O čom sme v Digitálnej koalícii rokovali 14. februára 2019

[/columns] [span4]
Rokovanie Digitalnej koalicie 14.2.2019

Rokovanie Digitálnej koalície 14.2.2019

[/span4][span4]
Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho

Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho

[/span4][span4]
20 členov Digitálnej koalície bolo ocenených cenou Digitálna jednotka za plnenie svojich záväzkov za rok 2018

Ocenenie „Digitálna jednotka“ za rok 2018

[/span4][/columns]

Dňa 14.2.2019 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR konalo výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Príprave Slovenska na digitálnu budúcnosť venovali svoju pozornosť účasťou tomto rokovaní aj významní predstavitelia štátu: predseda vlády Slovenskej Republiky a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini, podpredseda vlády Slovenskej Republiky pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, hostiteľ rokovania minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky Miroslav Lajčák. Výročného rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia súkromného a verejného sektoru, neziskových a občianskych spoločností a zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a akademickej obce.

Aktivity a výsledky Digitálnej koalície za uplynulý roku 2018 vyhodnotil predseda jej výkonného výboru, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Digitálna koalícia na tomto rokovaní opäť deklarovala svoj zámer prispieť k úspešnej digitálnej transformácii Slovenska a ocenila 20 členov najlepšie plniacich svoje záväzky v Digitálnej koalícii za rok 2018 cenou „Digitálna jednotka 2018

 

[columns] [span3]

za súkromné spoločnosti:

 • SimpleCell Networks Slovakia
 • Aliter Technologies
 • Learn2Code
 • Microsoft Slovakia
 • Slovak Telekom
 • Soitron
 • T-Systems
[/span3][span3]

za verejné inštitúcie a neziskové organizácie:

 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
 • Mesto Kežmarok
 • Združenie miest a obcí Slovenska
[/span3][span3]

za školy a akademické organizácie:

 • Slovenská technická univerzita – Fakulta informatiky a informačných technológií
 • SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici
 • SOŠ technická v Rožňave
 • Súkromná SOŠ Tatranská akadémia
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
[/span3][span3]

za štátne inštitúcie:

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (MŠVVaŠ SR)
[/span3][/columns]

 

Digitálna koalícia prijala aj 15 nových členov s ich hodnotnými záväzkami, ktorými prispejú k pripravenosti Slovenska na Industry 4.0 a digitálnu dobu v oblasti ľudských zdrojov:

[columns] [span6]

itStep Bratislava, s.r.o.
SOŠ Ostrovského v Košiciach
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Súkromné banskobystrické gymnázium
Digitálna inteligencia, o.z.
Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Stredná odborná škola technická Vráble
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tatrabanka, a.s.
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
TREXIMA s.r.o.
Rozhlas a televízia Slovenska

[/span6][span6]

Novi clenovia DK 02/2019

Novi clenovia DK 02/2019 -2

Akt pristúpenia nových členov k memorandu Digitálnej koalície

[/span6][/columns]

 

Digitálna koalícia má po rokovaní dňa 14.2.2019 spolu 67 členov s 219 hodnotnými záväzkami v rôznom stave plnenia. Prečítajte si, čo o výročnom rokovaní napísali zakladatelia Digitálnej koalície IT asociácia Slovenska a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Z rokovania:

[columns] [span4]

MyFotoDK20180214

[/span4][span4]

[/span4][span4]

[/span4][/columns]

Rozšírenie spolupráce s vysokými školami na Ukrajine

Predstavitelia IT Asociácie Slovenska a bratislavskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy absolvovali sériu stretnutí na Ukrajine, výsledkom sú dohody na príchode ďalších ukrajinských študentov informatiky na Slovensko.

Spolupráca v rámci Digitálnej koalície medzi Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEaMVS), IT Asociáciou Slovenska (ITAS) a Veľvyslanectvom SR v Kyjeve s ukrajinskými univerzitami napreduje. Po septembrovej návšteve univerzít v Užhorode, Ľvove a Černivci slovenská delegácia v októbri navštívila Národnú obchodnú a ekonomickú univerzitu v Kyjeve a Národnú ekonomickú univerzitu Simona Kuzneca v Charkove. Výsledkom je podpis bilaterálnej dohody o spoločnom magisterskom študijnom programe Medzinárodné podnikateľské analýzy a množstvo záujemcov o štúdium z radov ukrajinských študentov.

