Organizácia Digitálnej koalície

posted in: O nás | 0

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

Členovia
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR
Róbert Šimončič, riaditeľ SARIO – Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
Štefan Boháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Robert Redhammer, rektor, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
Viera Cibáková, rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
Slavomír Kožár, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove
Marian Puttera, obchodný riaditeľ pre verejný sektor
CISCO Systems Slovakia
Biljana Weber, GM Microsoft Česká republika a Slovensko
Ondrej Smolár, CEO Soitron, s.r.o.
Daniel Giebel, CEO T-Systems Slovakia, s.r.o.
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ – Republikovej únie zamestnávateľov
Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska
Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS – Združenia miest a obcí Slovenska

Výkonný výbor

Predseda výkonného výboru

Mário Lelovský, prvý podpredseda IT Asociácie Slovenska

Členovia
Martina Slabejová, GR SRIT, ÚPPVII
Marián Galan, generálny riaditeľa sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy výsokumu a športu SR
Danica Lehocká, generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Martin Svoboda, riaditeľ odboru inovácií
a aplikovaného výskumu
František Vojtech, SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Daniel Olejár, prorektor pre informačné technológie Univerzity Komenského v Bratislave
Mária Bieliková, dekanka FIIT STU – Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Miloš Oravec, dekan FEI STU – Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Karol Matiaško, prorektor pre informačné systémy Žilinskej univerzity v Žiline
Ľuboš Cibák, kvestor a vedúci Katedry manažérskej informatiky Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
Lukáš Bordák, sales consultant Cisco Systems Slovakia
Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Česká republika a Slovensko
Andrej Sántai, HR manager, Soitron
Martin Džbor, riaditeľ pre rozvoj a stratégiu, T-Systems Slovakia
Peter Molnár, generálny sekretár RUZ – Republikovej únie zamestnávateľov

Sekretariát

Tajomník

Andrej Bederka, tajomník komisie ITAS pre vzdelávanie, výskum a inovácie

Sekretariát Digitálnej koalície

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:     +421 905 606 620,
Tel.:     +421 917 457 748
E-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk
WEB:    www.digitalnakoalicia.sk