Poznáme Digitálne jednotky 2022!

31. decembra 2022

Slávnostný večer DK priniesol aj už tradičné ocenenia #DigitalnaJednotka.

Tie DK udeľuje vybraným členom, ktorí významným spôsobom, vrátane obdobia pandémie, prispeli k rozvoju digitálnych zručností, skvalitneniu vzdelávania v #IKT a k technologickému pokroku Slovenska.

👏 Ocenenia získali

🔹Trexima Bratislava, za prínos v oblasti mapovania vývoja slovenského trhu práce

🔹Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia za podporu aktivít klastra Košice IT Valley a prerod Košíc na „digitálne mesto“

🔹Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, za dlhoročnú spoluprácu pri zabezpečovaní spoločných cezhraničných študijných programov pre budúcich IT expertov z tretích krajín

🔹Republiková únia zamestnávateľov, za systematickú spoluprácu zamestnávateľov v záujme skvalitňovania vzdelávacieho procesu na Slovensku

🔹Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, za profesionálnu podporu pri medzinárodných projektoch Digitálnej koalície a jej partnerov na Ukrajine a v Moldavsku

🔹Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, za prínos v oblasti vzdelávania študentov v informatických študijných programoch, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky aj v medzinárodnom kontexte. Gratulujeme súčasne k 70. výročiu založenia školy!

🔹Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za úspešnú realizáciu Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie a za zvyšovanie digitálnych zručností školských pedagógov

🔹CVTI SR, za úspešné riadenie a koordináciu úspešného Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie

🔹Microsoft Slovensko, za realizáciu podporných aktivít v oblasti vzdelávania počas pandémie COVID-19 a rozvoj digitálnych zručností slovenských žiakov

🔹IT Asociácia Slovenska podporu v poradí jedenásteho ročníka IT Fitness Test ktorý sa historicky po prvý raz uskutočnil vo všetkých krajinách V4.

🚀✌️Ešte raz gratulujeme! #DigitalSK#DigitalEU#DigitalneZrucnosti#DigitalSkills#Awards

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať