Digitálna koalícia získala grant z CEF Telecom

5. marca 2021

O grante z nástroja Connecting Europe Facility Telecom CEF:

11 Národných koalícií sa prihlásilo na výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskej platformy pre digitálne zručnosti a pracovné miesta CEF-TC-2019-2.  Hodnotitelia vybrali 8 najlepších návrhov, ktoré dostanú financovanie formou jednorazovej sumy.

Národné koalície v oblasti digitálnych zručností a povolaní z 8 európskych krajín získali spolu viac ako 900 000 EUR na vylepšenie svojho online dosahu vybudovaním národnej webovej platformy a pripojenia k Európskej platforme pre digitálne zručnosti a povolania. Týmto prispejú národné koalície aktualizáciou alebo vývojom webovej stránky, jej prepojenie s platformou základných služieb, organizovanie webových seminárov pre svojich členov a vytváranie a prekladanie obsahu. Cieľom je vytvoriť spoločnú platformu, ktorá pomôže preklenúť priepasť v oblasti digitálnych zručností v Európe.

Ocenené národné koalície sú z Cypru, Českej republiky, Dánska, Írska, Litvy, Slovenska – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, Slovinska a Španielska. 

Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta označila vybavenie ľudí digitálnymi zručnosťami ako kľúčovú úlohou pre zotavenie Európy z pandémie koronavírusu. 

O Národnej koalícii pre digitálne zručnosti a povolania SR:

Na podporu činnosti a plnenia záväzkov členov iniciatívy DIGITÁLNA KOALÍCA dňa 9.12.2019 vnikla podporná organizácia – záujmové združenie právnických osôb Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, ktoré založili Ministerstvo financií Slovenskej republiky a IT asociácia Slovenska.

Cieľom iniciatívy DIGITÁLNEJ KOALÍCIE je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. Po poslednom výročnom rokovaní dňa 26. novembra 2019 Digitálna koalícia má 83 členov.

O projekte z CEF:

Realizátorom projektu CEF je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR. 

Cieľom projektu je vytvorenie web platformy na prepojenie členov slovenskej Digitálnej koalície, aj  s európskymi Digitálnymi koalíciam na sprístupnenie digitálnych príležitosti na odbornú prípravu a financovanie svojich aktivít. Pomocou projektu budeme stimulovať spoluprácu a zdieľanie osvedčených postupov naprieč oblasťami a hranicami a budeme zobrazovať informácie o relevantných európskych a vnútroštátnych iniciatívach. Budeme ponúkať služby širokému publiku vrátane Európskej koalície digitálnych zručností a pracovných miest. Spolu s webovými stránkami, ktoré spravujú národné koalície, sa tak web platforma stane kľúčovou infraštruktúrou digitálnych služieb na podporu digitálnych zručností v Európe.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať