Prvé zasadnutie výkonného výboru Digitálnej koalície bude vo štvrtok 8.2.2018 v sídle Orange Slovensko, Metodova 8 v Bratislave.

Video z našich aktivít:

Newsletter