pexels-thisisengineering-3861958

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid podporí digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória v Moldavsku. EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium, ktoré poskytne zázemie pre spustenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti. Najlepším študentkám a študentom akadémie projekt zabezpečí odbornú stáž v spoločnosti ESET. V spolupráci s moldavskou MVO TEKEDU a programom GirlsGoIT projekt podporí vstup mladých žien do IKT sektora a zorganizuje workshopy s vedecko-technickým zameraním STEM. Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a mimovládnou organizáciou TEKEDU.

Článok bol pôvodne publikovaný na https://www.migrationagency.eu/projekty

 

Trvanie projektu:

august 2020 – august 2021

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a MVO TEKEDU.

Partneri projektu:

Moldavsko: TEKEDU – MVO manažujúca program GirlsGoIT a Fakulta počítačov, informatiky a mikroelektroniky Moldavskej technickej univerzity (FCIM TUM).

Slovensko: spoločnosť ESET, IT Asociácia Slovenska (ITAS) a Digitálna koalícia.

Moldavská vláda identifikovala IKT sektor ako prioritný sektor ekonomického rozvoja, keďže sa v rastúcej miere podieľa na HDP krajiny a ponúka kvalitné pracovné príležitosti za kompetitívne mzdy. Výzvou, ktorej sektor čelí, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom tento stav zároveň výrazne zhoršuje masívny únik mozgov z Moldavska. Táto situácia vytvára priestor pre podporu vstupu väčšieho počtu mladých žien do moldavského IKT sektora, keďže ich zastúpenie na kvalifikovaných IKT pozíciách je pomerne nízke.

Ďalšou výzvou pre moldavský IKT sektor je prepojenie vzdelávacieho procesu a podnikateľskej sféry s cieľom zosúladiť vzdelávanie s meniacimi sa potrebami pracovného trhu. K lídrom v oblasti spolupráce so súkromným sektorom patrí Moldavská technická univerzita (TUM), ktorá sa v  projekte rozhodla spolupracovať so spoločnosťou ESET, poprednou slovenskou firmou aktívnou v oblasti kybernetickej bezpečnosti s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť ESET zriadila výskumné a vývojové centrum v rumunskom meste Jasy, ktoré sa nachádza na hraniciach s Moldavskom, prostredníctvom ktorého v projekte rozvinie praktickú spoluprácu s Fakultou počítačov, informatiky a mikroelektroniky TUM.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Príprava a organizácia vedecko-technického workshopu (STEM – Science, Tech, Engineering and Mathematics) určeného pre mladé ženy, v spolupráci s organizáciou TEKEDU pôsobiacou v Moldavsku.

 2. Renovácia a vybavenie IT laboratória na FCIM TUM, ktoré poskytne zázemie pre aktivity programu GirlsGoIT a pre Akadémiu kybernetickej bezpečnosti.

 3. Založenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti na FCIM TUM v spolupráci so spoločnosťou ESET, v rámci ktorej bude vybraným študentom poskytnutá stáž v spoločnosti ESET.

 4. Preskúmanie možnosti vytvorenia inkubátora kybernetickej bezpečnosti v Moldavsku, vrátane prípravy odporúčaní a realizačného návrhu.

pexels-stanley-morales-1454360

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu

Projekt podporený v rámci SlovakAid nadväzuje na pilotné činnosti IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMVS) pripravili a otvorili pilotný spoločný študijný program pre ukrajinských študentov odborov informačných technológií. Program je spojený so sponzorskou účasťou slovenských zamestnávateľov, ktorí študentom poskytujú štipendium, umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov, počas ktorých sa firme vráti investícia do študenta.

Článok pôvodne publikovaný na https://www.migrationagency.eu/projekty

Trvanie projektu:

august 2019 – júl 2020

Donor:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

 

Cieľom projektu je formalizovať fungovanie schémy mobility, zapojiť do nej ďalšie vysoké školy na Ukrajine a na Slovensku, vytvoriť  minimálne tri nové spoločné študijné programy a posilniť rozvojový potenciál schémy mobility smerom na Ukrajinu.

