VodikoveAutaGeneral

Modely áut na vodíkový pohon na školách

Dňa 22. júna 2021 sa v spolupráci v Digitálnej koalícii v rámci Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka na Saleziánskej ulici v Žiline uskutočnil workshop o alternatívnych pohonoch áut a ich riadení cez IKT, vrátane súťaže modelov áut na vodíkový pohon. Účastníci – študenti na workshope zostavili vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon.

Súčasťou sú ukážky modelov áut, vysvetlenie princípu ich vodíkového pohonu – a vyskúšanie si pretekov v priestoroch školy.

Podobný workshop sa uskutočnil aj na Cirkevnej spojenej škole na Okružnej ulici v Dolnom Kubíne. Súčasťou bola aj diskusia so samotnými účastníkmi medzinárodných pretekov., ako aj o využívaní vodíkového pohonu áut v budúcnosti.

O odbornú stránku sa pre študentov oboch škôl postarala spoločnosť KVANT spol. s r.o. Spoločnosť vznikla v roku 1995. Za roky svojej existencie zaznamenala výrazné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov využiteľných na praktické vzdelávanie v školách – vrátane modelov áut na vodíkový pohon. Získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 80% jej výroby smeruje na export do viac ako 50 krajín sveta. Okrem toho sa venuje aj distribúcii technických zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu , priemyslu a vzdelávania. Zúčastňuje sa na viacerých medzinárodných i tuzemských výstavách.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je výnimočný projekt podporovaný Digitálnou koalíciou, ktorého strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

planobnovyursula

Pozitívne hodnotenie slovenského plánu obnovy a odolnosti

Na fotografii sú: Ursula von der Leyen, prezidentka Európskej komisie, Eduard Heger, premiér Slovenskej republiky, Lívia Vašáková, poradkyňa predsedu vlády a generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy, Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze, Ľuboš Jančík, štátny tajomník Ministerstva financií SR, Martin Polonyi, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR, Eduard Hagara, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, Adrián Staňo, riaditeľ odboru koordinácie a komunikácie sekcie plánu obnovy, Lenka Gabrheľová, riaditeľka metodicko-právneho odboru sekcie plánu obnovy, Gabriel Machlica, riaditeľ odboru hodnotenia verejných výdavkov a hospodárskej agendy Útvaru hodnoty za peniaze, Juraj Mach, riaditeľ investičnej autority Útvaru hodnoty za peniaze, Ján Remeta, senior analytik Inštitútu finančnej politiky.

Európska komisia pozitívne zhodnotila plán obnovy a odolnosti pripravený Slovenskou republikou a ocenila prístup Slovenska počas konzultačného procesu, do ktorého bolo zapojené spektrum odbornej ako aj širokej verejnosti. Podľa komisie plán nadpriemerne spĺňa požiadavku 37% na zelené opatrenia s cieľom až 43% a kritérium vyčleniť 20% na digitálnu transformáciu.

Autori a koordinátori plánu obnovy sú najmä zo sekcie plánu obnovy Ministerstvo financií SR, Útvar hodnoty za peniaze, IFP – Institute for Financial Policy, ale i jednotlivé ministerstvá, do implementácie zapojené.

Vyjadrenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga na Facebooku:

Európska komisia schválila náš Plán obnovy. Označila ho za ambiciózny a kvalitný ? Pre školstvo, vedu a výskum v ňom máme 1,5 miliardy eur, na školstvo pôjde 800 miliónov eur. Je to vôbec prvý reformný dokument pre školstvo, na ktorý máme garantované financie. Veľmi ma pozitívna odozva na Plán teší, pretože do jeho tvorby išlo veľa energie a času. Nájdete v ňom okrem iného aj investície a reformy ako:
? Skoro 190 miliónov eur na digitalizáciu – znamená to techniku, vybavenie učební počítačmi a tabletmi, ale aj vyškolenie personálu a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami
? Cez 130 miliónov eur na rozšírenie kapacít materských škôl
? Cez 50 miliónov eur na vzdelávanie učiteľov s cieľom podporiť kritické myslenie, digitálnu, finančnú či environmentálnu gramotnosť
? Skoro 45 miliónov eur na novšie a modernejšie učebnice
? Cez 210 miliónov eur na skvalitnenie vysokoškolského prostredia, čo znamená nový spôsob financovania, akreditácie či zavedenie výkonnostných zmlúv
? Investície do podpory medzinárodnej spolupráce vo vede či do výskumu v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie ekonomiky

Viac faktov o slovenskom pláne obnovy a odolnosti nájdete na:

Kliknite na: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plans-assessments_en?fbclid=IwAR0YinZOKbMNacdTl2rPPryBhxC9A3wGWx3z7beG4m4xluZ0Kb7l7QV8xNs#slovakia
ItFitness30000

IT Fitness Test 2021 – prekročená hranica 30 000 otestovaných

IT Fitness Test 2021 dnes prekonal hranicu 30-tisíc riešiteľov.

Ide o „historickú hranicu“ na ktorú sa toto testovanie digitálnych zručností už dlhé roky nedostalo. Evidentne najväčší vplyv na chuť žiakov a učiteľov test si urobiť, má škola, jej vedenie, i keď iniciatívni žiaci si test robia už sami. Zopár údajov o testovaní na základných školách:  

 

 

Podľa týchto štatistík testovanie žiakov základných škôl prebieha predovšetkým cez dni vyučovania na pôde školy. Naopak, víkendy sú pre žiakov výrazne „dňami pokoja“. Inými slovami, učenie cez víkend ide bokom. Tieto predbežné výsledky potvrdzuje aj štatistika o čase, ktorý žiaci základných škôl testu venujú. Nakoľko test pre základné školy je vytvorený tak, aby ho (aspoň teoreticky) bola schopná trieda urobiť počas jednej vyučovacej hodiny, čas testovania sa najčastejšie pohybuje do 35 minút. Súčasne vieme, že tak krátky čas síce preverí zručnosti žiaka, avšak nedáva mu dostatočný priestor na to, aby si neznáme veci vyskúšal a niečo nové sa naučil. Vzhľadom na historicky vysoké čísla zapojených škôl a žiakov môžeme predpokladať, že kvalita výsledkov testov oproti minulým rokom pôjde dole. Avšak tento rok sa zameriavame predovšetkým na to, aby si IT Fitness Test 2021 urobilo čo najviac žiakov a učiteľov.

Motivácia študentov stredných (a vysokých škôl) je evidentne iná – i keď vychádza a odporúčania, alebo priamo zo zadania domácej úlohy zo strany pedagóga školy. Záujem týchto študentov je však posilnený aj súťažou o pekné motivačné ceny, pričom nejde o súťaž najlepších výsledkov, ale o ceny súťaží každý, kto vyplní príslušný test aspoň na 50%, vyplní tiež informačnú časť a to všetko stihne do 31.7.2021. Zo štatistík však vyplýva, že niektorí žiaci si zjavne nečítajú súťažné poklady a dosť veľká časť žiakov nevyplnila informačnú časť (áno, súhlasíme, je to otravné vyplňovanie) – pozor však, títo žiaci do súťaže nepostúpia! Dobrá správa je, že informačnú časť si môžu vyplniť aj dodatočne – kedykoľvek do 31.7.2021 a tak sa im dvere do súťaže otvoria. Tak isto sa ukazuje, že neradno podceniť 50% hranicu výsledku IT Fitness Testu 2021 – test je nastavený tak, že náhodným klikaním hranicu 50% zďaleka nedosiahnete!

Vplyv našej motivačnej kampane s možnosťou vyhrať motivačné ceny a záujem študentov stredných a vysokých škôl urobiť si test aj cez víkend, ukazuje štatistika nižšie – rekordný počet testov realizovaných stredoškolákmi za jeden deň bol v nedeľu 6. júna – 1 786 študentov a pondelok 7. júna – 1 619 študentov, pričom predpokladáme, že skôr študenti si test robili neskoro večer v sobotu a nedeľu, pričom výsledok server zrejme zaevidoval s krátkym časovým prestupom až na pondelok:

Snaha vyhrať motivačnú cenu je u stredoškolákov spojená aj s vyššou ambíciou dosiahnuť lepší výsledok. A keďže si stredoškoláci test zrejme najčastejšie robia na internete doma, tak v snahe dosiahnuť dobré výsledky, môže čas testovania dosiahnuť i hodinu a 45 minút. Niektorí pedagógovia odmeňujú študentov za test urobený nad 50% jednotkou z informatiky. O negatívnom odmeňovaní (zlá známka za zlý výsledok testu) sme sa zatiaľ nedopočuli a samozrejme to ani neodporúčame. Na druhej strane práve pre uvedené motivačné faktory môžeme u stredoškolákov predpokladať o niečo lepšie výsledky, ako u žiakov základných škôl:

Občas sa zamýšľame, či motivovanie žiakov vecnými cenami je správne. Odhliadnuc od toho, že ministerstvo školstva zatiaľ nesiahlo po IT Fitness Teste ako po štandardnom národnom teste pre školy, lepšie je žiakov motivovať drobnou cenou, aby si na urobenie testu čas našli, ako keď si ani neuvedomia, v čom môžu zlyhať a na čo môžu v informačnom priestore (na internete) doplatiť. A napokon – nie je zlé, že študenti stredných aj vysokých škôl sa začínajú rozhodovať aj podľa toho, čo im prináša hmotné výhody. To ich predsa v živote čaká.  

Tohtoročnou novinkou je maďarská jazyková verzia IT Fitness Testu. Obe verzie testu v maďarčine doteraz vyplnilo najmenej 400 žiakov a študentov a 35 učiteliek a učiteľov. Test si môžete urobiť a viac informácií sa aktuálne dozviete TU. Súčasne boli do IT Fitness Testu doplnené i dve inštruktážne videá TU: pre zaregistrovanie sa respondenta a podporu digitálneho koordinátora na škole – ako môže škola podporovať a sledovať testovanie u svojich žiakov,

Pekné odmeny

Tento rok na riešiteľov testu čakajú pekné odmeny. Každý, kto vyplní informačnú časť a absolvuje test aspoň na 50%, postupuje do zlosovania o hlavnú cenu (a ďalšie) – novučičkú hernú konzolu Sony PlayStation 5.

IT Fitness Test v kocke
 • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 220 000 riešiteľmi.
 • Jubilejný 10. ročník IT Fitness Testu.
 • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
 • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
 • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
 • Vytrhne žiakov a učiteľov z nudy počas domáceho korona vyučovania.
 • Ozvláštni domácu výučbu.
 • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.
 • Už v maďarskej jazykovej mutácii.
20210602_103339

6 krokov a 30 otázok k tajomstvám kybernetickej bezpečnosti

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“994453″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“178424″][kc_column_text _id=“176684″]

V dňoch 1. a 2. júna 2021 v rámci aktivít IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa v spolupráci v Digitálnej koalícii uskutočnila popularizačná prednáška s diskusiou o základoch kybernetickej bezpečnosti pre žiakov a učiteľov troch stredných škôl pod názvom 6 krokov a 30 otázok k tajomstvám kybernetickej bezpečnosti. Hlavným vystupujúcim bol Karol Suchánek, špecialista na kybernetickú bezpečnosť a popularizátor tejto dôležitej témy.

Ako prví sa do diskusie zapojili žiaci Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste za prítomnosti viacerých učiteľov a riaditeľa školy pána Milana Valeka, ktorý aktivitu okamžite podporil. „Veľmi si ceníme, keď medzi žiakov prídu odborníci z praxe. Je to úplne iné, ako každodenné vyučovanie na škole, aj preto sme radi prijali túto možnosť„, povedal riaditeľ Milan Valek. Podujatia sa zúčastnilo vyše 80 žiakov, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel. Poobede podobné otázky riešili žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch.

Na druhý deň bola kybernetická bezpečnosť ústrednou témou na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej ulici v Bratislave. Ústrednou preto, že vystúpenie prebiehalo v jednej z tried, avšak škola ho následne streamovala ostatným žiakom do ďalších tried. Na obrázku je výsledné „selfie“ „šoumena“ Karola Suchánka (prvý zľava) s vedením školy, medzi džentlmenmi pani zástupkyňa Vannayová a vpravo pán riaditeľ Beniak. Žiaci – v pozadí – po 1,5 hodinovej diskusii zjavne nezaspali.

Účastníci sa zhodli, že veľkým prínosom prezentácie a diskusie bolo, že často známe zásady, niekedy však aj neznáme novinky v svete informačných hrozieb, potvrdila autorita z praxe. Od otázky, či účastníci majú zmapované svoje stopy v informačnom svete, cez zásady bezpečnosti na internete, odporúčania pre správu hesiel, až po otázky, ako odhaliť „fishing“, ako zabrániť, aby vám niekto neodčítal, čo píšete na klávesnici svojho počítača, ako sa dozvedieť, či sme sa celkom nebadane nestali cieľom hackera, na aké výhražné e-maily reagovať … to všetko bolo súčasťou série otázok a odpovedí. Zaujímavou témou bola otázka roly „etického hackera“, ktorú si môžu žiaci vyskúšať v praxi a pritom si tí šikovnejší môžu ešte privyrobiť. Uvidíme, či po tomto podujatí nejaký „neznámy hacker“ neodstaví školskú Wi-Fi, aby tak narušil vyučovanie? Riaditeľ školy pán Marian Beniak však tvrdí, že ako škola zameraná na informačné a komunikačné technológie, majú svoj informačný svet dobre chránený.

Karol Suchánek: v 16 rokoch ovládal 15 programovacích jazykov a vyvinul svoj prvý bezpečnostný software. Narodil sa na Slovensku, absolvoval SPŠE v Piešťanoch, špeciálny cyber-security program na MIT Boston a tréning s legendárnym Hak5 Group vo Washingtone. Ako freelancer sa stará o súkromie a bezpečnosť firiem a verejne známych osobností. Patrí do tímu expertov Shift2Cloud, ktorý vylepšuje efektivitu a bezpečnosť spoločností. Je držiteľom bezpečnostnej previerky NATO a súdnym znalcom v odbore pre kybernetickú bezpečnosť (viac na www.karolsuchanek.com).

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]
SutazLIDL1

Súťaž programátorských tímov SOŠ vo vývoji reálnych aplikácií v spoločnosti Lidl Slovenská Republika vstupuje do finále

Dňa 20.5.2021 sa „online“ stretli účastníci súťaže programátorských tímov SOŠ vo vývoji reálnych aplikácií v spoločnosti Lidl („Realdevelopment“), aby súťažný výbor rozhodol o kvalite predložených návrhov a tým aj výsledku semifinále súťaže.

O však čo vlastne šlo? Spoločnosť LIDL v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a jej kolektívnym členom Slovenskou asociáciou moderného obchodu (SAMO) v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ponúkla stredným odborným školám vzdelávajúcim v IKT odboroch projekt súťažným spôsobom:

Cieľ: pod dozorom učiteľov a IT špecialistov spoločnosti LIDL možnosť vytvárať prototypy aplikácií využívané v modernom predaji, distribúcii a obchode.

Priebeh: Spoločnosť Lidl predložila súťažiacim 3 zadania pre vývoj 3 aplikácií, do ktorých sa mohli zapojiť max. 3 žiaci za každú zúčastnenú školy v 3 kolách:

 1. KOLO: Výber zadania a jeho spresnenie , kompletizovanie informácií, komunikácia, zháňanie informácií potrebných na vývoj aplikácie – študenti sa mohli pýtať online, alebo mailovou komunikáciou.
 2. KOLO – SEMIFINÁLE: Prines svoje riešenie. Po druhom kole súťažný výbor LIDL vyberie úspešných riešiteľov pre každú z 3 aplikácií, pričom odmenou bude Apple iPhone SE! Najlepšie riešenia pre každú aplikáciu – teda traja najlepší programátori SOŠ postupujú do 3. kola.
 3. KOLO – FINÁLE: Nasadenie a testovanie aplikácie priamo v prostredí spoločnosti Lidl s odmenou pre jednotlivca/zo školy po úspešnom nasadení – iPad, počítač.

Do súťaže sa zapojili súťažné tímy zo škôl:

 • Spojená škola – Stredná priemyselná škola elektrotechnická Š.A.Jedlíka v Nových Zámkoch s pedagogickou podporou p. Márie Polákovej
 • Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici s pedagogickou podporou p. Miriam Popovičovej
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste (Spojená škola) s pedagogickou podporou p. Patrika Predajňu
 • Stredná odborná škola informačných technológií na Ostrovského ul. v Košicach s pedagogickou podporou p. Lukáša Zmudu
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ul. Bratislave s pedagogickou podporou p. Dany Juhásovej, Michaely Horalovej Kalinovej a Martina Janovca

Všetky súťažné stretnutia sa odohrávali v online prostredí, čo ešte viac komplikovalo súťažiacim, ich pedagógom i zadávateľskému tímu LIDL prácu, avšak všetci to vždy zvládli.

Súťažný výbor spoločnosti LIDL napokon vyhodnotil všetky návrhy riešení, ktoré boli do semifinále prihlásené ako vysoko kvalitné a prínosné. Do finálne postúpili 3 tímy, t.j. 8 žiakov, ktorých návrh najviac presvedčil:

 • Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bystrica – v oblasti riešenia CONTROLLING – Aplikácia pre prehľad o agende členov tímu
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto – v oblasti riešenia IT – Aplikácia pre Asset Management a
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto – v oblasti riešenia HR – Formulár pre mzdové oddelenie

Trom postupujúcim tímom gratulujeme!

