IT Fitness Test 2018: prekročili sme hranicu 18-tisíc otestovaných

IT Fitness Test 2018: prekročili sme hranicu 18-tisíc otestovaných

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku úspešne napreduje, od jeho…

Digitálna koalícia podporuje IT Fitness Test 2018, začalo sa veľké IT testovanie Slovákov

Digitálna koalícia podporuje IT Fitness Test 2018, začalo sa veľké IT testovanie Slovákov

Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni…

Revolúcia v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 28.3.2018

Revolúcia v IT vzdelávaní na stredných odborných školách 28.3.2018

28.3.2018 IT Asociácia Slovenska, Digitálna koalícia za účasti reprezentantov zamestnávateľov…

Zamestnávatelia podporujú kvalitu na stredných odborných školách

Zamestnávatelia podporujú kvalitu na stredných odborných školách

Dňa 22. februára 2018 sa na pôde Technickej univerzity v…

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike

Úvodná konferencia k národnému projektu Prognózy vývoja na trhu práce…

Programovanie robotov v Tatranskej akadémii

Programovanie robotov v Tatranskej akadémii

Súkromná stredná odborná škola v Poprade (Tatranská akadémia) reaguje na…

Druhé rokovanie digitálnej koalície 8.2.2018

Druhé rokovanie digitálnej koalície 8.2.2018

Rokovanie Digitálnej koalície sa zúčastnilo 21 zakladajúcich členov a pristúpili…

Štart Digitálnej koalície

Štart Digitálnej koalície

Štart Digitálnej Koalície na Slovensku prebehol veľkolepým štýlom, pri zrode…

Podpis memoranda o spolupráci

Podpis memoranda o spolupráci

Podpis memoranda o spolupráci medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre…

Dňa 19.6.2018 sa v Aule Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konalo rokovanie DIGITÁLNEJ KOALÍCIE za účasti predsedu vlády SR pána Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR p. Richarda Rašiho a ďalšich jej členov a prizvaných hostí. Pripravujeme pre Vás informácie na tejto webovej stránke.

Sme už dosť znepokojení, aby sme konali?

Z 30.000 absolventov stredných škôl
93% študovalo v odbore s nižšou mzdou
88% študovalo v odbore s nižším uplatnením
87% bude mať náročnejšie nájsť si prácu
80% študovalo v odbore s vyššou nezamestnanosťou
63% nenastúpi na pozície vo vyštudovanom odbore
45% poputuje na úrad práce

57 % absolventov vysokých škôl nastupuje do práce mimo vyštudovaných odborov. Na úrade práce končí 24 % absolventov II. stupňa vysokých škôl.

Neuplatniteľné štúdium mladých ľudí stojí štát ročne 250 miliónov EUR.

Z výstúpení na konferencii Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II, 15.2.2018.

Čítajte viac

Z rokovania Digitálnej koalície

Newsletter