Rozvojový potenciál schémy vychádza z konceptu cirkulárnej (okružnej) migrácie. Správne riadená cirkulárna migrácia sa vo všeobecnosti považuje za účinný prostriedok na podporu rozvoja, keďže umožňuje transfer zdrojov z jadrových (mestá, krajiny s vysokým príjmom) do periférnych oblastí (rurálne oblasti, krajiny s nízkym príjmom). V našom prípade sa študenti po absolvovaní schémy (posledného roka štúdia, stáže a získaní praktickej zamestnaneckej skúsenosti na Slovensku) vrátia na Ukrajinu vybavení vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré posilnia ich postavenie ako zamestnancov a umožnia progresívnejší rozvoj menších či stredných firiem pôsobiacich v IT sektore na Ukrajine. V rámci štúdia aj praxe projekt študentom poskytne príležitosti na rozvoj manažérskych, riadiacich, projektových a iných mäkkých zručností, na doplnenie praktických zručností v oblasti programovania a získanie skúseností v pracovnom prostredí úspešných nadnárodných korporácií či firiem fungujúcich v európskom regulačnom rámci.

Projekt pozostáva z týchto aktivít:

1. Vytvorenie partnerstva na realizáciu schémy mobility

2. Vypracovanie administratívnych a operačných postupov schémy mobility

3. Vypracovanie spoločných študijných programov

4. Poskytovanie podpory študentom pilotného programu

5. Propagácia smerom k cieľovým skupinám a zainteresovaným stranám

 

Priamym výsledkom projektu bude vytvorená schéma mobility s pevnými administratívnymi a operačnými pravidlami a minimálne tri nové spoločné študijné programy, čím sa vytvoria efektívne spôsoby prenosu znalostí, mäkkých a tvrdých zručností a kontaktov v oblasti IT na Ukrajinu prostredníctvom cirkulárnej migrácie. Pri ukončení projektu bude schéma mobility pripravená na využívanie a študenti na Ukrajine budú informovaní, že sa môžu hlásiť do spoločných študijných programov. Týmto spôsobom projekt prispeje k dosiahnutiu tzv. triple-win situácie, teda situácie, keď je migrácia prospešná pre prijímajúcu krajinu (riešenie dočasného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, posilnenie vzájomných obchodných vzťahov), pre migrantov (zvýšenie kvalifikácie, získanie špecifický zručností, posilnenie sociálneho kapitálu) a pre zdrojovú krajinu (prenos skúseností a zručností, remitencie, rozvoj obchodných vzťahov).

Snímka obrazovky 2021-11-09 o 13.01.49

M. Lelovský: Ak nebudú IT odborníci, Slovensko digitálnu transformáciu nezvládne

Výsledkom nedostatku IT špecialistov na Slovensku bude zrejme nezvládnutá digitálna transformácia priemyslu, poľnohospodárstva, služieb i verejnej správy.

Článok bol pôvodne zverejnený na https://itas.sk/m-lelovsky-ak-nebudu-it-odbornici-slovensko-digitalnu-transformaciu-nezvladne/.

Text: TASR, Foto: ITAS

Bratislava 8. novembra (TASR) – Pre TASR to povedal prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a IT Asociácie Slovenska (RÚZ/ITAS) Mário Lelovský v reakcii na túto diskutovanú tému na pôde medzinárodnej konferencie ITAPA.

Lelovský upozornil na deficit IT odborníkov – trh práce ich potrebuje viac, než ich školy vyprodukujú. „Bohužiaľ, počty študentov na IT fakultách nerastú, skôr by sa dalo povedať, že naopak klesajú,“ povedal Lelovský.  Firmy podľa jeho slov riešia nedostatok IT špecialistov neustálym hľadaním, ponúkaním stále vyšších platov a lepších benefitov.„Musím povedať, že vzhľadom na to, čo dnes firmy ponúkajú IT špecialistom, sú títo už mnohokrát aj preplatení,“ poznamenal s tým, že je to vyvolané nedostatkom na trhu práce.

Vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v pondelok počas svojho príhovoru na konferencii zdôraznila v kontexte riešení nedostatku IT špecialistov potrebu reformy školstva. Sama priznala, že dosahy zmien by však boli viditeľné až v dlhodobejšom horizonte. Lelovský to pri reforme základného a stredného školstva vyčíslil na päť až 15 rokov, čo je podľa neho extrémne dlhá doba a nie je to podľa neho ani odpoveďou na problémy dneška.

Významne poklesla kvalita výučby matematiky na základných, ale aj na stredných školách.