„Spolupráca s ukrajinskou akademickou obcou prináša výsledky a teší ma, že bude pokračovať aj po pilotnom programe, do ktorého nastúpilo prvých 5 študentov z univerzity v Charkove,“ uviedol prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský, ktorý bol súčasťou slovenskej delegácie. „Na základe dohôd s ukrajinskými univerzitami je v tomto školskom roku zatiaľ prihlásených 35 študentov so zameraním na IT a programovanie a v najbližšom období očakávame ďalšie prihlášky,“ dodal M. Lelovský. V júni 2018 na Slovensko pricestovali prví prijatí študenti z Charkova na prax v slovenských IT spoločnostiach a od septembra 2018 pokračujú v magisterskom štúdiu na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Kvestor VŠEaMVS Ľuboš Cibák a Mário Lelovský vedeniu školy a študentom v Kyjeve a Charkove odprezentovali spoločný magisterský program, ktorý VŠEaMVS pripravila v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska. Najviac otázok počas prezentácie smerovalo na účastníka programu, študenta Nizaniho Alieva, ukrajinskí študenti sa zaujímali hlavne o detailné informácie o štúdiu na Slovensku.

Keďže na príprave a spustení pilotného magisterského programu sa ako člen Digitálnej koalície podieľalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, predstavitelia VŠEaMVS a ITAS sa počas pracovnej cesty na Ukrajine stretli aj s ministrom Miroslavom Lajčákom. Informovali ho o cieľoch a výsledkoch spolupráce VŠEaMVS a ITAS v rámci Digitálnej koalície, ako aj o pokračovaní magisterských programov, ktoré budú prebiehať v spolupráci s ukrajinskými univerzitami.

„Ministerstvo pod vedením Miroslava Lajčáka k tomuto projektu pristúpilo aktívne a musím oceniť podporu predstaviteľov nášho veľvyslanectva v Kyjeve, ako aj Generálneho konzulátu v Užhorode pri propagácii a realizácii slovensko-ukrajinských študijných programov,“ uzavrel M. Lelovský.

IT Fitness test 2018: prekročili sme hranicu 30 000 otestovaných!

Certifikačná časť IT Fitness testu skončila s číslom 30 335 otestovaných!

Dovoľujeme si Vám s potešením oznámiť, že pri ukončení certifikačnej časti IT Fitness testu 2018 prešlo otestovaním vyše 30 tisíc osôb, najviac žiakov a učiteľov našich škôl s priemernou úspešnosťou 41% .

V súčasnosti až do nového testu v roku 2019 môžete IT Fitness test absolvovať pre zlepšenie svojich vedomostí viackrát aj bez obmedzenia, avšak certifikát už nezískavate. Prihláste sa na stránku: www.itfitness.sk

Popri dobrej správe, že v roku 2018 sa IT Fitness testu zúčastnilo približne o 6 tisíc, účastníkov testovania viac ako v roku 2017, predbežné výsledky, žiaľ, poukazujú na medziročné zhoršenie digitálnych zručnosti našich žiakov.

Priebežné výsledky IT Fitness test 2018

Až do kompletného zhodnotenia a medziročného porovnania si priebežné výsledky môžete pozrieť v časti IT Fitness testu pre Základné školy a pre Stredné a vysoké školy. Základné a stredné školy, z ktorých sa IT Fitness testu s podporou učiteľov zúčastnili celé triedy, obdržia v krátkom čase výsledky svojich žiakov ako odporúčanie pre ich individuálne zlepšenie výsledkov.

