Členovia

posted in: O nás | 0
1 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4 Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
5 Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
6 Ministerstvo hospodárstva SR
7 IT Asociácia Slovenska (ITAS)
8 Univerzita Komenského v Bratislave
9 Slovenská technická univerzita v Bratislave
10 Žilinská univerzita v Žiline
11 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
12 CISCO Systems Slovakia, spol s.r.o.
13 Microsoft Česká republika a Slovensko
14 Soitron, s.r.o.
15 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
16 Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI)
17 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
18 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
19 Technická univerzita v Košiciach
20 Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
21 T-Systems Slovakia, s.r.o.
22 Seges s.r.o.
23 Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia)
24 SimpleCell Networks Slovakia
25 Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
26 Itera Slovakia, organizačná zložka
27 Asociácia pre mládež, vedu a techniku
28 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok
29 Uber Slovakia
30 Orange Slovensko
31 Datalan, a.s.
32 IT v kurze, n.o.
33 Slovenská informatická spoločnosť
34 Slovenská živnostenská komora
35 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
36 Mesto Kežmarok
37 Konfederácia odborových zväzov Slovenskej Republiky