Naopak, aktuálnu situáciu by vyriešilo, keby vysoké školy začali načúvať hlasu trhu práce a začali by ponúkať odbory, ktoré sa na ňom uplatnia. To však podľa Lelovského môže naraziť na nezáujem študentov. „Pretože nám významne poklesla kvalita výučby matematiky na základných, ale aj na stredných školách,“ dodal Lelovský. Vyčíslil, že menej ako 20 % absolventov stredných škôl s maturitou maturuje z matematiky. Z toho ešte významná časť odchádza študovať do zahraničia, teda teoreticky ostáva 15 % maturantov, ktorí by mohli študovať IT, avšak títo študujú aj iné technické odbory, pre ktoré je ovládanie matematiky dôležité.

Ako štát sme rezignovali na kvalitu matematiky aj informatiky na základných a stredných školách.

„My sme ako štát rezignovali na kvalitu matematiky aj informatiky na základných a stredných školách,“ poznamenal Lelovský s tým, že napríklad deviataci na základných školách nemajú ani jednu hodinu informatiky v týždni. Ak to tak bude naďalej, podľa Lelovského sa títo žiaci s vysokou pravdepodobnosťou nebudú rozhodovať pre ďalšie štúdium takéhoto smeru. „A teda bude mať Slovensko najbližších desať rokov dlhodobý nedostatok ´ITčkárov´, čoho následkom bude nezvládnutá digitálna transformácia priemyslu, poľnohospodárstva, služieb a verejnej správy – nebude to mať kto robiť,“ dodal Lelovský.

Na otázku, či by situáciu nevyriešil vyšší prílev zahraničných IT odborníkov, Lelovský povedal, že Slovensko v tomto smere zatiaľ neprijalo žiadne opatrenia na zatraktívnenie krajiny. „V komponente udržania a lákania talentov v pláne obnovy vypadla časť lákania talentov, to jednoducho politici vyškrtli,“ poznamenal Lelovský. Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá sama seba izoluje a drsne na to doplatí.

Snímka obrazovky 2021-11-08 o 21.57.32

Grantová výzva – Zdravá duša školy

Nadácia Oragne vyhlasuje grantový program Zdravá duša školy. Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

Článok bol pôvodne zverejnený na: https://www.nadaciaorange.sk/sk/zdrava-dusa-skoly/ dňa 8. novembra 2021.

Zdravá duša školy

Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

V grantovom programe podporíme projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy venujúce sa týmto témam:

 • vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,
 • prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, asistentiek/tov učiteľa,
 • vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností,
 • špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Projekty sú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl.

Na nový grantový program sme vyčlenili celkovú sumu 40 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 2 000 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v max. výške 4 000 EUR. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Projekty je možné predkladať do 16. novembra 2021.
Výsledky grantového programu vyhlásime 7. decembra 2021.

Tešíme sa na vaše nápady.

Text výzvy nájdete na https://www.nadaciaorange.sk/sk/zdrava-dusa-skoly/.

pexels-pixabay-373543

Grantová výzva – Scaling up deep tech ecosystems

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj deep-tech ekosystémov okolo pan-európskych výskumných a technologických infraštruktúr, zvýšiť zapojenie priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do spolupráce s výskumnými infraštruktúrami a zhodnotiť socio-ekonomické dopady prechádzajúcich investícií do výskumných infraštruktúr z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Prevzaté z https://eraportal.sk/vyzvy/scaling-up-deep-tech-ecosystems/?portal=heu dňa 8. novembra 2021.

Scaling up deep tech ecosystems

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblast Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj deep-tech ekosystémov okolo pan-európskych výskumných a technologických infraštruktúr, zvýšiť zapojenie priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do spolupráce s výskumnými infraštruktúrami a zhodnotiť socio-ekonomické dopady prechádzajúcich investícií do výskumných infraštruktúr z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Výzva je určená pre pan-európske výskumné infraštruktúry, priemyselné subjekty vrátane malých a stredných podnikov, klastre, univerzity, výskumno-vývojové organizácie, školy zamerané na podnikanie, národné/regionálne inovačné agentúry. Súčasťou projektu je finančná pomoc tretím stranám.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií

 

christina-wocintechchat-com-8S6BkMGaLyQ-unsplash

Grantová výzva – Women TechEU

Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Prevzaté z https://eraportal.sk/vyzvy/women-techeu/?portal=heu dňa 8. novembra 2021

 

