Programovanie robotov v Tatranskej akadémii

posted in: Aktivity | 0

Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia) reaguje na požiadavky trhu práce a prichádza s ďalšou pridanou hodnotou pre študentov v študijnom odbore” Informačné a digitálne technológie” vybudovaním laboratória robotiky. Z vlastných prostriedkov zrealizovali prístavbu nových 3 učební, vrátane … Continued

1 8 9 10 11 12