Základné školy

Za základné školy sa IT Fitness testu zúčastnilo 14 548 žiakov s priemernou úspešnosťou 47%. Najviac respondentov s účasťou nad 2 000 respondentov z krajov sa zúčastnilo:

 1. Žilinský samosprávny kraj: 2 456 respondentov s priemernou úspešnosťou 47%
 2. Nitriansky samosprávny kraj: 2 165 respondentov s priemernou úspešnosťou 46%
 3. Prešovský samosprávny kraj: 2 163 respondentov s priemernou úspešnosťou 47% a
 4. Bratislavský samosprávny kraj: 2 030 respondentov s priemernou úspešnosťou 54%

Pritom priemerná úspešnosť 54% pre Bratislavský samosprávny kraj je najlepší dosiahnutý výsledok v krajoch. Žiaci základných škôl boli úspešní najmä v práci s internetom – 63% úspešnosť, a najslabšie boli výsledky v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov – len 38%. Výsledky IT Fitness testu pre chlapcov a dievčatá boli pomerne vyrovnané, avšak predsa len žiačky boli napokon lepšie – chlapci nadobudli 45% priemernú úspešnosť a dievčatá až 49%.

Stredné a vysoké školy

Zo straných a vysokých škôl sa IT Fitness testu zúčastnilo 15 787 žiakov a študentov s priemernou úspešnosťou 36%. Najviac respondentov s účasťou nad 2 000 respondentov z krajov sa zúčastnilo:

 1. Prešovský samosprávny kraj: 3 131 respondentov s priemernou úspešnosťou 37%
 2. Žilinský samosprávny kraj: 2 922 respondentov s priemernou úspešnosťou 35%
 3. Košický samosprávny kraj: 2 187 respondentov s priemernou úspešnosťou 35%

Žiaci stredných a vysokých škôl boli podobne ako na základných školách úspešní najmä v práci s internetom – 58% úspešnosť, a žiaľ tiež najslabšie boli výsledky v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov – dokonca len 21%. Výsledky IT Fitness testu pre chlapcov a dievčatá boli zhodné – 36% priemerná úspešnosť.

Zo štartu IT Fitness test v roku 2018

[kad_youtube url=“https://www.youtube.com/watch?v=dkmExdHK5AI“]

 

Partneri IT Fitness test 2018

Do Digitálnej koalície vstúpilo 15 nových členov. IT asociácia Slovenska získala prestížne ocenenie v Bruseli.

Rokovanie Digitálnej koalície 19.6.2018

 

Digitalna koalicia 19.6.2018

Digitalna koalicia 19.6.2018

Na svojom spoločnom zasadnutí Predstavenstvo a Výkonný výbor Digitálnej koalície dňa 19.6.2018 v Aule Magna Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave za účasti čestných hostí prerokovali plnenie záväzkov, priniesli nové návrhy na riešenie problémov a rady koalície sa rozšírili o ďalších nových členov.

 

Rokovanie prebehlo za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorého pozíciu vo vedení predstavenstva Digitálnej koalície prevzal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Rokovanie viedol predseda výkonného výboru Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu ako nový predseda predstavenstva Digitálnej koalície, Peter Pellegrini, predseda vlády SR, Mario Lelovský, prvý viceprezident ITAS a RUZ ako predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

V úvode rokovania s hodnotením plnenia svojich záväzkov a s novými myšlienkami v oblasti prípravy na digitálnu tranformáciu vystúpili aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, zástupcovia súkromného sektora, predstavitelia akademickej obce a ďalší významní predstavitelia členskej základne Digitálnej koalície. Hostiteľom zasadnutia bol rektor STU Robert Redhammer.

 

Na zasadnutí vystúpila s krátkym príhovorom aj Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako nová digitálna líderka SR a deklarovala svoj záujem o úzku spoluprácu s Digitálnou koalíciou.

 

Best Member Digital Europe 2018 pre národnú Digitálnu koalíciu na Slovensku

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky bola ocenená prestížnym ocenením Best Member (Najlepší člen) DigitalEurope 2018 za „mimoriadny prínos pri posilňovaní digitálnych zručností na Slovensku prostredníctvom aktivít Digitálnej koalície SR. Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, ktorý cenu v Bruseli preberal potvrdil, že momentálne Slovensko je vzorom aj pre ostatné krajiny celej Európy“.