 • Dátum otvorenia
  13.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.11.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03
 • Rozpočet
  3,75 mil. €
 • Oblast Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Podpora v rámci tejto výzvy spočíva v:

 1. grante vo forme paušálnej sumy 75 tis. EUR na rozvoj biznisových aktivít firmy
 2. mentoringu a koučingu poskytnutého v rámci služieb na akceleráciu podnikania (Business Acceleration Services) Európskej rady pre inovácie
 3. možnosti zúčastňovať sa na cielených aktivitách organizovaných iniciatívou InvestEU a sieťou Enterprise Europe Network

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií

pexels-alexander-suhorucov-6457480

Grantová výzva – Výzva pre bilaterálne vzťahy v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu (GGCBF02)

Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje bilaterálnu výzvu GGCBF02 na predkladanie žiadostí o príspevok z Fondu pre bilaterálne vzťahy na program „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-v-oblasti-transparentnosti-dobrej-spravy-veci-verejnych-a-zodpovednych-institucii-zameranych/ dňa 8. novembra 2021.

cieľom je prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií zameraných primárne na digitálnu spoluprácu.

Výzva GGCBF02


Príručka pre bilaterálny fond vrátane príloh


Vzor – Zmluva o príspevku a Ponuky na poskytnutie príspevku 

pexels-anna-nekrashevich-6476124

Grantová výzva – Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Prevzaté z https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyskumna-agentura-vyzva-na-podporu-bilateralnych-iniciativ-bin-bf03/ dňa 8. novembra 2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov v rámci biznisovej časti programu a posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Bližšie informácie o výzve sú dostupné na stránke správcu programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/605-bin-3

Kontaktné údaje na správcu programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP:

bilateralnyfond@vyskumnaagentura.sk; tel.: +421 2 210 13 811, mobil: +421 918 328 463

Programy: Obchod a inovácie

 

Snímka obrazovky 2021-11-08 o 20.11.15

Grantová výzva – ENTER pre školy

Nadácia Pontis vyhlasuje 2. ročník grantovej výzvy ENTER pre školy. Zapojte sa a vyučujte inovatívne!

Prevzaté z https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-2-rocnik-grantovej-vyzvy-enter-pre-skoly-zapojte-sa-a-vyucujte-inovativne/ z 8. novembra 2021

 

2. ročník grantovej výzvy ENTER pre školy!

Digitálne zručnosti prinášajú lepšie príležitosti a sú predpokladom pre kvalitný život v modernom svete. Veríme, že správne využívané digitálne zručnosti dokážu priniesť prospech nielen pre jednotlivcov, ale pre celú spoločnosť. Preto sme sa rozhodli podporiť ich rozvoj u tých najmladších, ktorých digitálne technológie sprevádzajú od narodenia a budú dôležitou súčasťou formovania ich budúcnosti. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme ešte viac podporili a zlepšili podmienky pre rozvoj digitálnych zručností, a to inovatívnym a zážitkovým spôsobom. Zároveň chceme priniesť učiteľom a učiteľkám ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách a zlepší záujem ich žiakov a žiačok o svet digitálnych technológií. Zapojte sa do našej výzvy a vyučujte aj na vašej škole inovatívne.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis až 150 000 eur.

Čo je to micro:bit

Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať môže naozaj každý.

V Dánsku v roku 2018 získali 65 000 kusov micro:bitu takmer všetky školy a v krajinách, kde sa projekty realizovali, žiaci výrazne zlepšili svoje digitálne zručnosti.

Teraz sme na rade my, aby sme ukázali, čo je v nás!

Kto môže žiadať o grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, stredné školy, gymnáziá a mimovládne neziskové organizácie úzko spolupracujúce so školami.

Čo môžete získať?

Okrem grantu na zakúpenie sady micro:bitov získate:

 • možnosť zúčastniť sa workshopov a webinárov o tom, ako využívať micro:bity a čo všetko s nimi môžu vaši žiaci dokázať a naučiť sa;
 • možnosť rozšíriť vaše vyučovanie s micro:bitmi o ďalšie zaujímavé prvky;
 • metodiky a návody, ako využívať micro:bity a vyťažiť z nich maximum;
 • stanete sa súčasťou komunity inšpiratívnych učiteľov a nadšencov digitálneho vzdelávania;
 • možnosť súťažiť o zaujímavé ceny;
 • v neposlednom rade zapálených a inšpirovaných žiakov a žiačky pre rozvoj digitálnych zručností.

Čo by mal spĺňať projekt, ktorý bude podporený?

V projekte odporúčame detailne popísať:

 • Prečo ste sa rozhodli uchádzať o grant na zakúpenie sady micro:bit? Ak už máte skúsenosti s používaním micro:bitov, popíšte ich.
 • Popíšte, aké aktivity plánujete s micro:bitmi realizovať a ich harmonogram.
 • Koľko žiakov a žiačok plánujete zapojiť do projektu?
 • Ako plánujete začleňovať/motivovať dievčatá a eliminovať rodové stereotypy?
 • Aké iné inovatívne metódy výučby digitálnych zručností využívate?

Hodnotiace kritériá

 1. Projekt je obsahovo zrozumiteľný, má kvalitne vypracované ciele a očakávané výsledky projektu. (0 – 10b)
 2. Projekt má detailne a konkrétne spracovaný plán a harmonogram aktivít. (0 – 10b)
 3. Projekt inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája cieľové skupiny. (0 – 10b)
 4. Projekt má jasne definované merateľné ukazovatele a očakávaný dopad projekt. (0 – 5b)
 5. Rozpočet je naplánovaný primerane a efektívne. (0 – 5b)
 6. Projekt má jasnú stratégiu a záujem eliminovať rodové stereotypy v postoji a prístupe dievčat k digitálnym zručnostiam. (0 – 3b)
 7. Projekt sa vo svojich aktivitách snaží neplytvať prírodnými zdrojmi a myslí na ochranu životného prostredia. (0 – 2b)

Nemáte veľa skúseností s písaním projektov? Pozrite si video a návod Ako na úspešný projekt.

 

Podmienky grantu

O aký grant môže škola žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 500 EUR, maximálna suma grantu je 1000 EUR.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 1000 EUR, nie viac.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Na čo môžeme využiť grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely.

Čo je to micro:bit sada?

Ešte ste o micro:bitoch nepočuli alebo ešte len plánujete začať? Prečítajte si viac o micro:bit sadách tu: https://www.ucimeshardverom.sk/hardver/

Odporúčané sady/stránky na zakúpenie micro:bitov:

Máte ďalšie otázky ohľadom sád micro:bit? Neváhajte a píšte/volajte na microbit@python.sk, +421 904 010 424.

(V prípade iných otázok v súvislosti s grantovou výzvou a podmienkami výzvy kontaktujte programovú manažérku Nadácie Pontis Evu Mikolajczykovú na čísle 0917 429 981 alebo emailom ziadosti@nadaciapontis.sk.) 

Nie ste si istí, či je micro:bit to pravé pre vás? Zúčastnite sa našich webinárov a workshopov!

Webináre budú slúžiť na krátku prezentáciu o micro:bitoch a zodpovedanie otázok o ich využití v školách a o tom, ako ich zakomponovať do výučby.

Zoznam webinárov a prihlasovací formulár nájdete tu: https://www.ucimeshardverom.sk/skolenia/

Ako máme postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 31. decembra 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Digitálna generácia 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • vyplniť dotazník, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke;
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v Darca.sk

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. december 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

január 2022: Zverejnenie výsledkov

február 2022 – jún 2022: Realizácia projektov

15. júl 2022: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Aké sú podmienky grantovej výzvy?

Ak žiadateľ uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu:

 • Zaslal vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete tu: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/ alebo vo vašom profile na darca.sk v časti Informácie o programe) najneskôr do júla 2022 ako prílohu k elektronickej záverečnej správe cez darca.sk v časti Prílohy alebo poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. 

Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.  

 • Elektronicky podal záverečnú správu cez darca.sk najneskôr do 15. júla 2022.
 • Vyplnil výstupný dotazník projektu, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk.
 • Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie a/alebo video

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené podmienky výzvy a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2022. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu. 

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Evou Mikolajczykovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 429 981 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Digitálna generácia 2021.

Snímka obrazovky 2021-11-07 o 23.33.02

Grantová výzva – Zrelí na dobu digitálnu

Nadácia Pontis vyhlasuje grantovú výzvu Zrelí na dobu digitálnu, ktorá podporí vzťah seniorov k digitálnym technológiam.

 

Prevzaté z https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-grantovu-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-podpori-vztah-seniorov-k-digitalnym-technologiam/ dňa 5. novembra 2021.

