropotravinárskej – Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola v  Rimavskej Sobote (kde sme v rámci Republikovej únie zamestnávateľov schválili nový odbor, bežiaci už druhým rokom – teší nás aktívny prístup školy!) a
SOŠ informačných technológií, Tajovského 30 v Banskej Bystrici.

Prednášky úspešne zrealizované v máji a júni 2022

SOŠ polytechnická Humenné, SPŠ Snina, SPŠ technická Martin, SPŠE Zochova Bratislava, SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava,  SPŠE Hálova Bratislava Bratislava, Gymnázium Kukučínova ul. Poprad, SPŠ technická (Technická akadémia) Spišská Nová Ves, Spoj.škola SNP 16 – o.z. SOŠ Polytechnická Sabinov, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov, SOŠ-T Hviezdoslavova 5 Rožňava, SPŠE Brezová 2, Piešťany, Gymnázium Trebišovská 12, Košice, SPŠE Plzenská 1, Prešov, SOŠ IT, Tajovského B. Bystrica, SPŠ Hurbanova B.Bystrica, SOŠ-IT Ostrovského Košice, Spojená škola Kollárova 17  Sečovce, SPŠE Komenského Košice:

Karol Suchánek

V 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Ukončil SPŠE v Piešťanoch. Absolvoval špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Medzi jeho klientov patrí T-Systems (teraz Deutche Telekom IT), Národná diaľničná spoločnosť, Microsoft, Boehringer Ingelheim. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť. Pôsobí najmä v Čechách a na Slovensku. Viac na www.karolsuchanek.com.

Digitálna koalícia

Popularizačné prednášky sú organizované a financované z rozpočtu Digitálnej koalície – Národnej koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ako príspevok k plneniu akčného plánu realizácie stratégie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Kontakt: Andrej Bederka, tajomnik@digitalnakoalicia.sk.