Snímka obrazovky 2022-01-16 o 11.57.56

IT Fitness Test 2022 pre krajiny V4

Vďaka podpore Vyšehradského fondu bude IT Fitness Test 2022 dostupný vo všetkých krajinách V4!

Spolupráca partnerov Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v rámci krajín Vyšehradskej skupiny vyústila po 10 rokoch úspešného testovania IT zručností na Slovensku do prvej zahraničnej spolupráce v rámci krajín V4. 

Spoločný tím partnerov týchto krajín oficiálne začínajú pracovať na IT Fitness Teste 2022 V4 – teste v jazykových mutáciách poľskej, českej, maďarskej, slovenskej a tiež anglickej bude dostupný od apríla roku 2022 pre akýchkoľvek záujemcov, avšak prednostne pre žiakov, učiteľov, školy a iné organizácie v krajinách V4.

Partnermi pre testovanie digitálnych zručností v rámci tohto projektu sú: 

  • CYFROWA POLSKA – Združenie dovozcov a výrobcov elektrických a elektronických zariadení – v Poľsku
  • Internetový institut n.o. – v Českej republike
  • IVSZ – Asociácia podnikov informačných technológií, telekomunikácií a elektroniky – v Maďarsku

Testovanie sa v roku 2022 začne v apríli postupne v jednotlivých krajinách V4. Viac informácií nájdete na WEB stránke itfitness.eu.

O IT fitness test

IT Fitness test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. V roku 2021 sa jeho certifikačná časť konala od 3. mája do 31. júla a bol prvýkrát aj v maďarskej mutácií. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o  úrovni IT zručností testovaného respondenta. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie.

IT Fitness Test je vhodný aj pre učiteľov všetkých stupňov vzdelávania a je k dispozícii pre každého bezplatne.

Obsah IT Fitness Testu vytvára skúsený tím pedagógov z Technickej univerzity v Košiciach, skúsení učitelia zo slovenských stredných škôl a odborníci z Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Očakávame však významnú spoluprácu so zručnými kolegami z Poľska, Maďarska a Českej republiky. Obsah testu bude nielen preložený, ale musí byť tiež logicky a sémanticky prispôsobený národným a geografickým podmienkam každej krajiny Vyšehradskej skupiny. Cieľom IT Fitness Testu je doplniť školské vzdelávanie v oblasti informatiky a práce s informáciami – pre žiakov, študentov i pre učiteľov. Test tiež overí, či sa žiaci a študenti zdokonalili vo využívaní videokonferencií a nástrojov dištančného vzdelávania počas pandémie. Ostatným respondentom môže test IT Fitness pomôcť zlepšiť digitálne zručnosti v ich domácom živote a v zamestnaní.
 

IT Fitness test pozostáva z piatich oblastí:

  1. Internet
  2. Bezpečnosť a počítačové systémy
  3. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete
  4. Kancelárske nástroje
  5. Komplexné úlohy.

 Každý respondent testu dostane elektronický certifikát potvrdzujúci úroveň jeho digitálnych zručností, aby vedel, ktoré oblasti je potrebné zlepšiť (príklad)

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná darcovská organizácia zriadená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4 – Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Jeho cieľom je podpora bližšieho porozumenia a spolupráce medzi ľuďmi v regióne V4, ako aj medzi regiónom V4 a inými krajinami a regiónmi, najmä v susedstve krajín Východného partnerstva mimo EÚ a na západnom Balkáne. Fond podporuje rozvoj občianskej spoločnosti financovaním spoločných grantových projektov a udeľovaním univerzitných štipendií a pobytov umelcov. Ročný rozpočet fondu vo výške 8 miliónov EUR pozostáva z rovnakých príspevkov vlád krajín V4.

Hlavna cena_IT Fitness Test 2021_PD (2)

Hlavná cena v súťaži IT Fitness Test 2021 má svojho majiteľa

Srdečne blahoželáme víťazovi a tešíme sa na ďalší ročník IT FITNESS TEST!

Výherca hlavnej ceny v súťaži IT Fitness Test 2021 sa konečne dočkal, odovzdali sme mu novučičkú konzolu Sony PlayStation 5! 

Všetci fanúšikovia hier vedia, že zohnať v týchto dňoch novú PS5  je zázrak. Nám sa to však podarilo, a tak sme dnes mohli urobiť takú malú prepadovku, aby sme šťastného výhercu Rasťa z Bojníc prekvapili priamo na vyučovaní. Mali hodinu slovenčiny s pani triednou učiteľkou, snáď sme veľmi nevyrušovali .

Spokojný výherca v kruhu svojich spolužiakov

Za vrúcne prijatie ďakujeme pani riaditeľke Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi PaedDr. Eleonóre Porubcovej (stojí pri víťazovi), pani triednej učiteľke Mgr. Kristíne Košeckej a celému kolektívu Rasťových spolužiakov zo sexty, ktorí od nás dostali tričká IT Fitness Test ako pripomienku testu v nasledujúcom ročníku.

Prehľad ostatných cien súťaže roku 2021 si môžete pozrieť TU a prehľad všetkých úspešných výhercov TU (i keď v rámci podmienok ochrany osobných údajov).

Nezabudnite, že IT Fitness Test 2022 štartujeme už čoskoro, aj tento rok pre vás chystáme super ceny!