2O ticíc

IT Fitness Test 2021 prekonal hranicu 20 000 respondentov rekordne rýchlo

Do testovania sa zatiaľ zapojilo 847 škôl na celom Slovensku a po prvýkrát aj 65 škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Bratislava | 1. jún 2021

IT Fitness Test 2021 dnes prekonal hranicu 20-tisíc riešiteľov. Táto méta bola zdolaná v rekordne rýchlom čase,  v porovnaní s minulým rokom sa ju podarilo prekonať o mesiac skôr. Priebežné štatistiky zároveň ukazujú, že do testovania sa zapojilo už 847 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Test pre základné školy k dnešnému dňu vyplnilo 9525 riešiteľov, verziu pre stredné školy 10696 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 41 %, o niečo horšie sú na tom žiačky a žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť dosahuje 39 %.

Priebežné štatistiky – test pre základné školy

Najviac respondentov sa do testovania zapojilo v Žilinskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Najlepšiu priemernú úspešnosť však dosahujú žiačky a žiaci v Bratislavskom kraji (44%). Mierne vyššiu priemernú úspešnosť v teste dosahujú dievčatá (40%) ako chlapci (39%).

Kraj

Priemerná úspešnosť

Počet respondentov

Banskobystrický

40%

1029

Bratislavský

44%

1032

Košický

40%

1696

Nitriansky

38%

1231

Prešovský

37%

1411

Trenčiansky

40%

576

Trnavský

36%

681

Žilinský

39%

1839

Priemerná úspešnosť podľa kategórií

I. Internet

51%

II. Bezpečnosť a počítačové systémy

37%

III. Komplexné úlohy

39%

IV. Kancelárske nástroje

31%

V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete

38%

Priebežné štatistiky – test pre stredné a vysoké školy

V prípade náročnejšej verzie testu sú najaktívnejší respondenti z Košického kraja, do testovania sa ich zapojilo 2932. Najlepšiu priemernú úspešnosť zatiaľ dosahujú respondenti v Trnavskom kraji (45%), no do testovania sa ich zapojilo len 399. Vyššiu priemernú úspešnosť v teste dosahujú muži (42%) a pred ženami majú skóre vyššie o 2 percentuálne body.

Kraj

Priemerná úspešnosť

Počet respondentov

Banskobystrický

43%

1100

Bratislavský

40%

1385

Košický

41%

2932

Nitriansky

37%

963

Prešovský

42%

1143

Trenčiansky

41%

546

Trnavský

45%

399

Žilinský

41%

2136

Priemerná úspešnosť podľa kategórií

I. Internet

51%

II. Bezpečnosť a počítačové systémy

47%

III. Komplexné úlohy

32%

IV. Kancelárske nástroje

37%

V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete

36%

Tohtoročnou novinkou je maďarská jazyková verzia IT Fitness Testu. K dnešnému dňu sa do testovania zapojilo 65 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Obe verzie testu v maďarčine vyplnilo takmer 400 žiakov a študentov a 35 učiteliek a učiteľov.


„Sme radi, že sa tohtoročné jubilejné testovanie veľmi dobre rozbehlo. Určite tomu napomohla pomoc zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré všetky školy vyzvalo na zapojenie sa do testovania, ale aj motivačná súťaž o atraktívne ceny. Mrzí ma dlhodobo nízka účasť škôl v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Verím, že sa postupne bude zvyšovať aj vďaka maďarskej verzii testu,“
uviedol k priebežným výsledkom testovania predseda predsedníctva Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR Mário Lelovský.

ranné správy RTVS

Začína sa testovanie IT zručností

Aké novinky prinesie tohtoročný IT Fitness Test❓ Ako pomáha zlepšovať digitálne zručnosti❓ Na čo si treba dať pozor počas komunikácie na nete❓

👉Viac sa dozviete v rozhovore s predsedom predsedníctva Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR Máriom Lelovským pre Ranné Správy RTVS.

IMG_20210512_100721

Z Ukrajiny k nám prídu ďalší talentovaní študenti IT

Napriek pandemickej situácii pokračujeme v lákaní talentovaných študentov z Ukrajiny.

Na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs) v Bratislave sa v stredu 12. mája konalo ďalšie kolo výberu študentov ukrajinských univerzít, ktorí by mali prísť na Slovensko v rámci 4. ročníka spoločných študijných programov.

Aj počas 4. ročníka tohto unikátneho projektu budú ukrajinskí študenti študovať na slovenskej vysokej škole a popri tom praxovať vo firmách.

Online výberu sa okrem zástupcov školy a ITAS zúčastnili aj predstavitelia spoločností, v ktorých by mali študenti popri štúdiu pracovať. Na vypočutí mali možnosť klásť otázky takmer dvom destiatkam vybraných študentov z Ukrajiny, ktorí sa do programu zapojili.

Počas uplynulých 3 ročníkov tohto projektu na Slovensko prišlo už 35 talentovaných študentov z ukrajinských univerzít.

