Vzdelávanie budúcnosti – séria verejných online debát pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej

3. októbra 2020

Pozývame Vás na sériu verejných 9 online debát v spolupráci so Stálou konferenciou aktérov vzdelávania.

Wellbeing – Konektivita – Inovácie

Debaty sa konajú pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej vždy v utorok o 16:00 počnúc 6.10.2029.

Pripojiť sa môžete cez internet: https://aka.ms/skav .

Vzdelavanie Buducnosti

 

Termíny debát:

06.10 úvodná debata                          27.10.2020 Banskobystrický kraj          24.11.2020 Trenčiansky kraj

13.10.2020 Košický kraj                      03.11.2020 Žilinský kraj                          01.12.2020 Trnavský kraj

20.11.2020 Prešovský kraj                 10.11.2020 Nitriansky kraj                     08.12.2020 Bratislavský kraj

Cieľom debát je predstaviť odpovede na otázky:

  • Aké dáta a systémové riešenia máme na Slovensku k dispozícii?
  • Aké sú trendy v regiónoch Slovenska, v EÚ i vo svete (nielen) pod vplyvom Covid-19?
  • Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov?
  • Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu?
  • Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy?

Organizátori:

 

Projekt Deti nepočkajú! je podporený z programu ACF-Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021.Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou pôsobnosťou v Slovenskej republike založená na podnet Európskej komisie IT Asociáciou Slovenska a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (teraz MIRRI) za účasti 21 zakladajúcich členov dňa 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. Po poslednom výročnom rokovaní dňa 26. novembra 2019 Digitálna koalícia má 83 členov s vyše 232 záväzkami v rôznom stave plnenia. Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje (digitálnu transformáciu spoločnosti), zvlášť podporou zvyšovania digitálnych zručností.

 

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať