Ukrajinski studenti

Z Ukrajiny k nám prídu ďalší talentovaní študenti IT

Na pôde Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs) v Bratislave sa v stredu 12. mája konalo ďalšie kolo výberu študentov ukrajinských univerzít, ktorí by mali prísť na Slovensko v rámci 4. ročníka spoločných študijných programov. Aj počas 4. ročníka tohto unikátneho projektu budú ukrajinskí bakalári pokračovať v štúdiu na slovenskej vysokej škole a popri tom vykonávať prax vo firmách.

Online výberu sa okrem zástupcov školy a ITAS zúčastnili aj predstavitelia spoločností, v ktorých by mali študenti popri štúdiu pracovať. Na vypočutí mali možnosť klásť otázky takmer dvom destiatkam vybraných študentov z Ukrajiny, ktorí sa do programu zapojili.

ITFitnes10000

IT Fitness Test: už 10 000 otestovaných

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“523219″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“585398″][kc_column_text _id=“545849″]
Už 10 000 otestovaných

IT Fitness Test 2021 – najväčší a bezplatný test digitálnych zručností na Slovensku sa tento rok stretol s veľkým záujmom. Školy aj na základe neblahej skúsenosti s vnúteným dištančným vzdelávaním počas pandémie podporujú svojich učiteľov a žiakov pre overenie svojich digitálnych zručností. Veď len ak poznáte svoje nedostatky, môžete ich riešiť.

Tento rok na riešiteľov testu čakajú pekné odmeny. Každý, kto vyplní informačnú časť a absolvuje test aspoň na 50%, postupuje do zlosovania o hlavnú cenu (a ďalšie) – novučičkú hernú konzolu Sony PlayStation 5.

IT Fitness Test v kocke
  • Najväčšie testovanie digitálnych zručností na Slovensku s 220 000 riešiteľmi.
  • Jubilejný 10. ročník IT Fitness Testu.
  • Overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnych zručností.
  • Poskytuje reálny obraz o tom, aké IT znalosti naši žiaci a študenti majú.
  • V teste sa nedá podvádzať, je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí.
  • Vytrhne žiakov a učiteľov z nudy počas domáceho korona vyučovania.
  • Ozvláštni domácu výučbu.
  • Zábavná a záživná forma IT vzdelávania.
  • Už v maďarskej jazykovej mutácii.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]
DigitalnySkok20210520

Ministerstvo školstva oznámilo DIGITÁLNY SKOK

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

18. mája o 11:56  · DIGITÁLNY SKOK✅Európska komisia schválila plán ministerstva školstva investovať 40 miliónov eur do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov. ✅Z programu REACT-EU bude na tento účel vyčlenených 20 miliónov eur, ďalších 20 miliónov eur preinvestuje ministerstvo z eurofondov. Školy sa tak môžu tešiť na notebooky, tablety či zabezpečenie počítačových učební za 40 miliónov eur.?Pre ZŠ to znamená: nákup približne 16-tisíc zariadení, najmä notebookov pre učiteľov a 17-tisíc zariadení, najmä tabletov pre žiakov. Okrem toho sa počíta s vybavením 265 počítačových učební a s vytvorením 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na základných školách.?Pre SŠ to znamená: zabezpečenie približne 17-tisíc zariadení pre učiteľov, 14-tisíc zariadení pre žiakov, na vybavenie 590 študovní na školách a 150 študovní na internátoch a tiež na vytvorenie 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na stredných školách.?Aký bude postup: ?V rámci digitalizácie sme pripravili dotazník stavu technickej vybavenosti na školách „Audit digitálnych technológií.“ ?Ten bude využitý pre uvedené investície, ale aj pre ďalšie národné projekty. ?Základné aj stredné školy v júni vyplnia dotazníky, v ktorých určia, o aké digitálne vybavenie majú záujem.? Na základe nich budú následne hromadne objednávané notebooky a tablety, ktoré by sa na školy mali dostať od septembra. Prioritu budú mať školy so žiakmi so sťaženým prístupom k digitálnym technológiám.?Viac informácií https://www.minedu.sk/b-groehling-vyclenujeme-40…/

Photo

Novy jednoduchy clanok

Ukazka ako vytvorime jednodychy clanok s Elementorom

Jednoduchy clanok ukazka sekcie

Text tela sekcie. Text tela sekcie. Text tela sekcie. Text tela sekcie. Text tela sekcie. Text tela sekcie. Text tela sekcie. Text tela sekcie. Text tela sekcie. Text tela sekcie. 

Share on facebook