It fitness test 2

Začína sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

IT Fitness Test bude dostupný aj v maďarčine

Jubilejný ročník IT Fitness Testu prináša viacero noviniek, po prvýkrát budú obe verzie testu dostupné v maďarskom jazyku. Vynovená bola aj webová stránka a testovacie prostredie.

Bratislava 6. máj 2021

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok potrvá od 3. mája do 31. júla. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti. Test je pre každého dostupný zdarma na novej a vylepšenej stránke ITfitness.sk.

Najväčšou novinkou aktuálneho ročníka je test v maďarčine určený pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu s autormi testu na ňom pracoval skúsený tím maďarských pedagógov a prekladateľov. Príjemným spestrením je súťaž o množstvo atraktívnych cien, ktorá bude žiakov, študentov, ale aj učiteľov a školy motivovať, aby sa do testovania zapojili vo väčšej miere.

Test tvorí tím expertov z Technickej univerzity v Košiciach a pedagógovia zo stredných škôl. Ambíciou testu je zábavnou a súťaživou formou doplniť výučbu v oblasti používania informačných technológií a informatiky. Vo väčšej miere sú do testovania zahrnuté úlohy zamerané na prácu s dátami, časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na oblasť zanechávania digitálnej stopy pri práci so sociálnymi médiami.

Na to, aby respondenti zvládli IT Fitness Test, nepotrebujú špeciálnu prípravu. V teste sa nedá podvádzať a je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí. Stačí, aby si vyhradil približne 45 až 60 minút času a sústredil sa na správne pochopenie zadania v jednotlivých otázkach. Na úspešné zvládnutie testu môže použiť akékoľvek digitálne či online nástroje (vyhľadávanie na webe, online mapy, textový editor atď.).

Autori sa v teste snažia rozvíjať prístup k praktickému riešeniu problémov, v ktorom sa respondent k správnemu výsledku dopracuje iba vďaka reálnemu preukázaniu svojich zručností. Je to časovo náročnejšie na riešenie, ale objektívnejšie, ako len teoretické dopracovanie sa k správnej odpovedi.

Aj tento rok v teste dostanú priestor zadania zamerané na vyhľadávanie informácií z korektných zdrojov, problematiku phishingu a hoaxov. Úlohy reflektujú aj environmentálne témy, v teste sú tiež zaradené otázky k aktuálnej téme očkovania či úlohy, ktoré preveria, či sa žiaci a študenti počas domácej výučby zlepšili v používaní videokonferencií a digitálnych kancelárskych nástrojov.  

Testovacie úlohy sú aj tento rok rozdelené do piatich oblastí: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy. Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu s 20 otázkami, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pre štúdium na stredných školách. Druhá verzia s 25 otázkami je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

„Rozvoj digitálnych zručností považujem za nedeliteľnú súčasť moderného vzdelávania. Ich dôležitosť a význam nám v uplynulom roku naplno ukázala pandémia. Zlepšovať svoje digitálne schopnosti museli žiaci, študenti, ale aj mnohí z nás dospelých. Aby bola digitálna transformácia, ktorá čaká našu spoločnosť spravodlivá, prístup k nej musia mať všetky skupiny obyvateľstva bez rozdielu veku, sociálneho postavenia alebo miesta bydliska,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová a dodala: „V rámci nášho ministerstva investícií a informatizácie sme za rok naštartovali viaceré zmeny, ktoré úspešnej digitálnej transformácií výrazne pomôžu. K nim patrí napríklad implementácia Národného broadbandového plánu či stratégia na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI. Do reformného Plánu obnovy naše ministerstvo prispelo komponentom Digitálne Slovensko v hodnote 580 miliónov € a priestor na rozvoj digitalizácie vytvára tiež nové eurofondové programové obdobie. V ňom sa  chceme zamerať na investície do inovácií, ktoré majú potenciál stať sa hnacím motorom rozvoja regiónov a ľuďom prinesú lepšie platené pracovné miesta.“

„Moderný a inovatívny prístup k spôsobu výučby vo všetkých oblastiach považujem za kľúčový, v oblasti IT vzdelávania obzvlášť. Práve preto som nesmierne rada, že v tento jubilejný 10. ročník testovania IT zručností na Slovensku ho prvýkrát predstavujeme aj v maďarskom jazyku. Sama som si test v maďarskom jazyku vyskúšala a musím konštatovať, že je skutočne rôznorodo tematicky zameraný, otvárajúci nové nepoznané oblasti a zároveň požadujúci vysokú dávku kreativity,“ ocenila novú možnosť štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

„Pandémia nákazy COVID-19 už vyše roka preveruje digitálne zručnosti nás všetkých. V nových podmienkach ,lockdownov´ vedeli lepšie zdolávať všetky prekážky hlavne tí, ktorí sa vedeli prispôsobiť novej situácii aj vďaka lepším e-zručnostiam.  IT Fitness Test je v dnešnej dobe skvelým nástrojom pre všetkých Slovenky a Slovákov na overenie si svojich digitálnych zručností, ktoré si môžu porovnať aj s európskym priemerom. Podľa najnovšieho indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) chýbajú štyrom z desiatich dospelých v EÚ základné digitálne zručnosti. Verím, že práve všetci zapojení do tohtoročného jubilejného ročníka IT Fitness testu ukážu, že ich vedomosti vo všetkých testovaných oblastiach sa neustále zlepšujú. Teší ma tiež, že na ďalšie zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska prispejú v blízkej budúcnosti aj európske investície z plánu obnovy Slovenska, kde sú nemalé finančné prostriedky určené nielen na digitalizáciu, ale aj zlepšenie vzdelávania v tejto oblasti. Držím všetkým záujemcom o IT Fitness test palce a želám im, aby sa naďalej vo svojich digitálnych zručnostiach zdokonaľovali,” povedal pri príležitosti štartu 10. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

„Minuloročné testovanie bolo poznačené pandémiou a keďže žiaci a študenti absolvovali test pravdepodobne skôr doma ako v škole, na test používali digitálne technológie, ktoré používajú počas online vyučovania. Uplynulý rok bol nielen pre nich, ale aj pre učiteľky a učiteľov veľkou príležitosťou na to, aby sa zlepšili v používaní digitálnych komunikačných nástrojov. Napriek mnohým obmedzeniam počas pandémie si myslím, že ich táto situácia presvedčila o nutnosti bližšie sa zoznámiť s modernými technológiami, bez ktorých sa v živote ďaleko nedostanú. Tento rok sme pripravili viacero prevratných noviniek, vylepšili sme web a aj testovacie rozhranie. Tou najväčšou novinkou je doplnenie maďarského jazyka pre obe verzie testu. Pevne verím, že vďaka tomu sa do testovania zapojí rekordný počet respondentov. Zároveň chcem poďakovať všetkým partnerom, autorom a kolegyniam a kolegom, ktorí sa na príprave a preklade IT Fitness Testu 2021 podieľali,“ dodal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský.

„Zvyšovanie digitálnych zručností je v digitálnej transformácii najefektívnejšia cesta, ako inovovať potenciál ľudí pre budúci trh práce, vychovávať  talenty a zachovávať pracovné miesta. Práve správne nastavený proces digitálneho vzdelávania dokáže posunúť človeka na kvalitatívne vyššiu úroveň pracovnej pozície a prinášať firmám vyššiu pridanú hodnotu. IT fitness Test považujem za dôležitý moment na ceste nadobúdania nových zručností pre digitálnu éru. Poznanie úrovne svojich zručností a ich  následné zlepšovanie umožní ľuďom, aby nestratili výhodu pripravených na zmeny v digitálnom svete,” uviedla Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

 

Doplňujúce informácie

IT Fitness Test vznikol v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie známej pod názvom „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”. Počas 9  ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako 220-tisíc ľudí a stovky základných a stredných škôl z celého Slovenska. Testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie „Digital Skills and Jobs Coalition“, ktoré na Slovensku koordinuje Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít tejto kampane a myšlienka IT testovania našla ohlas aj v iných krajinách, ktoré koncept online preverovania IT zručností prevzali zo Slovenska. Projekt IT Fitness Test bol ocenený v roku 2014 Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe.

 

IT Fitness Test - overený test digitálnych zručností

Dobré ráno slniečko

aj tebe

Parada

Veronika Remisova:

Otestujte sa!
Dnes som otvárala už 10. ročník IT FITNESS TESTU, ktorý organizuje IT Asociácia Slovenska. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o triviálnu vec.
No doterajšie ročníky IT FITNESS TESTU ukázali, že s digitálnou gramotnosťou majú neraz problémy aj mladšie ročníky a tiež samotní učitelia. Vlani sa Slovensko umiestnilo v európskom Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti až na 22. mieste spomedzi 28 krajín.
Preto si myslím, že každý by mal využiť šancu a otestovať si svoje digitálne zručnosti. Či sa nám to páči alebo nie, bez nich si dnes už asi málokto nájde nejakú zaujímavú a lepšie platenú prácu.
V čase pandémie sme naplno vkročili do digitálnej doby. A štát musí ľuďom pomáhať zvládať tieto zmeny. Preto sme na našom ministerstve pripravili plán, vďaka ktorému sa ultrarýchly internet dostane do všetkých kútov Slovenska, do škôl, nemocníc, úradov aj ku všetkým domácnostiam. V reformnom Pláne obnovy sme pripravili cieľ Digitálne Slovensko. Z balíka 580 miliónov € budeme financovať aj digitálne kurzy pre seniorov, aby sme pri týchto digitálnych zmenách nenechali nikoho bokom.
Čaká nás prevratná doba. Ako ste na ňu pripravení? Ak vás to zaujíma, spravte si test, ktorý nájdete na stránke www.itfitness.sk.