 

 

 

 

Podpora zvyšovania kvality vzdelávania a počtu absolventov IKT na stredných odborných školách

Prezentácia splnených záväzkov bola spojená s tematickou časťou venovanou nevyhnutným potrebám zmien vo vzdelávaní na stredných odborných školách v oblasti IT. Zástupcovia špičkových stredných odborných škôl, za ktoré vystúpili zástupca súkromnej SOŠ Tatranskej akadémie v Poprade Vladislav Mitický a riaditeľ SPŠE v Prešove Slavomír Kožár spolu s predsedom Sektorovej rady ITaT Františkom Jakabom a prezidentom Asociácie stredných odborných škôl Félixom Dömenym, a predstavili programový zámer na zlepšenie kvality vzdelávania a zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov v skupine odborov informačno-komunikačných technológií a ďalších príbuzných odboroch.

Dynamické zmeny v strednom odbornom vzdelávaní a príprave v oblasti IKT svojim vystúpením podporil aj Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý podporí tvorbu nových študijných odborov na základe potrieb Industry 4.0 a digitálnej transformácie.

S podporou tohto zámeru vystúpili predstavitelia významných IT firiem: Daniel Giebel CEO T-Systems Slovakia sprevádzaný riaditeľom pre stratégiu Martinom Džborom, Gabriel Galgóci za AT&T Slovakia , Marian Puttera za Cisco Systems Slovakia a Martin Martinkovič za IBM Slovensko, ktoré evidujú narastajúci nedostatok IT profesionálov a absolventov odborov IKT na pracovnom trhu. IT spoločnosti v spolupráci so strednými odbornými školami pripravia inovované a nové študijné programy pre trh práce podľa požiadaviek digitálnej transformácie podnikov známej ako Industry 4.0.

Programový zámer najmä v oblasti tvorby nových študijných programov podľa požiadaviek Industry 4.0 tiež aktívne podporí Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci plnenia svojich záväzkov o čom informoval jeho riaditeľ Michal Němec.

 

Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Za Centrum vedecko-technických informácií SR a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika vystúpil popdredný zástupca projektu Dušan Šveda, ktorý predstavil stav a plnenie cieľov Národného projektu IT Akadémia, do ktorého je zapojených už 7760 žiakov ZŠ, 7150 žiakov SŠ a 900 študentov VŠ.

 

Spolupráca Slovenska a Ukrajiny, prví ukrajinskí študenti na Slovensku

Mário Lelovský za IT Asociáciu Slovenska, kvestor Ľuboš Cibák za Vysokú školu ekonomiky a manažmentu verejnej správy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí deklarovali plnenie záväzku – vytvorenie spoločného cezhraničného študijného programu a predstavili zástupcov vedenia a študentov Charkovskej národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca, ktorí sa do programu zapojili. Študenti nastupujú do praxe v spoločnostiach Atos a Soitron a na jeseň budú pokračovať v štúdiu na VŠEMVS kde dokončia magisterské štúdium.

 

Noví členovia Digitálnej koalície

Dňom 19.6.2018 sa členská základňa Digitálnej koalície rozširuje o 15 nových členov a celkový počet členov dosiahol 52. Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora. Členské záväzky deklarovali:

generálny riaditeľ Milan Vašina za Slovak Telekom
CEO Peter Dostál za Aliter Technologies
Emil Fitoš za ATOS
člen predstavenstva Igor Fingerland za Sova Digital

prezident Felix Dömeny za Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska
zástupca Ivan Magdolen za Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave
riaditeľka Diana Koštiaľová za SOŠ technickú v Rožňave
riaditeľ Štefan Krištín za SPŠE, Komenského 44, Košice
riaditeľ Štefan Balogh za SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici
zástupca riaditeľa Jozef Neuschl spolu s učiteľom Jánom Krauskom za SOŠ v Handlovej

riaditeľ Ján Machaj za EDULAB
Marian Kristel za Learn2Code o.z.
riaditeľka Academia Istropolitana Nova Marta Jendeková za Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

šéfredaktor a vydavateľ Martin Drobný za PC Revue
generálny riaditeľ sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR Dušan Matulay za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Nový záväzok deklarovala riaditeľka pre oblasť školstva Marcela Havrilová za pôvodného člena Digitálnej koalície Microsoft Česká republika a Slovensko.

Členovia a záväzky

Každý člen vstupuje do Digitálnej koalície s konkrétnymi a merateľnými záväzkami. Členovia Digitálnej koalície doposiaľ spolu deklarovali 145 záväzkov a dnes pribudlo 34 záväzkov od nových členov a 1 záväzok od doterajšieho člena. Spolu tak Digitálne koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky má 52 členov a 180 záväzkov v oblasti prípravy a podpory digitálnej transformácie spoločnosti.

IT Fitness Test 2018: prekročili sme hranicu 18-tisíc otestovaných

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku úspešne napreduje, od jeho spustenia sa do testovania zapojilo viac ako 18 000 riešiteľov.

K dnešnému dňu sa do 7. ročníka najväčšieho testovania digitálnych zručností zapojilo viac ako 18-tisíc žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, testy však vypĺňali aj zvedavci, ktorí chceli spoznať skutočnú úroveň svojich digitálnych zručností.

Test pre stredné a vysoké školy vyplnilo 8195 riešiteľov, do testovania  pre žiakov základných škôl sa zapojilo 10 170 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 37 %, o niečo lepšie sú na tom žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť predstavuje 45 %.

„Teší ma, že priemerná úspešnosť v prípade základných škôl je zatiaľ vyššia ako minulý rok, no zároveň je pre mňa alarmujúce, že priemerná úspešnosť testovania stredoškolákov je v tejto chvíli výrazne nižšia v porovnaní s minulým rokom. Podľa všetkého sa na tom podieľa aj nedostatočná úroveň výučby matematiky a informatiky na základných a stredných školách,“ uviedol k priebežným výsledkom testovania prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

V testovaní sa zatiaľ najviac darí stredoškolákom a vysokoškolákom z Bratislavského kraja, dosiahli priemernú úspešnosť 41 %, na druhom mieste sú riešitelia z Prešovského kraja s priemernou úspešnosťou 40 %. Najväčšiu úspešnosť v prípade testu pre stredné školy riešitelia zaznamenali v kategórii Internet, pohybuje sa na úrovni 59 %. Vážne nedostatky však žiaci základných škôl majú s riešením úloh týkajúcich sa bezpečnosti a počítačových systémov, kde zaznamenali len 21 % úspešnosť. Najviac riešiteľov testu pre stredné školy je k dnešnému dňu v Žilinskom kraji – 1990.

O niečo pozitívnejší trend zaznamenali hodnotitelia v prípade testu pre základné školy, rozdiely medzi jednotlivými krajmi sú menšie, než sa pôvodne očakávalo. Do testu sa zapojilo viac ako 10-tisíc žiakov, priemerná úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí od 41 % (Banskobystrický kraj) do 52 % (Bratislavský kraj). Najviac žiakov – 1795 – sa do IT Fitness Testu 2018 zapojilo v Žilinskom kraji. Žiakom základných škôl sa najviac darí v kategórii Internet, úspešnosť testovania dosahuje 61 %, rovnako ako v prípade testu pre stredné školy sú na tom najhoršie s testovaním v kategórii Bezpečnosť a informačné systémy (úspešnosť 36 %).

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku potrvá až do 30. júna 2018, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie na webe www.itfitness.sk.

Na IT Fitness Teste 2018 sa podieľajú:

 

 

 

 

Digitálna koalícia podporuje IT Fitness Test 2018, začalo sa veľké IT testovanie Slovákov

Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce.

IT Fitness Test 2018 bude prebiehať od 26. apríla do konca roku 2018 a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie. Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk a rozhodnú sa do testovania zapojiť. Hlavným cieľom testovania však opäť bude preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí  učiteľov.

IT Fitness Test 2018 je rozdelený na dve základné časti: nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy – IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.

prvej fáze testovania (od 26. 4. do 30. 6.) bude prebiehať test pre základné školy s cieľom preverenia kvality IT zručností žiakov pre ich ďalšie štúdium. V teste pre vyššie stupne škôl a ostatných riešiteľov bude kladený dôraz na zručnosti budúcich absolventov v súvislosti s ich uplatnením na pracovnom trhu a požiadavkami zamestnávateľov, prípadne pre štúdium na vysokých školách. Druhá fáza testovania (od 1. 7. 2018 do konca roku 2018) bude otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem zvyšovať svoje digitálne zručnosti na úroveň, ktorá zodpovedá súčasným IT trendom. IT FITNESS TEST teda môžu absolvovať všetci záujemcovia bez ohľadu na vek.

Aktuálny ročník IT Fitness Testu bude obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej pedagógovia budú získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na  riešenie jednotlivých  úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy  monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov.

IT Asociácia Slovenska spoločne s partnermi organizuje IT Fitness Test už od r. 2010, počas 6. ročníkov sa do veľkého testovania IT zručností zapojilo vyše 150 000 respondentov. V roku 2014 získal IT Fitness Test cenu Európskej komisie  „Digital Citizenship“.

„IT Fitness test je určite neoceniteľným nástrojom na testovanie digitálnych zručností Slovákov a zároveň veľkou motiváciou na ich zlepšovanie. Je to dôležité v  čase, kedy si už dnes väčšina pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. 

Výsledky IT Fitness testu nám poskytnú hodnotné dáta ako základný predpoklad k tomu, aby sme vedeli, akým smerom sa v zdokonaľovaní digitálnych zručností občanov uberať. Veríme, že aj tento rok sa do testu zapojí mnoho Slovákov (žiakov, učiteľov, občanov) a že výsledky budú o čosi lepšie ako minulý rok,“ uviedol  podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

„IT Fitness Test je skvelou príležitosťou na dôkladné preverenie digitálnych zručností, ktoré z pozície  zamestnávateľov očakávame od absolventov stredných a vysokých škôl, a ktoré sú nevyhnutným predpokladom na úspešné uplatnenie sa v pracovnom procese. Zadefinovali sme, aké máme požiadavky na absolventov a  IT Fitness Test chceme využiť aj ako formu upozornenia pre žiakov, aby vedeli, čo sa od nich v praxi bude očakávať a na čo sa majú pripraviť. Vyhnú sa tak prekvapeniu zo zistenia, že v profesionálnom živote  im zdieľanie postov a ,lajkovanie´ fotiek určite stačiť nebude. Výstupy z IT Fitness Testu zároveň vieme poskytnúť školám na to, aby vedeli posúdiť silné a slabé stránky vzdelávacieho procesu,“ skonštatoval prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

„Za rezort školstva oceňujem, že realizátori testovania pracujú na jeho ďalšom rozvoji a aj v tomto roku rozšírili možnosti spracovania výsledkov, ktoré tak prinesú školám a učiteľom širší okruh užitočných poznatkov o digitálnych zručnostiach ich žiakov,“ dodal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Mario Schrenkel.

„Väčšina pracovných miest v odvetviach, ako je napr. strojárstvo, účtovníctvo, ošetrovateľstvo, medicína, umenie, architektúra a mnoho ďalších, vyžaduje stále vyšší stupeň digitálnych zručností. IT Fitness Test je preto pre všetkých Slovákov neoceniteľným nástrojom na ich testovanie. Výsledky testu teoretických vedomostí, ale aj samotnej práce a vyhľadávania na internete, či schopností posúdiť dôveryhodnosť zdroja, môžu všetkým slúžiť nielen ako informácia ako na tom sú, ale aj ako veľká motivácia ďalej sa zlepšovať. Chcem preto všetkých povzbudiť, aby sa testu nebáli a vyskúšali ho,” povedal pri príležitosti štartu 7. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

„Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít. Tá úzko súvisí s naším poslaním správcu domény najvyššej úrovne .sk, keďže tá je pevným pilierom elektronického prostredia slovenskej ekonomiky. Zabezpečovať kvalitné a správne znalosti o IT svete, t.j. tzv. IT zručnosti, je okrem zabezpečovania stabilného internetu jeden z našich hlavných cieľov, ktorý sa samozrejme prenáša aj do rastu slovenskej ekonomiky. Naša voľba spolupracovať s ITAS na projekte IT Fitness Test teraz aj v minulosti bola preto logická, lebo v tomto nás spája rovnaký cieľ. To, že sme si vybrali dobre, značí aj významnosť a výborné výsledky tohto projektu v predchádzajúcich rokoch,“ hovorí Peter Bíro, riaditeľ a člen predstavenstva SK-NIC a.s.