Zrelí na dobu digitálnu

Aj pre ľudí v staršom veku sú digitálne technológie dôležitým zdrojom informácií, spájajú ich s celým svetom, vytvárajú podmienky pre efektívnu komunikáciu s rodinou či priateľmi, a taktiež môžu slúžiť ako skvelý prostriedok na precvičovanie si pamäte a iných kognitívnych schopností. Moderné technológie, svet sociálnych sietí a internetu však so sebou prinášajú aj mnohé výzvy (nielen) pre staršie generácie. Medzi ne patrí aj strach z digitálnych technológií, všadeprítomné konšpirácie a hoaxy, online podvody či uzatváranie sa do sociálnych bublín. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť grantovú výzvu na podporu takých zručností a aktivít, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, podporia aktívny život seniorov a ich zapájanie sa do diania okolo seba a ktoré budú prepájať všetky generácie.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu Zrelí na dobu digitálnu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na podporu digitálnych zručností seniorov 50 000 eur.

Kto môže žiadať o grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a mestá, záujmové združenia právnických osôb, rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré  napĺňajú  verejnoprospešný účel alebo ak budú právnymi nástupcami vyššie uvedených právnických osôb na základe zmeny právnych predpisov.

Hodnotiace kritériá

 1. Projekt je obsahovo zrozumiteľný, má kvalitne vypracované ciele a očakávané výsledky projektu. (0 – 10b)
 2. Projekt má detailne a konkrétne spracovaný plán a harmonogram aktivít, ktoré podporujú rozvoj digitálnych zručností seniorov, odolnosť voči dezinformáciám a kladú dôraz na kritické myslenie a plnohodnotné využívanie digitálnych technológií. (0 – 10b)
 3. Projekt inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája cieľové skupiny, podporuje inklúziu v spoločnosti a medzigeneračný dialóg, seniori vystupujú v projekte aktívne (nie sú len pasívnymi príjemcami pomoci). (0 – 10b)
 4. Projekt má jasne definované merateľné ukazovatele a očakávaný dopad projektu. (0 – 5b)
 5. Rozpočet je naplánovaný primerane a efektívne. (0 – 5b)
 6. Projekt sa vo svojich aktivitách snaží neplytvať prírodnými zdrojmi a myslí na ochranu životného prostredia. (0 – 2b)

Nemáte veľa skúseností s písaním projektov? Pozrite si video a návod Ako na úspešný projekt.

Podmienky grantu

O aký grant môžete žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 1000 eur, maximálna suma grantu je 5000 eur.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 5000 eur, nie viac.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Na čo môžete využiť grant?

Grant je možné žiadať  na také položky, ktoré priamo súvisia s projektom a realizáciou aktivít, sú efektívne, hospodárne a časovo a vecne nadväzujú na realizáciu aktivít projektu.

Grant nie je možné žiadať na rekonštrukčné práce a vybavenie organizácie dlhodobým nehmotným majetkom, ktorý nesúvisí priamo s realizáciou aktivít projektu. Ďalej grant nie je možné uplatniť na amortizáciu, štipendiá a vzdelávacie kurzy pre zamestnancov, účasť na školeniach a konferenciách, kúpu alkoholických nápojov a cigariet a na ďalšie položky, ktoré nesúvisia s projektom a jeho aktivitami či nie je možné ich riadne zdokladovanie.

Ako máte postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 31. decembra 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Zrelí na dobu digitálnu 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke;
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v darca.sk.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. december 2021 (do 23:55): uzávierka prijímania žiadostí o grant                                             

január 2022: zverejnenie výsledkov

február 2022 – september 2022: realizácia projektov

15. október 2022: zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Aké sú podmienky grantovej výzvy?

Ak žiadateľ uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu:

 • zaslal vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete tu: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/ alebo vo vašom profile na darca.sk v časti Informácie o programe) najneskôr do 15. októbra 2022 ako prílohu k elektronickej záverečnej správe cez darca.sk v časti Prílohy alebo poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

 • elektronicky podal záverečnú správu cez darca.sk najneskôr do 15. októbra 2022;
 • súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie a/alebo video.

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené podmienky výzvy a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2022. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Sme tu pre vás!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis Matejom Palackom v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0918 580 097 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Zrelí na dobu digitálnu 2021.