1. vyplňte údaje organizácie vo formulári kandidáta

2. navrhnite aspoň jeden hodnotný konkrétny záväzok v nasledujúcom formulári záväzkov

3. deklarujte súhlas s Memorandom členov

 

Každý člen Digitálnej koalície sa súčasne zaväzuje na súčinnosť pri vypracovaní štúdie dopadov a pripravenosti na digitálnu transformáciu a Priemysel 4.0 a na popularizáciu digitalizácie v oblasti svojho pôsobenia a v rámci svojich možností. Výkonný výbor Digitálnej koalície na svojom najbližšom rokovaní Vaše pristúpenie posúdi a tajomník Digitálnej koalície Vás bude informovať o rozhodnutí a ďalšom postupe.