Avšak súťažný výbor uznal aj ostatné riešenia za veľmi dobré, až porovnateľné, a priznal ostatným 13 žiakom zo SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica, SPŠE Hálova Bratislava, Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky, SOŠ informačných technológií Ostrovského, Košice odmenu iPhone SE 2020 128GB. Takisto gratulujeme! Oficiálne vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehne po skončení finálneho kola:

Semifinále vyhodnotila Petra Zorvanová, Team coordinator IT Office & Information Security Specialist spoločnosti LIDL: „Ďakujeme za spoluprácu. Z našej strany považujeme projekt za úspešný. Stretli sme veľa šikovných a perspektívnych študentov, ktorí sa určite nestratia. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať ako funguje reálny biznis. Samozrejme je čo zlepšovať, aj z našej strany, a v prípade ďalších kôl posunúť úroveň o niečo vyššie. Máme na „čakačke“ ešte veľa aplikácií, ktoré by sme vedeli takýmto spôsobom zaradiť do budúceho pokračovania projektu Realdevelopment.“

A my všetci sa už tešíme na vyhodnotenie tretieho finálneho kola, ktoré oficiálne skončí 18. 6. 2021!

Post-fakty

IT Fitness Test 2021 prekonal hranicu 20 000 respondentov – školy, učitelia i žiaci sú k sebe zodpovední

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“113540″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“519381″][kc_column_text _id=“252502″]
Do testovania sa zatiaľ zapojilo 847 škôl na celom Slovensku, z toho prvýkrát 65 škôl s vyučovacím jazykom maďarským

IT Fitness Test 2021 dnes prekonal hranicu 20-tisíc riešiteľov. Táto méta bola zdolaná v rekordne rýchlom čase, v porovnaní s minulým rokom sa ju podarilo prekonať o mesiac skôr. Priebežné štatistiky zároveň ukazujú, že do testovania sa zapojilo už 847 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Test pre základné školy k dnešnému dňu vyplnilo 9525 riešiteľov, verziu pre stredné školy 10696 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 41 %, o niečo horšie sú na tom žiačky a žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť dosahuje 39 %.

Tohtoročnou novinkou je maďarská jazyková verzia IT Fitness Testu. Obe verzie testu v maďarčine vyplnilo takmer 400 žiakov a študentov a 35 učiteliek a učiteľov.

„Sme radi, že sa tohtoročné jubilejné testovanie veľmi dobre rozbehlo. Určite tomu pomohlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré všetky školy vyzvalo na zapojenie sa do testovania, ale aj motivačná súťaž o atraktívne ceny. Mrzí ma dlhodobo nízka účasť škôl v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Verím, že sa postupne bude zvyšovať aj vďaka maďarskej verzii testu,“ uviedol k priebežným výsledkom testovania prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Celú tlačovú správu IT Asociácie Slovenska si môžete prečítať TU. Test si môžete urobiť a viac informácií sa aktuálne dozviete TU.

Pekné odmeny

Tento rok na riešiteľov testu čakajú pekné odmeny. Každý, kto vyplní informačnú časť a absolvuje test aspoň na 50%, postupuje do zlosovania o hlavnú cenu (a ďalšie) – novučičkú hernú konzolu Sony PlayStation 5.

IT Fitness Test v kocke
 • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 220 000 riešiteľmi.
 • Jubilejný 10. ročník IT Fitness Testu.
 • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
 • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
 • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
 • Vytrhne žiakov a učiteľov z nudy počas domáceho korona vyučovania.
 • Ozvláštni domácu výučbu.
 • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.
 • Už v maďarskej jazykovej mutácii.
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]
Ukrajinski studenti

Z Ukrajiny k nám prídu ďalší talentovaní študenti IT

Na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs) v Bratislave sa v stredu 12. mája konalo ďalšie kolo výberu študentov ukrajinských univerzít, ktorí by mali prísť na Slovensko v rámci 4. ročníka spoločných študijných programov. Aj počas 4. ročníka tohto unikátneho projektu budú ukrajinskí bakalári pokračovať v štúdiu na slovenskej vysokej škole a popri tom vykonávať prax vo firmách.

Online výberu sa okrem zástupcov školy a ITAS zúčastnili aj predstavitelia spoločností, v ktorých by mali študenti popri štúdiu pracovať. Na vypočutí mali možnosť klásť otázky takmer dvom destiatkam vybraných študentov z Ukrajiny, ktorí sa do programu zapojili.