Zameranie digitálnej transformácie vo vzdelávaní ako prípravy na dopady Industry 4.0

posted in: Vzdelavanie | 0

Pri zostavovaní stratégii digitálnej transformácie na Slovensku pre oblasť pripravenosti pracovnej sily sa vychádzalo zo snahy systematicky pripraviť vzdelávanie pre digitálnu budúcnosť (éru). Východiská stavu digitálnych zručností a návrh konkrétnych opatrení boli pripravené v súčinnosti s Digitálnou koalíciou, i keď rezort školstva doteraz … Continued

Ako vzdelávame počas karantény?

posted in: Aktivity | 0

Už dávnejšie pred krízovou situáciou s COVID-19 pôsobili rôzne občianske a učiteľské iniciatívy na zmodernizovanie vyučovania, viacero škôl sa samo iniciatívne vydalo na cestu vyučovania vo fínskom štýle alebo vyučovalo so zapojením digitálnych prostriedkov, inovatívnych metodík a transformovaného vyučovacieho obsahu. Okrem … Continued

1 2 3 4